Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

15 soorten schadevergoeding en hoe deze aan te vragen

8 maart 2018 Letselschade informatie

15 soorten schadevergoeding en hoe deze aan te vragen

Letselschade opgelopen? Misschien bent u aangereden door een ander, of hebt u een ongeval gehad op het werk. U bent het slachtoffer geworden van een medische fout. Of u bent gebeten door andermans hond.

Wat er ook is gebeurd, feit is dat u schade heeft en dat die in de kosten lopen. Wie draait hier nu voor op? Degene die verantwoordelijk is voor het ongeval natuurlijk! Uw medeverkeersdeelnemer die u heeft aangereden. Uw baas, als het ongeval op de werkvloer plaatsvond. Of de eigenaar van de hond die u heeft aangevallen.

Maar: op wat voor soorten schadevergoeding hebt u allemaal recht? Dokterskosten natuurlijk, en de reparatie van zaken die kapot zijn gegaan. Maar er zijn nog zo veel meer soorten schadevergoeding. Omdat dat voor veel letselschadeslachtoffers onbekend is, hebben wij een lijst opgesteld met 15 soorten schadevergoeding. Wedden dat u geen rekening had gehouden met al deze soorten? Daarnaast beschrijven we ook hoe u deze 15 soorten schadevergoeding kunt aanvragen. Let op: deze lijst is zeker niet compleet!

15 soorten schadevergoeding

Hieronder vindt u een lijst met 15 soorten schadevergoeding. We beschrijven soorten schadevergoeding waar u waarschijnlijk nog niet aan had gedacht. We laten de voor de hand liggende soorten schadevergoeding buiten beschouwing. Bij de voor de hand liggende soorten kunt u denken aan:

 • Doktersrekeningen
 • Eigen risico dat u kwijt bent
 • Reparatie van bezittingen die beschadigd zijn geraakt
 • Waardevermindering aan uw auto

Hierna volgen 15 minder voor de hand liggende soorten schadevergoeding en hoe deze aan te vragen.

1. Vervoerskosten (en parkeerkosten)

Wanneer u letselschade oploopt, bent u hoogstwaarschijnlijk minder mobiel. Soms is dat tijdelijk, maar in ernstigere gevallen raakt u voor altijd beperkt in uw bewegingsvrijheid. Hoe het ook zij, u maakt kosten om van A naar B te komen. Vervoer naar de dokter, het ziekenhuis en uw fysiotherapeut. Vervoer naar uw werk. Benzinekosten omdat u de auto moet pakken in plaats van dat u met de fiets kunt. Maar ook kosten voor aangepast vervoer. Misschien moet u een grotere auto aanschaffen omdat u er een rolstoel in kwijt moet kunnen.

Daarnaast worden de reiskosten die u vrienden en familie maken, vergoed. Moet uw partner u naar de dokter brengen? Komen familieleden u opzoeken in het ziekenhuis? Hun reiskosten komen voor vergoeding in aanmerking. En ook de kosten voor de tijd die zij hiermee kwijt zijn.

2. Misgelopen inkomsten als u in loondienst bent

Wanneer u herstellende bent van uw letselschade, kunt u wellicht een tijdje niet werken. Daardoor loopt u inkomsten mis, bijvoorbeeld omdat maar 70% van uw loon wordt doorbetaald bij ziekte. Dit is een schadepost die vergoed dient te worden door de wederpartij.

Maar er is meer. Kunt u langere tijd niet werken? Dan krijgt u geen bonussen, fooi, salarisverhoging, pensioensopbouw, vakantiegeld en dergelijke. Ook loopt u eventuele verdiensten uit zwarte klusjes mis. Denkt u eens aan hoe hoog dat bedrag kan worden! Gelukkig kunt u kunt erop rekenen dat u deze schade vergoed krijgt.

3. Misgelopen inkomsten als u ZZP’er bent

Wanneer u een tijd niet kunt werken als freelancer, komt u al vrij snel in de problemen. U hebt geen inkomsten meer, en daar komt nog bovenop dat u klanten kwijt kunt raken, de huur van uw eventuele bedrijfsruimte moet blijven doorbetalen en extra werk in promotie en acquisitie moet stoppen als u weer aan het werk gaat. Ook dit zijn schadeposten die u kunt aandragen.

4. Studievertraging

Als u nog studeert, kunt u tijdens uw herstel colleges missen, tentamens niet maken en daardoor studievertraging oplopen. Daardoor komt u later op de arbeidsmarkt terecht en loopt u salaris er werkervaring mis. Voor de vergoeding hiervan staan normbedragen. Indien u een jaar vertraging in uw studie oploopt waren de vergoedingsbedragen over 2017 als volgt:

 • Basisschool: € 5.950
 • Vmbo en lbo: € 13.650
 • Havo, mbo en vwo: € 16.625
 • Hbo en wo: € 20.200

Hebt u langer dan een jaar studievertraging? Of wat als u door uw letselschade bijvoorbeeld concentratieproblemen krijgt en uw studie helemaal niet meer kunt afmaken? Dan geldt er voor dit opvolgende jaar geen normbedrag en valt uw schade onder de post ‘verlies aan arbeidsvermogen’.

5. Hulp in huis

Aan het bed gekluisterd of minder mobiel door uw letsel? Allerlei zaken in huis moeten toch blijven gebeuren. Denk aan schoonmaken, of de was doen. U kunt dit niet zelf meer doen, dus u huurt iemand in, of vraagt aan vrienden of familieleden om dat voor u te doen. Deze kosten vallen ook onder uw schadevergoeding – ook uw vrienden of familieleden hebben recht op een vergoeding als ze u hebben geholpen!

6. Verlies aan zelfwerkzaamheid

Net zoals u hulp moet inschakelen om het huishouden te doen, zijn er ook andere klussen in huis die u misschien niet zelf kunt uitvoeren. U kunt denken aan het schilderen of repareren van uw woning, het wassen van uw auto of werk in de tuin, of de hond uitlaten. Alle hulp die u hiervoor inschakelt dient te worden vergoed.

7. Kosten zonder nut

Wanneer u een ongeval hebt gehad, verandert er een hoop in uw leven. U kunt een aantal zaken minder of minder goed, zeker als u minder mobiel bent geworden door uw letsel. U hebt dan ineens kosten aan zaken die volkomen nutteloos zijn geworden. Denk aan de volgende dingen:

 • Een sportschoolabonnement
 • Een privé trainer
 • Een racefiets die u nog moet afbetalen
 • Een al geboekte opleiding tot yoga-docent
 • Kaartjes voor het theater waar u niet heen kunt omdat u nog herstellende bent
 • De huur van een woning waar u niet in woont omdat u in een revalidatiecentrum verblijft

Deze kosten dienen te worden vergoed door de tegenpartij.

8. Vakantie

Nee, een vakantie an sich is geen schadepost. Maar wat als u uw vakantie moet afzeggen vanwege uw herstelperiode of letsel? Of als u vanaf nu op aangepaste vakantie moet? Dan krijgt u deze kosten vergoed. En wat als u niet meer kunt kamperen, zoals u vroeger deed, maar in een huisje moet vanwege uw letsel? Ook die meerkosten dienen te worden vergoed.

9. Uw recht op WW en andere sociale zekerheid

Verliest u uw baan door uw letselschade? Wanneer u niet in de ziektewetuitkering komt, verbruikt u uw recht op een WW-uitkering en moet u dit weer helemaal opnieuw opbouwen. Heel erg zonde! Dit wordt ook meegenomen als schadepost.

10. Aangepaste woonsituatie

Wanneer u minder mobiel bent, moet u maatregelen nemen om uw woonsituatie aan te passen. Een traplift laten installeren om u de trap op te helpen, de drempels laten verwijderen zodat u met uw rolstoel gemakkelijk overal kunt komen, of een verhoogd toilet laten plaatsen. Dit kan behoorlijk in de kosten lopen! Kosten die vergoed dienen te worden door de wederpartij.

11. Aangepast sporten

Toch blijven sporten, ondanks uw letsel? Dat kan! Hier komen echter kosten bij kijken. Een speciale sportrolstoel bijvoorbeeld, of begeleiding in de vorm van een coach. De vergoeding die u hiervoor ontvangt biedt allerlei mogelijkheden om uw oude leven zo goed mogelijk vol te houden.

12. Economische kwetsbaarheid

Door het oplopen van letselschade bent u economisch kwetsbaarder. U wordt makkelijker ontslagen, komt moeilijker aan een baan en uw carrièremogelijkheden zijn in enige mate beperkt. Er wordt een inschatting gemaakt van de omvang van deze schade, en deze wordt meegenomen als schadepost.

13. Wettelijke rente

Vanaf de dag dat het ongeval plaatsvindt, tot aan de dag dat uw schadevergoeding wordt uitgekeerd, is de wederpartij u de wettelijke rente verschuldigd. Dit bedrag wordt door de overheid bepaald.

14. Toekomstschade

De wederpartij dient ook schade te vergoeden die nog niet is opgetreden, maar in de toekomst wel te verwachten is. Het is echter wél verstandig om de medische eindtoestand af te wachten voordat u akkoord gaat met het vaststellen van het uiteindelijke bedrag. Om te voorkomen dat u toch nog voor onverwachte kosten komt te staan.

15. Smartengeld

De laatste schadepost in dit lijstje is smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die u lijft. Schade die eigenlijk niet in geld te vatten valt. Een tegemoetkoming voor alle pijn, stress en leed die u heeft moeten aanvaarden als resultaat van het ongeval. De hoogte van het smartengeld verschilt per ongeval, en is afhankelijk van een aantal factoren, onder andere:

 • Uw leeftijd
 • De ernst van uw letsel en de duur van uw herstel
 • De aanwezigheid van littekens
 • In hoeverre u beperkt bent in uw dagelijks leven door uw letsel.

Hoe deze 15 soorten schadevergoeding aan te vragen

Hoewel deze lijst aan schadeposten behoorlijk indrukwekkend is, is hij bij lange na nog niet compleet. Er is namelijk een hele hoop om rekening mee te houden bij het aanvragen van een schadevergoeding. Daarom is het altijd van harte aan te raden een belangenbehartiger in te schakelen. Een letselschadejurist is goed op de hoogte van welke soorten schadevergoeding er zijn en wat hij of zij het beste kan doen om een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor u in de wacht te slepen.

Kost dat niet handen vol geld?

Bent u bang dat de hulp inroepen van zo’n belangenbehartiger u al uw spaargeld gaat kosten? Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. We zullen u namelijk als bonus nog een 16e schadepost vertellen: de kosten van uw juridische hulp. Wanneer u deze via JBL&G inschakelt, dient de wederpartij ook deze kosten te vergoeden. Dit kost u dus geen cent.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.