arbeidsongeval

Schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Letselschadebureau JBL&G verleent juridische bijstand bij het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval. Wij zorgen ervoor dat uw relatie met uw baas niet zal verslechteren. Uw werkgever is verzekerd voor een bedrijfsongeval.

Als u het slachtoffer bent geworden van een arbeidsongeval kunt u de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. U hebt op recht op een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval.

Hoogte bedrijfsongeval schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van meerdere factoren. De schadevergoeding is een financiële compensatie voor de onkosten en levensvreugde. Hierna kan uw zaak worden afgewikkeld.

 • Stel de werkgever aansprakelijk voor uw letsel
 • Schakel juridische hulp in
 • Claim uw schade

Na een bedrijfsongeval stelt u uw baas aansprakelijk voor de schade

Bij een bedrijfsongeval is de eerste stap voor het verkrijgen van een rechtmatige schadevergoeding: de werkgever aansprakelijk stellen. Als de aansprakelijkheid is erkend kunt u uw schadeclaim indienen. Een letselschadejurist zal samen met u een inventarisatie maken van alle door u gemaakte kosten. Daarnaast zal de letselschadejurist zich buigen over het smartengeld.

Uw kosten vergoed krijgen

Een arbeidsongeval kan ervoor zorgen dat u letselschade oploopt. Als gevolg van dit letsel hebt u kosten gemaakt. Nu wilt u deze kosten vergoed krijgen door uw baas. Wat moet u hiervoor doen? Stel uw baas aansprakelijk voor de geleden schade.

Wilt u hulp bij het verhalen van uw schade op uw werkgever? Klik hier en neem contact met ons op.

Schadevergoeding bij bedrijfsongeval

De door u opgelopen schade ten gevolge van het bedrijfsongeval kan bestaan uit materiële en immateriële schade. Alle schade die u hebt geleden of nog lijdt kunt u verhalen op uw baas.

Materiële schade

Materiële schade is schade die in geld is uit te drukken. U kunt hierbij denken aan:

 • een vergoeding voor huishoudelijke hulp
 • reiskosten
 • kosten voor het uitlaten van uw hond
 • extra dagopvang voor uw kinderen
 • maar ook verlies aan verdienvermogen

Naast de genoemde kosten zijn er nog tal van andere kosten waarvoor u een claim kunt indienen bij de wederpartij. Wilt u gratis juridisch advies over uw schade? Neem dan contact met ons op.

Immateriële schade

Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Hier heeft u mogelijk recht op bij een bedrijfsongeval. Het gaat hier om schade veroorzaakt door verdriet, pijn of het verlies aan levensvreugde na een incident. De hoogte van deze vergoeding hangt af van meerdere factoren (bijvoorbeeld aard en ernst van het letsel, de duur en de blijvende gevolgen).

Is uw baas aansprakelijk voor het bedrijfsongeval? Dat hangt er vanaf of uw werkgever aan zijn zorgverplichting heeft voldaan. Heeft hij daar niet aan voldaan? Dan kunt u een schadevergoeding eisen voor het bedrijfsongeval. Laat onze juristen u daarbij helpen.

Hoogte smartengeld bepalen

Onze letselschadejuristen zullen de hoogte van uw smartengeld bepalen aan de hand van rechterlijke uitspraken. Zij zullen kijken naar soortgelijke letselschadezaken en het daarin door de rechter toegewezen smartengeld.

Bij een bedrijfsongeval hangt de hoogte van de schadevergoeding af van verschillende kostenposten en factoren.

Aan de hand van deze uitspraken zullen zij, in samenspraak met u, de wederpartij een voorstel doen. Wilt u weten hoeveel u aan smartengeld kunt ontvangen? Onze letselschadejuristen kunnen u vertellen hoeveel u kunt verwachten.

Het smartengeld wordt bepaald aan de hand van rechtelijke uitspraken. Nadat alle schade in kaart is gebracht kunt u uw schade afwikkelen.

Schadeafwikkeling van schadevergoeding bedrijfsongeval

Als u geheel of gedeeltelijk (geen veranderingen te verwachten zijn) bent hersteld kan uw zaak worden afgewikkeld. De letselschadejuristen van JBL&G zullen dan nogmaals alle kosten inventariseren. Aan de hand hiervan zullen zij, samen met u, een voorstel tot afwikkelen aan de tegenpartij doen.

U hebt recht op:

 • een vergoeding van uw schade na het ongeluk
 • gratis juridische bijstand
 • een zorgvuldige en efficiënte behandeling van uw letselschadezaak

Slachtoffers van een ongeval op het werk hebben recht op schadevergoeding. Bij het indienen van de schadeclaim wordt er een onderscheid gemaakt tussen materiele en immateriële schade.

Schadevergoeding claimen na bedrijfsongeval? Neem contact op!

Voor het claimen van een schadevergoeding en juridisch advies, neem vandaag contact op met JBL&G. Onze rechtsbijstand is gratis. U hoeft ons niets te betalen. Wij komen vandaag nog voor u in actie. Wij zorgen ervoor dat de gehele letselschade op de aansprakelijke partij (verzekeraar van uw werkgever) wordt verhaald. Ga naar de contactpagina, vul uw naam, e-mailadres en bericht in en wij gaan voor u aan de slag!

Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.