Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

De vaststellingsovereenkomst

4 november 2016 Algemeen

De vaststellingsovereenkomst

Wanneer uw letselschadetraject ten einde loopt en u de zogenoemde ‘medische eindtoestand’ hebt bereikt, worden u, uw belangenbehartiger en de wederpartij het eens over de uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Wanneer u deze ondertekent, kunt u geen aanspraak meer maken op een hogere vergoeding van uw schade.

Dit klinkt behoorlijk definitief en dat is het ook. Wat als u toch nog voor meer kosten komt te staan dan waar u voor getekend hebt? In de meeste gevallen is daar niet zo veel aan te doen. Tenzij u een voorbehoud hebt laten opnemen in de vaststellingsovereenkomst.

Meer weten over het letselschadetraject? Dat leest u hier.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is het bewijs dat alle partijen betrokken bij de letselschadezaak overeenstemming hebben bereikt over het uit te keren schadebedrag. Meestal staat in die overeenkomst ook een bepaling die de finale kwijting genoemd wordt.

In de finale kwijtingsclausule doen alle partijen afstand van de zaak. Zij zijn tot een overeenkomst gekomen en spreken samen af dat ze niet meer terug zullen komen op de afgesproken zaken. Zo kunt u niet meer aankloppen bij de verzekeraar als later blijkt dat uw schade hoger uitvalt dan het bedrag dat u hebt ontvangen. Maar andersom geldt ook: wanneer uiteindelijk blijkt dat de schade minder is dat u bent overeengekomen, dan kan de verzekeraar niets meer terugvorderen van het uitgekeerde bedrag.

Mondelinge overeenkomst

Een vaststellingsovereenkomst mag ook mondeling gegeven worden, maar dit gebeurt eigenlijk nooit. In zo’n geval is het namelijk moeilijk te bewijzen dat deze ook werkelijk gegeven is.

In heel uitzonderlijke gevallen kan teruggekomen worden op een vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld als blijkt dat een van de partijen gefraudeerd heeft of verkeerde informatie heeft gegeven. Maar bijna in alle gevallen betekent een vaststellingsovereenkomst het einde van een letselschadezaak.

Instemmen met finale kwijting niet verplicht

Zoals u kunt begrijpen is een vaststellingsovereenkomst vooral ter bescherming van de uitkerende partij. De verzekeraar van de wederpartij zal dan ook aandringen op een finale kwijting. Als slachtoffer bent u echter niet verplicht om hiermee in te stemmen.

Natuurlijk, het kan veel voordelen hebben om het letselschadetraject af te sluiten. Vooral als het al lang voortduurt en u zich eindelijk eens op de toekomst wilt richten. Maar wanneer bijvoorbeeld nog niet duidelijk is wat de eindtoestand van uw klachten is, is het verstandig om nog niet akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Uw klachten kunnen immers nog verergeren en uw schade kan nog oplopen.

Voorbehoud

Wanneer u wél een vaststellingsovereenkomst wilt tekenen maar er toch nog kans is dat u om een of andere reden in de toekomst toch een hogere schadevergoeding nodig hebt, bestaat er een uitzondering op de finale kwijting: het voorbehoud. Het is mogelijk om een voorbehoud te laten opnemen in de vaststellingsovereenkomst.

Medisch voorbehoud

Een voorbehoud dat vaak voorkomt, is het medische voorbehoud. Bijvoorbeeld als pas na een aantal jaren duidelijk wordt wat de uitkomst van de klachten is, of dat u bepaalde (plastische) chirurgie toch nodig blijkt te hebben. Als de kans hierop bestaat, is het verstandig om een medisch voorbehoud op te laten nemen in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer u dan uiteindelijk toch meer kosten maakt dan opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, kunt u deze nog verhalen op de wederpartij.

Voorbehoud WIA-uitkering

U kunt echter ook een voorbehoud laten opnemen voor het geval dat uw WIA-uitkering stopt. Of een voorbehoud dat u om de een of andere reden toch uw baan kwijtraakt, terwijl het er nu op lijkt dat u kunt blijven werken. Er bestaan allerlei soorten voorbehoud en de inhoud hiervan wordt samen met de andere betrokken partijen vastgesteld. Overleg hier goed over met uw belangenbehartiger.

Voorbehoud artrose

Ook een voorbehoud voor het opnemen voor het ontstaan van artrose in een gewricht dat u als gevolg van het ongeval gebroken heeft wordt vaak opgenomen. Het is zelfs een beroepsfout van de belangenbehartiger wanneer een dergelijk voorbehoud niet zou worden opgenomen. Soms krijgt het slachtoffer de keuze: een hogere schadevergoeding óf een voorbehoud laten opnemen. Het is dan aan het slachtoffer om te bepalen wat deze wil. Een goede belangenbehartiger bespreekt alle voor- en nadelen van de keuze welke uiteindelijk gemaakt gaat worden. Er zitten namelijk nogal wat consequenties aan een bepaalde keuze. Stel: u wordt als gevolg van de optredende artrose arbeidsongeschikt en u heeft géén voorbehoud opgenomen. U kunt in dat geval deze schade niet meer verhalen op de tegenpartij!

Belastinggarantie

In de vaststellingsovereenkomst kan ook een belastinggarantie worden opgenomen. In principe is een schade-uitkering een netto bedrag. De belastingdienst mag hier dus geen aanspraak op maken. Het is echter niet te garanderen dat dit toch gebeurt. Daarom zorgt een goede belangenbehartiger dat er een belastinggarantie wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Het is vooral van belang deze belastinggarantie op te nemen wanneer er een schadevergoeding wordt uitgekeerd voor gemiste inkomsten.

Belasting betalen over schadevergoeding?

Mocht u toch bericht ontvangen dat u belasting moet betalen over uw schadevergoeding, dan zal de wederpartij hier voor u bezwaar tegen indienen. Slaagt dit niet, dan vergoedt deze het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Uiteraard moet u – wanneer u uiteindelijk een aanzienlijk geldbedrag op uw bankrekening heeft staan – wél belasting betalen over uw vermogen, de zogenaamde Box 3 belasting.

Vaststellingsovereenkomst ondertekend en spijt?

Heeft u de overeenkomst met de verzekeraar ondertekend, zonder dat u een belangenbehartiger had om u bij te staan? In dat geval is het in veel gevallen mogelijk de overeenkomst weer ‘open te trekken’. Dat wil zeggen dat u toch nog in gesprek kunt gaan met de verzekeraar wanneer u achteraf meent te weinig schadevergoeding te hebben ontvangen. In dat geval doet er wel verstandig om dan een ervaren en integer letselschadejurist in de arm te nemen die u kan helpen bij het rechtvaardig claimen van uw letselschade.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.