Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Hoogte smartengeld, hoe wordt dat berekend?

18 juli 2016 Letselschade informatie

Hoogte smartengeld, hoe wordt dat berekend?

U hebt na het oplopen van letselschade recht op een vergoeding voor alle stress, pijn en leed die u is overkomen na het ongeval. Zaken die natuurlijk niet met geld te compenseren zijn, maar u een smartengeldvergoeding bieden is het minste wat de wederpartij kan doen. Maar hoogte smartengeld, hoe wordt dat vastgesteld?

Wij krijgen in de praktijk vaak vragen over de hoogte van het smartengeld dat letselschadeslachtoffers kunnen verwachten. Het antwoord is meestal hetzelfde: dat hangt af van uw situatie. Er bestaat geen mal waarin elke letselschadezaak te gieten is. Schade is voor iedereen anders en elke letselschadezaak is uniek.

Het bepalen van de hoogte van smartengeld is echter geen nattevingerwerk. In dit artikel leggen we uit hoe de hoogte van het smartengeld berekend wordt.

Vragen? Neem contact op

Lees hier meer informatie over smartengeld claimen.

Wat zegt de wet over hoogte smartengeld?

De toekenning van smartengeld wordt besproken in artikel 6:106 BW:

Lid 1:
Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:
a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;
b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
[…]

Zoals u ziet is de hoogte van het smartengeld ‘naar billijkheid’ vast stellen. Oftewel: naar wat de rechter passend acht in deze specifieke situatie. Dat geeft rechters in Nederland een heleboel vrijheid; een echte norm ontbreekt hierdoor.

Er zijn echter wel een aantal factoren die van belang zijn bij het berekenen van de hoogte van smartengeld.

Hoogte smartengeld berekenen: belangrijke factoren

Bij het bepalen van de hoogte van uw smartengeld, zal uw belangenbehartiger kijken naar twee factoren:

  • Uw persoonlijke leed;
  • De jurisprudentie.

Vragen? Neem contact op

Hoogte smartengeld berekenen: persoonlijke leed

  • Uw leeftijd
  • De aard, ernst en duur van het letsel
  • De duur en aard van de behandelingen
  • De aard van het ongeval
  • Mate van functionele invaliditeit
  • Gederfde levensvreugde

Aangezien een smartengeldvergoeding een financiële compensatie is van alle leed, stress en pijn die u zijn overkomen door het ongeval, wordt in de eerste plaats naar uw eigen situatie gekeken. Hoeveel invloed heeft de schade op uw leven? Wat kunt u allemaal niet meer? Hoe beïnvloedt uw letsel u psychische gezondheid? Specifiek worden onder andere de volgende factoren bekeken:

Jurisprudentie bij hoogte smartengeld
Naast naar uw persoonlijke situatie, kijken belangenbehartigers ook naar eerdere uitspraken van rechters in vergelijkbare zaken. Dit is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de hoogte van smartengeld. Uw belangenbehartiger put uit de Smartengeldgids voor soortgelijke cases en onderbouwt aan de hand hiervan de hoogte van het smartengeld dat hij of zij voor uw claimt.

Dit geeft belangenbehartigers een kader bij het bepalen van de hoogte van smartengeld. De keerzijde hiervan is dat zij naar het verleden kijken in plaats van naar de toekomst.

Hoogte smartengeld door de jaren heen

Het hoogste smartengeldbedrag dat ooit werd toegekend in Nederland is jarenlang blijven steken op € 136.134,-. Dit bedrag werd in 1992 toegekend aan een letselschadeslachtoffer dat HIV opliep door een medische fout.

In 2007 werd deze bovengrens eindelijk doorbroken door een rechter die € 150.000,- aan smartengeld toekende aan een man die ernstig hersenletsel opliep na een ongeval en daardoor 24 uur per dag zorgbehoevend werd.

Eind vorig jaar gebeurde er echter iets opvallends: in één maand werd twee keer een smartengeldbedrag toegewezen dat hoger was dan ooit tevoren. De eerste keer was begin november, toen een vuurwerkslachtoffer € 200.000,- aan smartengeld toegekend kreeg. Het einde van diezelfde maand werd dat record nog eens verbroken: een vrouw die te laat te horen kreeg dat zij in het terminale stadium van baarmoederhalskanker zat kreeg een smartengeldvergoeding van € 338.000,-.

Een goede ontwikkeling: JBL&G vindt dat smartengeld in Nederland veel te laag is. Hopelijk zet deze trend door en wordt de hoogte van smartengeld in Nederland vergelijkbaar met dat in de ons omringende landen.

Vragen? Neem contact op

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.