Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheid kop-staart botsing

16 februari 2016 Auto ongeluk

Aansprakelijkheid kop-staart botsing

Als automobilist moet je altijd voldoende afstand houden van je voorligger om een kop-staart botsing te voorkomen.

Als je door een andere automobilist van achteren bent aangereden, wordt vaak geconcludeerd dat de achterste bestuurder dus onvoldoende afstand heeft gehouden en aansprakelijk is.

Vaak is dat zo, maar er zijn een aantal uitzonderingen!

In dit artikel:

Kop-staartbotsing: wat zegt de wet?
Kan ik de achteropkomende bestuurder aansprakelijk stellen?
Wanneer is de achterste bestuurder niet aansprakelijk?
De achterste bestuurder is niet altijd aansprakelijk

Wie is aansprakelijk bij een kop-staartbotsing?

In de meeste gevallen is de automobilist die achterop de ander botst, aansprakelijk voor de schade. Uitzonderingen op die regel, zijn er wel. Als je door een andere automobilist van achter bent aangereden, en diegene is schuldig, kun je die persoon aansprakelijk stellen voor alle schade. Je stelt dan dat je achterligger te weinig afstand heeft gehouden. Hoewel, dat moet je wel kunnen aantonen.

Slachtoffer van een kop-staartbotsing en letsel? Wij stellen de automobilist voor u aansprakelijk. Bekijk onze pagina over schadevergoeding na een kop-staart botsing voor gratis juridische hulp.

Kop-staartbotsing: wat zegt de wet?

Het Reglement van Verkeersregels en Verkeerstekens (art. 19, 1990) schrijft voor “dat de bestuurder in staat moet zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.”

In de Wegenverkeerswet (art. 5 en 6, 1996) is bepaald, dat het verboden is om je zodanig te gedragen dat je:

  • Gevaar op de weg veroorzaakt of kan veroorzaken;
  • Verkeer op de weg hindert of kan hinderen;
  • Een verkeersongeval veroorzaakt of kan veroorzaken, waardoor een ander gewond kan raken of gedood kan worden.

Kortom; de achterste bestuurder die op de voorste bestuurder klapt, is aansprakelijk, tenzij de voorste bestuurder gevaar of hinder op de weg veroorzaakt en dit bewezen kan worden.

Kan ik de achteropkomende bestuurder aansprakelijk stellen?

Je bent door een andere automobilist van achteren aangereden. Dan kun je diegene aansprakelijk stellen voor alle schade, door te stellen dat je achterligger te weinig afstand heeft gehouden. Hoewel, dat moet je wel kunnen aantonen. Hoe toon je dit aan?

  • Zorg voor getuigenverklaringen;
  • Probeer de toedracht te fotograferen (hoe staan de auto’s opgesteld).

Vul het schadeformulier zo duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk in. De verzekeraar zal uiteindelijk vaststellen wie aansprakelijk is.

Wanneer is de achterste bestuurder niet aansprakelijk?

In de volgende situaties is de achterligger meestal niet aansprakelijk bij een kop-staart botsing:

  1. De achterligger is afgesneden
  2. De aangereden automobilist remde plotseling zonder directe aanleiding
  3. De aangereden automobilist remde plotseling voor een overstekend klein dier
  4. De aangereden automobilist remde plotseling voor een oranje stoplicht
  5. Er is sprake van een kettingbotsing (let op, zie toelichting)

De situatie voorafgaand aan de kop-staart botsing is dus van cruciaal belang. Deze bepaalt namelijk of jouw achterligger inderdaad schuldig is aan het veroorzaken van de aanrijding. Als dat vaststaat, kan je jouw achterligger aansprakelijk stellen voor de schade.

Situatie 1: De achterligger is afgesneden

Voorbeeldsituatie: Automobilist A haalt automobilist B in. Tijdens deze inhaalactie laat inhalende automobilist A te weinig ruimte over voor B. A snijdt B de pas af! Prompt wordt A door B van achteren aangereden.

Deze kop-staart botsing ontstaat door de inhaalmanoeuvre van automobilist A. Dit is voor automobilist B een goed argument om aan te tonen dat hij, ondanks dat hij A van achteren heeft aangereden, in dit geval niet schuldig is aan het veroorzaken van deze botsing.

Wie is aansprakelijk? Automobilist B kan automobilist A aansprakelijk stellen voor de schade. Auto B heeft recht op schadevergoeding, mits vorenstaande door B kan worden aangetoond.

Situatie 2: De aangereden automobilist remde plotseling, zonder directe aanleiding

Voorbeeldsituatie: Je remt plotseling hard af. Als je bijvoorbeeld een bepaald adres zoekt tijdens het rijden. Terwijl je denkt “Hier is het!” trap je direct op de rem en je achterligger rijdt je van achteren aan. In deze situatie wordt er dus plotseling geremd, zonder dat de verkeerssituatie hier direct aanleiding toe geeft.

Wie is aansprakelijk? Bij een kop-staart botsing, die als gevolg van dit soort remgedrag ontstaat, is de achteroprijder niet automatisch schuldig. Degene die de rem-actie uitvoert kan aansprakelijk gesteld worden.

Situatie 3: De aangereden automobilist remde plotseling voor een overstekend klein dier

Voorbeeldsituatie: Er steekt plotseling een kat of eend voor je auto over. Bijna iedere automobilist zal automatisch op de rem trappen. Met het risico dat een eventuele achterligger jou van achteren aanrijdt.

Het is in de rechtspraak vastgelegd, dat een overstekende kat of eend in de meeste gevallen geen verkeersnoodzaak vormt om zodanig te remmen, dat er ongelukken kunnen gebeuren. Als automobilist moet je in dit geval rekening houden met mogelijk verkeer achter je.

Wie is aansprakelijk? Als je in deze situatie geen rekening houdt met achteropkomend verkeer, kun je bij een kop-staart botsing aansprakelijk gesteld worden door jouw achterligger.

Situatie 4: De aangereden automobilist remde plotseling heel hard voor een oranje stoplicht

Voorbeeldsituatie: er rijdt nog één auto voor je als het stoplicht van groen op oranje springt. Gezien de vaart die jij en je voorligger hebben, verwacht je dat de auto voor je, door zal rijden. Je besluit om niet te remmen, maar je voorligger doet dat wel. Met een kop-staart botsing als gevolg.

Jij vindt dat je niet schuldig bent aan deze aanrijding. Dan zul je moeten aantonen, dat jouw voorligger zo dicht bij het oranje stoplicht was, dat het gevaarlijk was om zo plotseling te remmen.

Aan de andere kant zul je ook moeten bewijzen, dat jij én voldoende afstand hebt gehouden én echt niet meer op een veilige manier kon remmen voor dat oranje stoplicht. Soms hebben in dergelijke situaties twee partijen schuld. Dan is er sprake van gedeelde aansprakelijkheid.

Wie is aansprakelijk? Als je het bovenstaande kunt aantonen, is de voorligger aansprakelijk. Bij een kop-staartbotsing waarbij sprake is van een normale rem-actie door de voorligger, is de achterste bestuurder aansprakelijk (onvoldoende afstand houden).

Zie ook: aangereden voor het stoplicht

Situatie 5: Er is sprake van een kettingbotsing

Voorbeeldsituatie: stel, er ontstaat een aanrijding, een aantal auto’s voor jou. Meerdere auto’s botsen van achter op elkaar. Jij kan tijdig stoppen en botst in eerste instantie niet op jouw voorligger. Je wordt echter wel van achteren aangereden. Doordat jij van achteren werd aangereden, ben je alsnog tegen jouw voorligger aangebotst. Wie is nu aansprakelijk?

Een kettingbotsing wordt door de verzekeringsmaatschappijen in de meeste gevallen als afzonderlijke kop-staart botsingen behandeld. Jij krijgt jouw schade vergoed door de automobilist die bij jou achterop reed. Jij vergoedt de schade van jouw voorligger.

Wie is aansprakelijk? Bij een kettingbotsing is de achterste automobilist die op zijn voorganger botst, aansprakelijk. Klap jij niet achterop de voorligger, maar word je van achteren aangereden en bots jij daardoor alsnog op jouw voorganger, dan heb jij in principe geen schuld. De schade kan dan wel door jouw verzekering worden uitgekeerd, maar dit heeft geen gevolgen voor het aantal schadevrije jaren.

De achterste bestuurder is niet altijd aansprakelijk

De regelgeving is heel duidelijk. Toch ontstaan in de praktijk veel situaties, waarin de schuld niet automatisch bij de achteroprijder gelegd kan worden. Uit de situatieschets voor de kop-staartbotsing zal moeten blijken wie aansprakelijk gesteld kan worden. Bekijk ook ons artikel waarin wij 5 voorbeelden geven.

Slachtoffer van een kop-staartbotsing en letsel? Wij stellen de automobilist voor je aansprakelijk. Bekijk onze pagina: letsel na aanrijding van achteren voor gratis juridische hulp.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.