Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade door vuurwerk

3 januari 2015 Algemeen

Letselschade door vuurwerk

Oud en Nieuw is een feestelijk moment. Maar tijdens de jaarwisseling zijn er weer veel vuurwerkongelukken gebeurd. Helaas vaak met ernstig letsel tot gevolg. Wat is de meest voorkomende letselschade door vuurwerk? En kunt u uw letselschade door vuurwerk vergoed krijgen?

Letselschade door vuurwerk

Wanneer u door de schuld van een ander letselschade oploopt door vuurwerk, dan kunt u deze persoon in sommige gevallen daarvoor aansprakelijk stellen. Zijn aansprakelijkheidsverzekeraar zal in dat geval uw schade dienen te vergoeden. U kunt de dader aansprakelijk stellen op grond van het artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).

Artikel 6:162 BW

 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Er dient te worden gekeken of de dader heeft gehandeld in strijd met de “maatschappelijke zorgvuldigheid” door het afsteken van het vuurwerk op een bepaalde manier.

Kelderluikcriteria

Uit de rechtspraak blijkt dat er sprake is van verwijtbaar handelen als de volgende vragen bevestigend beantwoord kunnen worden.

Dit worden de ‘kelderluikcriteria’ genoemd, omdat deze criteria voor het eerst door de rechter zijn vastgesteld in een rechtszaak waarbij het slachtoffer in een openstaand kelderluik is gevallen. Deze vragen kunnen echter ook in vele andere situaties worden gesteld, om te bepalen of een daad onrechtmatig is geweest.

Vier vragen:

1. Had de dader kunnen of moeten weten dat hij letsel aan iemand zou toebrengen door op een bepaalde manier vuurwerk af te steken?
2. Was de kans groot dat hij op deze manier iemand letsel zou toebrengen ?
3. Was er kans op ernstig letsel?
4. Had de dader gemakkelijk maatregelen kunnen nemen om het ongeval te voorkomen?

Als op al die vragen met ‘ja’ geantwoord kan worden, is het afsteken van het vuurwerk op die manier onrechtmatig en dient de dader de schade te vergoeden.

Bewijs

U moet wel kunnen bewijzen dat deze persoon onrechtmatig handelde door het vuurwerk af te steken. Het kan immers zijn, dat u zelf ook schuld heeft aan het ongeval, omdat u (te dichtbij) het afsteken van het vuurwerk stond te kijken.

Getuigen bij letsel door vuurwerk

Getuigen kunnen verklaren wat de toedracht van het ongeval was en uw zaak versterken. Probeer zo snel als mogelijk is na het ongeval de personen te benaderen die bij het ongeval met het vuurwerk aanwezig waren. Het gebeurt vaak dat getuigen al na een paar uur (ook door de verhalen van anderen) niet meer exact weten wat er gebeurd is.  Vraag hen om alvast te noteren wat zij hebben gezien.

Wanneer u zelf niet in staat bent om deze personen te spreken, vraag dan een familielid of goede kennis om dit te doen.

Vraag schriftelijke getuigenissen

Indien mogelijk vraag dan aan de getuigen of zij uitgebreid willen opschrijven wat er volgens hen gebeurd is. Dit helpt om de dader aansprakelijk te stellen en om uw letselschade te kunnen claimen.

Letselschade door vuurwerk: de schade

De meest voorkomende letselschades door vuurwerk zijn:

 • Amputatie vinger
 • Oogletsel
 • Gehoorletsel

Dit letsel kan veel kosten tot gevolg hebben. U moet naar het ziekenhuis, u kunt minder werken tijdens uw herstel of u wordt misschien wel (deels) arbeidsongeschikt. Als u letselschade door vuurwerk oploopt, kunt u te maken krijgen met de volgende schadeposten:

 • Eigen risico zorgverzekering
 • Kledingschade
 • Verlies aan verdienvermogen, wanneer u (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent door het letsel
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Smartengeld: een vergoeding voor geleden leed

Deze kosten dienen vergoed te worden door degene die het ongeluk heeft veroorzaakt! Lees hier meer over het claimen van letselschade. U kunt ook een bedrag aan smartengeld claimen.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.