Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aanpassing verzekering noodzaak?

21 januari 2017 Algemeen

Aanpassing verzekering noodzaak?

Moderne tijden, moderne aansprakelijkheidsverzekeringen?

De moderne technologie is amper bij te benen. Van de vaste huistelefoon tot aan de altijd-bereikbare-en-traceerbare smartphone. Nieuwste technologieën volgen elkaar in sneltreinvaart op. 3Dprinters, drones en zelfrijdende auto’s. De technologische opmars is nog lang niet op zijn hoogtepunt.

Gebruikersrisico’s

Aan deze apparaten zitten uiteraard ook andere gebruikersrisico’s verbonden. Wat gebeurt er als een ongeluk wordt veroorzaakt door een modern apparaat? Wie is er aansprakelijk te stellen bij zo’n ongeval? En wordt deze schade gedekt door de huidige aansprakelijkheidsverzekering? Is een aanpassing van de huidige aansprakelijkheidsverzekering noodzaak?

Wie valt er onder de huidige aansprakelijkheidsverzekering?

Eén aansprakelijkheidsverzekering per huishouden is in de meeste gevallen voldoende, omdat bijna iedereen in het huishouden door de verzekering wordt gedekt:

 • Partner (gehuwd of samenlevingscontract)
 • Thuiswonende (stief-, pleeg-) kinderen
 • Inwonende (schoon-)ouders of grootouders
 • Studerende (stief-, pleeg-) kinderen, die op kamers wonen
 • Logés (als zij niet door een andere verzekering worden gedekt)
 • Oppas
 • Schoonmaakster
 • Gezelschapsdieren (hond, kat, paard, etc.)

Samenwonend: wel verzekerd?

Bent u samenwonend, maar heeft u geen samenlevingscontract of andere wettelijke verbintenis? Dan valt uw partner niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, die u heeft afgesloten. In dat geval is het verstandig om allebei een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Vraag bij twijfel altijd na bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar!

Dekking huidige aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering wilt afsluiten, bekijkt u grondig welke dekking de verzekering biedt. Dit zal u langs een doolhof van tientallen verzekeringspolissen brengen, maar de meeste polissen hebben een vrij uitgebreide dekking, die uitkeren wanneer:

 • U of iemand uit uw huishouden letselschade veroorzaakt bij een ander. Bijvoorbeeld doordat u op de fiets een voetganger aanreed of door het gebruik van gevaarlijk vuurwerk
 • Uw huisdier letselschade veroorzaakt door iemand om ver te lopen, te trappen of te bijten
 • Uw huisdier schade in het huis van bijvoorbeeld de buren veroorzaakt, zoals het doorbijten van televisiekabels of het kauwen op meubels
 • U of iemand uit uw huishouden schade toebrengt aan persoonlijke eigendommen in het huis van de buren, vrienden of familie, zoals: het breken van servies, een vaas of elektronische apparaten

Per ongeluk

De schade moet wel per ongeluk veroorzaakt zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Is er opzet in het spel of vertoonde de schadeveroorzaker bewust roekeloos gedrag? Dan wordt de schade niet vergoed.

Een voorbeeld:
U bent op bezoek bij de buren om te praten over de door u ervaren geluidsoverlast. U veegt tijdens een heftige woordenwisseling een antieke vaas van tafel, die in duizenden stukjes uiteen valt. Dit wordt in de meeste gevallen niet door de verzekeraar vergoed, omdat u redelijkerwijs had kunnen verwachten dat dit kon gebeuren en er opzet in het spel was.

Innovatie en aansprakelijkheid

De huidige aansprakelijkheidsverzekeringen sluiten niet aan op de ontwikkelingen op technologisch gebied. Daarom kwam het Verbond van Verzekeraars met het rapport Innovatie en aansprakelijkheid – Van impactvol naar kansrijk naar buiten. Met dit rapport wil het Verbond de aansprakelijkheidsverzekeraars bewust maken van de verschuivende risico’s op het gebied van de aansprakelijkheid door technologische ontwikkelingen.

De belangrijkste conclusie die naar voren kwam is dat de aansprakelijkheidsverzekeraars een oplossing moeten vinden voor het gat dat ontstaat tussen de huidige polisvoorwaarden en de behoeftes van de klant.

Verschuivingen door technologische ontwikkelingen

Het gat waarover het Verbond spreekt, is ontstaan door de verschuivingen die optreden door de nieuwste technologische ontwikkelingen. Zoals de verschuiving van:

 • Bezit naar gebruik door de opkomst van de deeleconomie
 • Menselijk handelen naar kunstmatige intelligentie

Schade aan gehuurde of geleende voorwerpen wordt momenteel niet of slechts zeer beperkt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekeringen. Tevens is er nog geen oplossing bedacht voor de aansprakelijkheid bij technologisch falen.

Menselijk handelen of kunstmatige intelligentie

De nieuwste technologieën vallen dus nog buiten de dekking van de huidige aansprakelijkheidsverzekeringen. Dat is ook niet meer dan logisch, omdat de polisvoorwaarden gebaseerd zijn op fouten in het menselijk handelen. De verzekeringen zijn immers tot stand gekomen voor schade die personen aanrichten met onopzettelijke handelingen.

Met de verandering van de technologie ontstaat er een verschuiving in het handelen. Stel dat er schade wordt toegebracht door een drone, 3Dprinter of zelfbesturende auto, dan faalt niet het menselijk handelen, maar het kunstmatig handelen. Oftewel: de kunstmatige intelligentie zorgt dan voor de schade, maar u bent de eigenaar. Bent u dan net als bij huisdieren aansprakelijk te stellen?

Waar ligt de aansprakelijkheid?

Enkele voorbeelden waarmee geworsteld wordt:

 • Stel dat u een drone in uw bezit heeft als recreatief tijdverdrijf. U vliegt met uw drone in de lucht, maar plotseling raakt u de controle kwijt door een harde windstoot. Bent u dan aansprakelijk voor de schade die de drone mogelijk aanricht?
 • Stel dat u een vaas uitprint met de 3Dprinter. U geeft deze vaas aan uw buurman als cadeau. Wat als de vaas breekt zonder aanleiding en daardoor waterschade aanricht op zijn houten vloer? Bent u dan aansprakelijk voor de schade die de 3Dprinter heeft aangericht?

WA-verzekeraars ook aan de slag

Door de opkomst van de zelfbesturende auto zijn ook motorrijtuigverzekeraars al aan het onderzoeken hoe dit in de huidige polisvoorwaarden te verwerken is. Stel dat er een ongeluk gebeurt, dan gaat het immers niet meer om menselijk handelen, maar om het handelen door kunstmatige intelligentie. Is de eigenaar dan alsnog aansprakelijk te stellen? Of moet men dan bij de fabrikant zijn? Bij wie ligt de bewijslast?

Bewust maken van de aansprakelijkheidsverzekeraars

Het rapport van het Verbond reikt geen pasklare oplossing aan voor de aansprakelijkheidsverzekeraars. Dat was ook niet het uiteindelijke doel van de onderzoeksvraag. Marieke Beugel, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars en schrijfster van het rapport, geeft aan dat het rapport bedoeld is om de aansprakelijkheidsverzekeraars bewust te maken van de verschuivingen.

 “We willen een sector zijn die proactief is en meedenkt.”

Afwachtende houding verzekeraars doorbreken

Hiermee wil het Verbond de doorgaans afwachtende houding van de verzekeraars doorbreken. Eind vorig jaar werden er tijdens een eerste debat tussen het Verbond en de aansprakelijkheidsverzekeraars al enkele oplossingen geopperd, zoals een uitbreiding van de risicoaansprakelijkheid in de categorie techniek.

Alle uitkomsten uit dit debat worden uitgewerkt door het platform Aansprakelijkheid van het Verbond. Tevens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Tot die tijd is de aansprakelijkheid bij de nieuwste technologische ontwikkelingen nog een grijs gebied.

Draai niet zelf voor de kosten op

Heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering? Dan draait u zelf voor de kosten op. Dit kan erg hoog oplopen bij een ongeval met letselschade. Stel dat het slachtoffer (tijdelijk) arbeidsongeschikt geraakt doordat uw hond hem ernstig heeft verwond, dan raakt u diep in de schulden.

Wij raden u dan ook aan om altijd een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!  Ook zonder 3Dprinter, drone of zelfbesturende auto kunt u of iemand uit uw huishouden immers schade aanrichten. Vergis u niet, schade is zo aangericht. Fouten maken is immers menselijk.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.