Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheid e-bike

15 november 2016 Fietsongeval

Aansprakelijkheid e-bike

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een e-bike wanneer deze bij een ongeval betrokken raakt.  De naam e-bike zorgt voor verwarring, want niet elke elektrische fiets is een e-bike. Daarbij gelden niet dezelfde wetten en verkeersregels voor de uiteenlopende elektrische fietsen. Hoe wordt de aansprakelijkheid e-bike dan bepaald? We proberen het hieronder uit te leggen.

E-bike wordt steeds populairder

De e-bike begint steeds meer terrein te winnen op het fietspad en de rijweg. Dit populaire vervoersmiddel wordt door een brede groep consumenten gekocht van jong tot oud, van mindervaliden tot forensen. De toch al kwetsbare fietser lijkt op een elektrische fiets nóg kwetsbaarder met name door de snelheid. Is een fietshelm de beste optie voor het verhogen van de veiligheid van de e-biker?

De e-bike is een razend populair vervoersmiddel. In 2015 steeg de verkoop van e-bikes aanzienlijk met 23,6% ten opzichte van 2014. Na de gewone toer- of stadsfiets is het de best verkochte fiets van Nederland. Tevens is de elektrische fiets het enige type fiets dat in de afgelopen acht jaar een continue stijging liet zien in de verkoopcijfers. Dit alles blijkt uit een fietsverkooponderzoek van de Rijwiel en Automobiel Industrie Vereniging en BOVAG.

E-bike of pedelec

Er zijn grofweg twee verschillende types elektrische fietsen op de markt te onderscheiden:

 1. De e-bike en
 2. De pedelec

Vaak wordt ook de pedelec verkocht onder de naam e-bike. Of dit een marketingstunt is of een misvatting; het is in ieder geval verwarrend voor de consument.

Soorten elektrische fiets

Wij zetten de verschillende soorten elektrische fietsen voor u op een rij:

 • Pedelec met trapondersteuning tot 25 km/uur
 • Speed pedelec met trapondersteuning tot 45 km/uur
 • E-bike tot 25 km/uur
 • E-bike sneller dan 25 km/uur

De grootste verschillen tussen deze twee soorten elektrische fietsen:

 • De pedelec geeft alleen trapondersteuning, waardoor u dus altijd mee moet blijven trappen
 • De e-bike is volledig elektrisch, waardoor u dus niet hoeft te trappen (dit kan overigens wel)

In tegenstelling tot in de web- en fietswinkels wordt door de Wegenverkeerswet wèl een strikt onderscheid gemaakt tussen de uiteenlopende pedelecs en e-bikes.

Aansprakelijkheid bij ongeval met e-bike

Wie is er aansprakelijk te stellen als u met uw e-bike in een verkeersongeval terechtkomt? De verschillende varianten elektrische fietsen vallen voor de Wegenverkeerswet onder uiteenlopende categorieën vervoersmiddelen: fietsen, snorfietsen en zelfs bromfietsen.

Normaal gesproken spreken we bij fietsers van zwakke verkeersdeelnemers zoals bepaald in artikel 185 uit de Wegenverkeerswet. Dit heeft consequenties voor wat betreft de aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht van de automobilist. Maar als een elektrische fiets harder dan 25 km/uur gaat, geldt die wetgeving dan nog? En hoe zit het met een e-bike zonder trapondersteuning, valt die überhaupt nog wel onder de noemer fietser?

Elektrische fiets als zwakke verkeersdeelnemer

De pedelec met trapondersteuning tot 25 km/uur valt als enige van de elektrische fietsen onder de gewone fietsen. Dat betekent dat de bestuurder van een pedelec in verkeerssituaties als een zwakke verkeersdeelnemer wordt gezien. Maar wat betekent dat voor de mate van aansprakelijkheid?

U komt met uw pedelec in botsing met een andere fietser of voetganger

 • Is de ander schuldig? Dan krijgt u 100% schadevergoeding
 • Bent u beiden schuldig? Dan wordt er gekeken naar de ernst van de verkeersfouten en de ernst van het letsel om een percentage te berekenen voor een gepaste schadevergoeding

U komt met uw pedelec in botsing met een motorvoertuig

 • Is de bestuurder van het motorvoertuig schuldig? Dan krijgt u 100% schadevergoeding
 • Bent u beiden schuldig? Dan krijgt u minstens 50% van uw schade vergoed, dit kan oplopen tot 100%
 • Bent u schuldig? Dan krijgt u alsnog 50% van uw schade vergoed, dit kan oplopen tot 100%

Enige uitzondering: als uw verkeersgedrag wijst op opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid óf als de bestuurder van het motorvoertuig overmacht kan aantonen. Dit wordt in de praktijk echter zelden toegekend.

Elektrische fiets als sterke verkeersdeelnemer

Alle overige soorten elektrische fietsen die we voor u op een rijtje hadden gezet, vallen of onder de snorfietscategorie of onder de bromfietscategorie. Dit betekent dat in verkeerssituaties de bestuurders kwetsbaar zijn, maar niet worden gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Wat betekent dit voor de aansprakelijkheid?

U komt met uw elektrische fiets in botsing met een voetganger of fietser

 • U heeft beiden schuld aan het ongeval: de voetganger of fietser krijgt minstens 50% van de schade vergoed, dit kan oplopen tot 100% schadevergoeding
 • Het ongeval is veroorzaakt door de ander, voetganger of fietser: de voetganger of fietser krijgt minstens 50% van de schade vergoed, dit kan oplopen tot 100% schadevergoeding
 • Het ongeval is door u veroorzaakt: de voetganger of fietser krijgt 100% schadevergoeding

U komt met uw elektrische fiets in botsing met een motorvoertuig

 • Is het ongeval veroorzaakt door het motorvoertuig? Dan ontvangt u 100% schadevergoeding
 • Heeft u beiden schuld aan het ongeval? Dan wordt er gekeken naar de ernst van het letsel en de ernst van de gemaakte verkeersfouten

Elektrische fietsen in de snorfietscategorie

De e-bike tot 25 km/uur valt zonder twijfel in de snorfietscategorie. De pedelec met trapondersteuning na 25 km/uur kan in de snor- en bromfietscategorie vallen. Als bestuurder is het belangrijk om te weten onder welke categorie uw pedelec valt. Bij een bromfiets moet u bijvoorbeeld verplicht een helm dragen, bij een snorfiets niet.

De bestuurder van een snorfiets moet aan de volgende regels voldoen:

 • In het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs
 • In het bezit zijn van een WA-verzekering
 • De elektrische fiets moet van een blauw kenteken zijn voorzien

 Elektrische fietsen in de bromfietscategorie

De e-bike die zonder trapondersteuning sneller dan 25 km/uur gaat valt onder de categorie bromfiets. Dit betekent dat de bestuurder:

 • Een bromfietsrijbewijs moet behalen
 • Een WA-verzekering moet hebben afgesloten
 • Niet op het fietspad mag rijden, maar wel op een bromfiets-fietspad
 • Verplicht is om een helm te dragen
 • De elektrische fiets van een geel kenteken moet voorzien

Voornemens een e-bike aan te schaffen?

Bent u een fanatieke e-biker? Of bent u van plan om binnenkort een aan te schaffen? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van deze e-bike? Het is verstandig dat u zich van tevoren goed inleest over de mogelijkheden, wetten en regels omtrent de verschillende soorten elektrische fietsen. Momenteel worden er nog aanpassingen gemaakt en gediscussieerd over de elektrische fiets. Het is dan ook nog een vrij nieuwe onderwerp, waar veel verwarring over bestaat.

Op de website van de ANWB is een speciale pagina gewijd aan de wetten en regels die van toepassing zijn op elektrische fietsen. Daarnaast zorgt de ANWB ervoor dat u steeds op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Het gaat immers om uw veiligheid en de veiligheid van andere weggebruikers. En veiligheid staat wat ons betreft altijd voorop!

Verandering in wetgeving

LET OP: Vanaf 1 januari 2017 valt de speed pedelec onder de bromfietscategorie. Momenteel valt deze elektrische fiets nog onder de snorfietscategorie, omdat de maximale snelheid van de speed pedelec op 25 km/uur is vastgesteld door de RWD Keuringscommissie.

Bij deze vaststelling hiervan is uitsluitend rekening gehouden met de snelheid van de motor. Hierbij werd dus geen rekening gehouden met het meetrappen van de fietser op volle snelheid. Wanneer de speed pedelec-bestuurder de motor en de trappers gebruikt, kan deze elektrische fiets een snelheid behalen van maar liefst 45 km/uur. Deze snelheid is niet alleen gevaarlijk voor andere gebruikers van het fietspad, maar ook voor de helmloze bestuurder.

Wat verandert er na 1 januari 2017?

Speed pedelec rijders:

 • Moeten verplicht een helm dragen, gewone fietshelmen zijn hierbij uitgesloten
 • Mogen niet meer op een fietspad rijden, behalve op een bromfiets-fietspad
 • Moeten een gele kentekenplaat op de elektrische fiets bevestigen

Speciale fietshelm

Momenteel wordt er een speciale fietshelm ontworpen die een betere bescherming biedt dan een gewone fietshelm, maar die minder kolossaal en flexibeler is dan een bromfietshelm. De ANWB is een groot voorstander voor het laten ontwerpen van deze speciale fietshelm. De veiligheid van de speed pedelec-bestuurder moet immers voorop staan, maar ook comfort is erg belangrijk.

Helmverplichting voor uw eigen veiligheid

Niet iedereen is het eens met de verplichting tot het dragen van een fietshelm voor speed pedelec-bestuurders. Toch lijkt het een vrij logische stap als deze fietsers vanaf 1 januari 2017 verplicht op de autorijbaan moeten fietsen. Immers, de speed pedelec-fietser heeft al een zeer kwetsbare positie in het verkeer, die zo goed als zeker nog wordt verhoogd door het rijden op de autorijbaan.

Vergeet niet dat uw hoofd zeer kwetsbaar is en dat letsel in een klein hoekje zit! JBL&G is dan ook zeker een voorstander van de speed pedelec helmverplichting.

Juridische Slotvraag:

Valt een e-bike (met en zonder trapondersteuning) onder artikel 185 WVW?

Antwoord

Wil artikel 185 WVW in werking treden dan moet het gaan om een verkeersongeval tussen een motorvoertuig en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer.  Wanneer het gaat om toegebrachte schade aan ‘een ander motorrijtuig in beweging’ dan vindt deze bijzondere (risico)aansprakelijkheid geen toepassing (artikel 185 WVW lid 3). Uit artikel 1 lid 1 sub c WVW volgt dat als een motorrijtuig aangemerkt worden ‘alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning’. Hieruit blijkt dus dat een fiets met trapondersteuning, onder een ‘ongemotoriseerde’ valt in de zin van artikel 185 WVW en dus als zwakke verkeersdeelnemer kan worden gezien.

In de uitspraak ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8991 gaat het om een ongeluk tussen een auto en een snorfiets, waarbij wordt bevestigd dat een snorfiets als een motorrijtuig moet worden gezien (wordt nogmaals bevestigd in artikel 1 sub af RVV 1990).  Daarbij wordt ook gezegd dat een wettelijke definitie in de Wegenverkeerswet zich niet leent voor een extensieve interpretatie die ten doel strekt tot het binnen het bereik van de omschrijving halen van hetgeen daartoe niet behoort.

Conclusie

Een fiets met trapondersteuning (tot 25 km/u) kan worden gezien als een ongemotoriseerd voertuig in de zin van artikel 185 WVW. Een snorfiets moet echter wel worden gezien als een gemotoriseerd voertuig. Daarom lijkt het in de reden te vallen dat een fiets zonder trapondersteuning en een zogenoemde speed pedelec (tot 50 km/u) onder de definitie ‘gemotoriseerd voertuig’ vallen en dus niet worden gezien als zwakke verkeersdeelnemer. Wettelijke bescherming in de zin van ‘zwakkere’ verkeersdeelnemer is niet van toepassing als het een elektrische fiets betreft, die sneller  gaat dan 25 kilometer per uur of waar je mee kunt fietsen zonder te trappen.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.