Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Medische eindtoestand bij letselschade

22 augustus 2017 Letselschade informatie

Medische eindtoestand bij letselschade

Wanneer u in een letselschadetraject zit en wacht op een schadevergoeding, dan wordt deze hoogstwaarschijnlijk pas definitief vastgesteld als de medische eindtoestand is bereikt. Wellicht een verwarrende term, die iets anders kan betekenen dan u verwacht. Wat is de medische eindtoestand bij letselschade?

Wat is de medische eindtoestand bij letselschade?

U hebt de medische eindtoestand bereikt als een arts aangeeft dat hij verwacht dat uw klachten niet meer zullen verbeteren. Daarna kan vastgesteld worden wat de gevolgen voor uw toekomst zijn en welke schadeposten berekend moeten worden voor uw schade.

Wellicht klinkt de term ‘medische eindtoestand’ als het einde van uw klachten. Dit is dus een misverstand. Het kan best zijn dat de medische eindtoestand bij letselschade bereikt is, maar dat u als slachtoffer nog veel last heeft van het letsel.

Medische eindtoestand bij letselschade: een voorbeeld

Breekt u een been, dan zullen uw belangenbehartiger en de wederpartij wachten met het vaststellen van alle schadeposten tot de breuk geheeld is en tot u weer gerevalideerd bent. Pas daarna is te zien wat de eventuele toekomstschade van uw letsel is. Misschien geneest u zonder problemen en zijn de schadeposten enkel de kosten die u hebt gemaakt tijdens het revalidatieproces. Maar misschien blijft u wel chronische pijn in uw been houden, waardoor u minder goed kunt lopen. Zoals u zich kunt voorstellen, kan dit grote gevolgen hebben voor uw toekomst. In zo’n geval is de schade dus veel hoger.

Vaststellingsovereenkomst na medische eindtoestand

Wanneer de medische eindtoestand bereikt is, wordt de letselschadezaak afgewikkeld. Een schadevergoeding wordt vastgesteld en u tekent een vaststellingsovereenkomst. Daarin staat dat u daarna geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding.

Wanneer u deze vaststellingsovereenkomst hebt getekend – en er is geen voorbehoud opgenomen – kunt u dus niet meer later terugkomen op het geclaimde bedrag! Het is goed om u dit te beseffen als u wilt ondertekenen.

Wie stelt vast dat de medische eindtoestand bij letselschade bereikt is?

In de meeste gevallen zal uw behandelend arts of specialist aangeven dat de medische eindtoestand bereikt is. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut die aangeeft dat behandelen vanaf dat moment geen zin meer heeft aangezien er zijns inziens geen verbetering meer zal optreden in de klachten. Er kan ook een medische expertise worden uitgevoerd.

U kunt ook zelf vaststellen dat u de medische eindtoestand bereikt hebt. Dit is het geval wanneer u voelt dat u geen klachten meer hebt. Het is echter aan te raden om, wanneer u denkt dat uw klachten niet meer terug zullen komen, toch bij een arts langs te gaan om dit te overleggen. Het zou erg ongelukkig zijn als uw klachten toch nog terugkomen en uw schadeclaim al is afgewikkeld.

Verzekeraar stelt voor schade af te kopen voor medische eindtoestand is bereikt

Hebt u letselschade opgelopen en een schadeclaim ingediend bij de verzekeraar van de wederpartij? Dan kan het zijn dat u al snel benaderd wordt met een voorstel om de schade te laten afkopen. U krijgt een mooi rond bedrag aangeboden dat aanvoelt als een flinke som geld. Het is echter niet verstandig om uw schade af te wikkelen voordat de medische eindtoestand bereikt is.

Er wordt juist gewacht met het afwikkelen van letselschadezaken tot de medische eindtoestand bereikt is, omdat dan pas duidelijk wordt wat de totale omvang van de klachten is. En dus wat de gepaste schadevergoeding is. In de tussentijd dient u natuurlijk wel uw tot dan opgelopen schade via het uitbetalen van voorschotten door de wederpartij vergoed te krijgen.

Voor die tijd weet u niet welke kosten u nog kunt verwachten door uw letsel. Misschien blijven uw klachten heel lang aanhouden en kunt u daardoor minder werken. Hoeveel inkomsten loopt u dan mis tot aan uw pensioen? U begrijpt dat het aanbieden om de schade af te kopen een manier is om minder schadevergoeding te hoeven betalen en sneller van uw dossier af te komen.

Meer weten over het letselschadetraject? Klik hier.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.