Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Hoe bereken je je schadevergoeding?

16 mei 2017 Algemeen

Hoe bereken je je schadevergoeding?

U bent betrokken geraakt bij een ongeluk. Daarbij heeft u letselschade opgelopen. U wilt daar uiteraard een schadevergoeding voor laten claimen. Of wellicht bent u daar al mee bezig. Nu bent u op het punt gekomen dat u graag wilt weten hoe u uw uiteindelijke schadevergoeding kunt berekenen. Het uiteindelijke schadebedrag is nooit van tevoren te bepalen, maar u kunt wel alvast een schatting maken.

Schadevergoeding berekenen

De uiteindelijke schadevergoeding is pas te berekenen als u (zo goed als mogelijk) hersteld bent van uw letsel. Tot die tijd kunt u immers nog kosten maken die te herleiden zijn naar het ongeval. Bijvoorbeeld kosten voor fysiotherapiebehandelingen of misgelopen inkomsten doordat u (tijdelijk) niet kunt werken.

U kunt wel alvast een schatting maken van de uiteindelijke schadevergoeding. Dit doet u uiteraard door te kijken naar de schade die u tot nu toe heeft opgelopen. Enkele mogelijke schadeposten zijn:

 • Gemiste inkomsten
 • Alle medische kosten
 • Reiskosten
 • Studievertraging
 • Huishoudelijke hulp
 • Klushulp in en om het huis
 • Kinderopvang
 • Honden uitlaatservice
 • Aanpassingen aan uw huis, zoals een traplift
 • Kosten zonder nut, zoals concertkaarten waar u geen gebruik van kunt maken
 • Door het ongeval beschadigde persoonlijke eigendommen
 • Smartengeld

Dit is een greep uit alle schadeposten waar u voor in aanmerking komt. Zoals u ziet, wordt dit een zeer complexe berekening. Vaak weten slachtoffers ook helemaal niet voor welke schadeposten een vergoeding in aanmerking komt. Of wat verstaan wordt onder de vergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten, huishoudelijke hulp en kinderopvang.

Schadevergoeding voor hulp van derden

Stel: u moet meerdere keren naar het ziekenhuis, de Arboarts of de fysiotherapeut, maar u kunt niet met het openbaar vervoer. Een familielid, vriend of goede kennis brengt en haalt u weer op. In dat geval worden niet alleen de reiskosten vergoed. Diegene die u brengt besteed immers ook reistijd aan het brengen en ophalen. Dit dient ook vergoed te worden door de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.

Hetzelfde geldt voor hulp in het huishouden of kinderopvang. Stel: u neemt normaal gesproken de helft van alle huishoudelijke taken op u. Door uw letsel kunt u echter (tijdelijk) geen enkele huishoudelijke taak uitvoeren. De helft van de taken die u gewoonlijk doet, komen dan op de schouders van uw partner, inwonend kind of een goede vriend terecht. De tijd die diegene hieraan besteedt, dient ook vergoed te worden.

Smartengeld is een deel van de schadevergoeding

Waar u ook altijd recht op heeft als letselschadeslachtoffer is smartengeld. U krijgt deze vergoeding voor de pijn, het verdriet en de verminderde levenskwaliteit die u ervaart door het opgelopen letsel. U kunt wellicht (tijdelijk) uw favoriete sport niet (meer) beoefenen, uw kinderen niet optillen of een fijne wandeling maken met de hond. Dit heeft vanzelfsprekend een heftige weerslag op uw gemoedstoestand.

Dit leed is uiteraard niet in geld uit te drukken of met geld te repareren. De smartengeldvergoeding dient dan ook meer als erkenning voor uw leed. Voor het berekenen van deze vergoeding wordt gekeken naar de volgende punten:

 • Uw leeftijd
 • De ernst van het letsel en het ongeval
 • Hoe traumatisch het ongeval voor u is geweest
 • De duur van uw revalidatieperiode en de inspanning die u hiervoor heeft moeten leveren
 • Heeft u blijvend letsel opgelopen? Wat kunt u allemaal niet meer doen?
 • In welke mate is uw levenslust aangetast? Kunt u uw hobby’s nog beoefenen, etc.
 • Jurisprudentie in andere letselschadezaken (met de Smartengeldgids)

U zult begrijpen dat het zeer lastig is om een goede berekening te maken van de hoogte van het smartengeld. Deze vragen zijn immers niet in geld uit te drukken.

Schadevergoeding berekenen blijvend letsel

Heeft u blijvend letsel opgelopen na een ongeval? Dan is het zelfs nog complexer om een berekening te maken. Er moet immers niet alleen gekeken worden naar de schade die u nu lijdt, maar ook naar de schade die u in de toekomst nog gaat lijden. Die moet immers ook vergoed worden.

U kunt hierbij denken aan de inkomsten die u misloopt als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid raakt. In dat geval loopt u niet alleen reguliere inkomsten mis, u loopt ook mogelijke promoties of bonussen, vakantiegeld en pensioenopbouw mis. Dit komt allemaal voor vergoeding in aanmerking.

Schadevergoeding laten berekenen

Zoals u heeft kunnen lezen is het berekenen van de schadevergoeding een zeer complex proces. Daarom is het belangrijk dat u de uiteindelijke schadeberekening laat doen door een ervaren jurist. Zodat u geen enkele schadepost uit het oog verliest. Of een te lage berekening maakt, waardoor u in de financiële problemen geraakt.

Wilt u toch alvast zelf een schatting maken van het uiteindelijke bedrag? Dan kunt u hier terecht.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.