Kabinet wuift kritiek op verzekeraars weg

Verzekeraars traineren

We schreven er al eerder over: de houding van verzekeraars verhardt in letselschadezaken. Zo erg dat er begin dit jaar Kamervragen over gesteld werden. Wat was de reactie van ons kabinet, en is deze reactie terecht? En wat vinden de verzekeraars er eigenlijk van? JBL&G pleit voor het wetmatig maken van een Gedragscode, zodat letselschadeslachtoffers centraal gaan staan in het [...]

Medische eindtoestand bij letselschade

Medische eindtoestand bij letselschade

Wanneer u in een letselschadetraject zit en wacht op een schadevergoeding, dan wordt deze hoogstwaarschijnlijk pas definitief vastgesteld als de medische eindtoestand is bereikt. Wellicht een verwarrende term, die iets anders kan betekenen dan u verwacht. Wat is de medische eindtoestand bij letselschade? Wat is de medische eindtoestand bij letselschade? U hebt de medische eindtoestand bereikt als een arts aangeeft dat [...]

Kwetsbare verkeersdeelnemers: artikel 185 WvW

kwetsbare verkeersdeelnemer

Artikel 185 WvW is in het leven geroepen ter bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers. Wanneer iemand in een ongelijkwaardig ongeval terecht komt, bijvoorbeeld tussen een automobilist en een fietser, ligt de aansprakelijkheid bij de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig. Maar geldt deze regel altijd? En wanneer is iemand een kwetsbare verkeersdeelnemer? Kwetsbare verkeersdeelnemers: wat zegt de wet? Artikel 185 WvW regelt de [...]

Niet objectiveerbare klachten, toch schadevergoeding

niet-objectiveerbare klachten

Wat als u medisch niet objectiveerbare klachten overhoudt aan een ongeval? Als een arts niet kan vaststellen dat uw klachten ook daadwerkelijk te zien zijn? Een whiplash is bijvoorbeeld niet te zien op röntgenfoto’s en scans. Dat wil niet zeggen dat de aandoening niet bestaat: een whiplash is heel naar letsel met veel gevolgen voor het dagelijks leven. Op zich al [...]

Bedrijfsongeval: heb ik recht op schadevergoeding?

Bedrijfsongeval

Terechtgekomen in een bedrijfsongeval? In het overgrote deel van de gevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de schade. In artikel 7:658 BW staat immers het volgende: De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid [...]

Predispositie en pre-existentie: wat vergoedt de wederpartij?

Juridische uitleg letselschade

Wanneer u een ongeval overkomt en u lijdt hierdoor letselschade speelt uw medische voorgeschiedenis een belangrijke rol. Lees hieronder waarom dat zo is. Medische voorgeschiedenis na een ongeval Uw medische voorgeschiedenis is belangrijk wanneer u letselschade oploopt. Vaak zijn letselschadezaken namelijk stukken complexer dan het verhaal van oorzaak en gevolg (u hebt een ongeval hebt en lijdt daar schade door). [...]

Ongeluk met letselschade op vakantie

Rode reddingsband aan de rand van een zwembad op vakantie

Het zal u maar gebeuren. Eindelijk heeft u vakantie. Heerlijk aan de Costa del Sol, hoog in de bergen van Zwitserland of van legio mogelijkheden in eigen land. En dan.. Krijgt u een ongeluk met letselschade als gevolg. Wat een pech. Uw ontspannen gevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon. Allerlei vragen spoken er door uw hoofd. Wat te doen? Wie is [...]