9 feiten en fabels over letselschade door een aanrijding

9 feiten en fabels over letselschade door een aanrijding beantwoordt.

Op het wereldwijde web circuleren allerlei feiten en fabels. Zoals feiten en fabels over letselschade door een aanrijding. Feiten zijn fijn om te lezen, maar fabels kunnen u het onnodig erg moeilijk maken. Deze fabels gaan een eigen leven leiden en kunnen ervoor zorgen dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Omdat u bijvoorbeeld denkt dat [...]

Kwetsbare verkeersdeelnemers: artikel 185 WvW

kwetsbare verkeersdeelnemer

Artikel 185 WvW is in het leven geroepen ter bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers. Wanneer iemand in een ongelijkwaardig ongeval terecht komt, bijvoorbeeld tussen een automobilist en een fietser, ligt de aansprakelijkheid bij de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig. Maar geldt deze regel altijd? En wanneer is iemand een kwetsbare verkeersdeelnemer? Kwetsbare verkeersdeelnemers: wat zegt de wet? Artikel 185 WvW regelt de [...]

Aansprakelijkheid eenzijdig verkeersongeval

Eenzijdig verkeersongeval

Wanneer u letselschade oploopt door een eenzijdig verkeersongeval, kunnen er veel onduidelijkheden ontstaan. Wie is er aansprakelijk voor het ongeval? Op wie kan ik mijn schade verhalen? Gelukkig kunt u zich hiervoor verzekeren. En in sommige gevallen is de wegbeheerder of gemeente aansprakelijk te stellen. Eenzijdig ongeval, wie is aansprakelijk te stellen? Een eenzijdig ongeval is een ongeval waarbij, zoals [...]

Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een ongeval met fietser en automobilist?

aanrijding fiets auto

De aansprakelijkheid bij een aanrijding tussen een fietser en een automobilist ligt bijna altijd voor een groot deel bij de automobilist. Dit komt doordat een fietser in de Nederlandse wet als zwakke verkeersdeelnemer wordt beschouwd. Daardoor moet de automobilist bijna altijd minstens 50% van de letselschade vergoeden. De enige uitzondering op deze regel is overmacht van de automobilist. Fietser is [...]

De gevolgen van een verkeersongeval en 10 tips om sneller te herstellen

tips bij letselschade

De gevolgen van een verkeersongeval kunnen licht tot zeer ernstig zijn. Afhankelijk van de ernst van het ongeval en uw letselschade. U heeft bijna altijd recht op (een deel van de) schadevergoeding. Maar wat nog belangrijker is dan een schadevergoeding, is dat u snel weer (zo goed als mogelijk) de oude bent. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Wij geven [...]

Snelheidsboetes met stip op 1

Verkeersbord met flitspaal erop: snelheidsboetes worden onder andere door informatie van flitspalen uitgedeeld

Van alle verkeersboetes die in Nederland worden uitgedeeld staan snelheidsboetes met stip op nummer 1. Toch gaan de prijzen voor deze verkeersboetes dit jaar niet omhoog, maar omlaag. Terwijl de rest van de boeteprijzen ongewijzigd blijft. Maar werkt een boete wel op de lange termijn? Of moet er een efficiëntere oplossing komen voor het gedrag van snelheidsduivels? Te snel rijden [...]

Onderzoeksrapport strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten

Ongeval

INTERVICT heeft in opdracht van Fonds Slachtofferhulp onderzoek gedaan naar hoe slachtoffers van verkeersdelicten de (uitkomst van) de strafprocedure en de procedure ter verkrijging van schadevergoeding ervaren. Onderzocht werd[1]: Hoe verkeersslachtoffers in Nederland het strafproces en de uitkomst van het strafproces ervaren; Wat hun ervaringen zijn ten aanzien van de schadeafwikkeling; en Welke wettelijke, beleidsmatige en jurisprudentiële ontwikkelingen zich hebben [...]

Aanrijding door gladheid

ongeval door gladheid

“Ik heb een ongeluk gehad door gladheid van de weg, wie kan ik daarvoor aansprakelijk stellen?” Deze vraag krijgen wij vaak voorgelegd. Aanrijding door gladheid? Lees verder. Er zijn veel verkeersongelukken gebeurd omdat het zo glad op de weg was, zo melden diverse media.   Rijkswaterstaat noemde de wegen spekglad. Geen wonder dus dat er veel meer ongelukken dan gewoonlijk plaatsvinden. Bij verkeersongevallen op de snelweg [...]