Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aanrijding voor een stoplicht

29 september 2015 Auto ongeluk

Aanrijding voor een stoplicht

5 tips voor erkenning aansprakelijkheid

U bent van achter in uw auto aangereden door een andere auto. Wat moet u doen om te bewijzen dat u geen enkele schuld heeft aan het ongeval?

Hoofdregel artikel 150 Rechtsvordering:

“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.”

De bewijslast van de feiten zou in dit geval dus bij ú liggen, omdat u uw schade vergoed wilt zien door de achterop rijdende auto. Om erkenning van de aansprakelijkheid voor de kop-staart botsing rond te krijgen zou u dus moeten stellen én bewijzen dat de aansprakelijkheid voor de achterop aanrijding ligt bij de achterop rijdende auto.

Uitzondering: Hoofdregel bij achterop aanrijdingen

Bij achterop aanrijdingen wordt echter in het algemeen aangenomen dat de automobilist die achter op zijn voorganger is gebotst zijn auto niet tijdig tot stilstand heeft gebracht. Immers, men dient voldoende afstand te houden op zijn voorganger.

Heeft u vragen over bovenstaande? Vul het contactformulier in en onze juristen staan u gratis te woord!

Vermoeden van te weinig afstand bewaren

Wanneer iemand op zijn voorligger botst, kan daaruit een vermoeden worden geput dat er te weinig afstand is bewaard, zodat de achterligger dient te bewijzen dat de voorste auto plotseling, onverwachts en zonder noodzaak stopte wanneer de voorste auto (u dus) schadevergoeding vordert.

In het kort

Op auto die achterop de remmende voorligger rijdt, rust het vermoeden van schuld aan de aanrijding. Lees meer over de aansprakelijkheid van de achterste automobilist.

Vijf tips bij een kop-staart botsing

 1. Vul het aanrijdingsformulier correct in.
  Vermeld op het formulier dat het stoplicht waarvoor u stond te wachten op rood stond! Laat de andere partij altijd uw formulier ondertekenen voor akkoord. Door de rechter is bepaald dat het aanrijdingsformulier een onderhandse akte is, welke op grond van art. 157 lid 2 Rv dwingend bewijs oplevert.
 1. Maak een foto van het aanrijdingsformulier dat de tegenpartij u laat ondertekenen.
  Hiermee voorkomt u dat er later aanvullingen (die in uw nadeel kunnen zijn) worden toegevoegd.
 1. Vraag getuigenverklaringen om hun naam, adres en telefoonnummer.
  Indien mogelijk, vraag aan de getuigen of zij u willen mailen wat volgens hen de toedracht is geweest. Geef aan de getuigen hiervoor uw emailadres. Vraag ter plekke aan de getuigen of zij hebben gezien dat het stoplicht op rood stond en dat u hiervoor diende te stoppen.
 1. Maak foto’s van de schade aan beide auto’s.
  Er bestaat een zogenaamde Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling tussen verzekeraars. Hierin staat vermeld dat bij een botsing tussen twee motorrijtuigen die op dezelfde weg achter elkaar rijden en met elkaar botsen in enig deel van het aanrakingsvlak van het voor rijdende motorrijtuig, de verzekeraar van het achterste motorrijtuig de schade van het voor rijdende motorrijtuig betaalt. Uit de schade zal dus moeten blijken dat u door de voorkant van de achterste auto aan de achterkant van uw auto bent geraakt.
 1. Beroep u op de hoofdregel bij achterop aanrijdingen.
  Bij achterop aanrijdingen wordt aangenomen dat de automobilist die achterop zijn voorganger is gebotst zijn auto niet tijdig tot stilstand heeft gebracht. Omdat men immers voldoende afstand dient te houden op zijn voorganger.

Wilt u meer algemene informatie over achterop-aanrijdingen? Lees dan verder op onze pagina achterop-aanrijding.

Wenst u gratis en vrijblijvend advies bij het claimen van uw letselschade als gevolg van een kop-staart botsing? Vul het contactformulier in of stel uw vraag via het formulier aan de rechterkant van deze pagina.

U kunt ook altijd zelf bellen: 020 – 214 99 00

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.