Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Geen daling in aantal dodelijke fietsongevallen

12 januari 2017 Fietsongeval

Geen daling in aantal dodelijke fietsongevallen

Fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Ze hebben dan ook niet voor niets de status van zwakke verkeersdeelnemer. Dit is vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Het grote gevaar bij een aanrijding met een fietser is dat de fietser zwaar gewond of zelfs dodelijk geraakt wordt. Hoe kan het dat het aantal dodelijke fietsongevallen niet daalt? En wat valt hier aan te doen?

Statistieken fietsongevallen

Het aantal verkeersdoden daalt de laatste jaren, met uitzondering van 2015. Dit geldt helaas niet voor het aantal fietsdoden. Sinds 2010 begint het aantal fietsdoden weer te stijgen van 178 in 2010 tot 185 in 2014 en 2015. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek:

 • 2007: 189
 • 2008: 181
 • 2009: 185
 • 2010: 178
 • 2011: 200
 • 2012: 200
 • 2013: 184
 • 2014: 185
 • 2015: 185

Meest kwetsbare fietsers

Uit dit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het grootste percentage verongelukte fietsers 75 jaar of ouder is. Tussen 2011 en 2015 verongelukten 954 fietsers, waarvan 40% 75 jaar of ouder was.

De elektrische fiets wordt als een van de grote oorzaken genoemd voor deze toename. De elektrische fiets is een stijgende trend onder ouderen.  Een handig vervoersmiddel, alleen weten veel ouderen niet hoe ze met de fiets om moeten gaan. Deze fiets gaat vaak veel harder dan ze hadden verwacht.

JBL&G vindt het een positieve ontwikkeling dat er in verschillende steden in Nederland de laatste jaren fietsinformatiedagen of e-bike trainingsdagen voor senioren worden gegeven. Zo leren ouderen beter met de elektrische fiets om te gaan, wat zorgt voor een betere verkeersveiligheid.

Oorzaken dodelijke fietsongevallen

Veiligheidsexperts verwachten dat de lijn in het aantal fietsongevallen per jaar nog geen daling in zal zetten. Althans, niet de eerst komende jaren. De oorzaken die hiervoor genoemd worden zijn onder andere:

 • Het gebruik van smartphones in het verkeer
 • De elektrische fiets
 • Onveilige provinciale wegen

Onveilige provinciale wegen

In 2014 deed de ANWB een onderzoek naar de veiligheid van de provinciale wegen. Uit dat onderzoek bleek dat 63% van de provinciale wegen niet veilig genoeg was. Een verontrustend hoog percentage. De resultaten werden aangeboden aan de twaalf provincies, die als reactie daarop voor betere veiligheidsmaatregelen op de desbetreffende wegen probeert te zorgen.

Hoogste percentage fietsdoden in Europa

Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat in het fietsland bij uitstek het hoogste aantal fietsdoden vallen. Nederland staat bovenaan de Europese landenlijst met maar liefst 25% dodelijke fietsongevallen. Daarbij moet natuurlijk wel in gedachten worden gehouden dat in Nederland ook veruit het meest gefietst wordt.

De Europese Commissie benoemt dezelfde oorzaken voor de fietsongevallen:

 • Onveilige wegen
 • Afleiding
 • Toename ouderen op de fiets

Onzorgvuldige registratie verkeersgewonden

Eerder dit jaar bleek uit een proefproject in Friesland dat de registratie voor verkeersgewonden zeer onnauwkeurig is. Een jaar lang werden op de spoedeisende hulp afdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden alle gegevens verzameld van verkeersslachtoffers. Na afloop bleek dat 80% van die verkeersongevallen ongeregistreerd bleef. Een schrikbarend hoog percentage.

De cijfers van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg laten zien dat sinds 2000 het aantal ernstige fietsgewonden stijgende is. Maar ook deze registratie is niet altijd even nauwkeurig. Zo blijkt dat een ziekenhuis soms andere gegevens noteert dan de politie die ter plaatse was, bijvoorbeeld over het vervoersmiddel.

Helaas zijn er dus geen exacte cijfers over het aantal verkeersgewonden, omdat die niet worden opgesplitst per voertuig en niet nauwkeurig worden bijgehouden. Terwijl het aantal ernstige verkeersgewonden stijgt sinds 1993. Het lijkt niet meer dan logisch dat er een goed systeem moet komen om de stroom aan slachtoffers bij te houden, zodat exact bijgehouden kan worden:

 • Om welke vervoersmiddelen het gaat
 • Welke leeftijden een hoger risico vormen
 • Wat de oorzaak is van het ongeval

Met deze bron aan informatie kan weer aan de veiligheid van het verkeer worden gewerkt.

Appverbod op de fiets

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is bezig met een wetsvoorstel voor een appverbod op de fiets. Volgens vele experts, zoals Veilig Verkeer Nederland, zijn smartphones een groot gevaar in het verkeer. Het verbod is voor al het gebruik van de smartphone wat betreft de internetfuncties. Wanneer het wetsvoorstel op tafel komt en wat de strafmaatregelen zullen zijn moet nog bekend gemaakt worden.

JBL&G juicht deze ontwikkeling toe. Wij waren immers al voorstander van de Campagne: Onderweg ben ik offline.

Virtual reality training

Veilig Verkeer Nederland heeft samen met Interpolis een virtual reality trainingsmethode bedacht voor jonge kinderen. Een zeer kwetsbare groep die veel risico loopt in het verkeer. Niet in de laatste plaats omdat het verkeersinzicht van jonge kinderen nog niet voldoende ontwikkeld is.

Het experiment is afgelopen weekend van start gegaan. Elf basisscholen en in totaal zeshonderd leerlingen doen mee aan het experiment. In het virtual reality trainingsprogramma WegWijsVR lopen of fietsen de kinderen van huis naar school. De virtuele omgeving is aangepast aan de leefomgeving van het kind, met echte foto’s van de buurt, de wegen en de school.

In het trainingsprogramma komen allerlei onverwachtse verkeerssituaties aan bod. Zo leren de kinderen spelenderwijs te anticiperen op onverwachtse gebeurtenissen in het verkeer. Ouders kunnen ondertussen meekijken en extra aandacht schenken aan situaties waar het kind moeite mee heeft. Het is dan ook een tool die ontwikkeld is om thuis te gebruiken.

Als blijkt dat de kinderen meer vaardigheden verwerven door de trainingstool, dan gaat het programma landelijk van start. Zodat alle schoolkinderen betere verkeersvaardigheden kunnen opdoen door middel van de trainingstool en extra sturing door hun ouders.

Extra maatregelen voor een veiliger verkeer

Er worden veel maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Het aanstaande appverbod, de virtual reality training, e-bike training voor ouderen en het verbeteren van provinciale wegen. Allemaal zeer positieve ontwikkelingen en bijzondere initiatieven.

Daarnaast is JBL&G van mening dat het van groot belang is dat alle verkeersgewonden nauwkeurig wordt bijgehouden. Alleen dan is het mogelijk om de meest voorkomende oorzaken vast te leggen van fietsongevallen en daar effectief mee aan de slag te gaan. Zo kunnen gevaarlijke verkeerssituaties eerder worden ontdekt en bestreden.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.