Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Wat wordt er gedaan aan de 150.000 hondenbeten per jaar?

1 oktober 2018 Algemeen

Wat wordt er gedaan aan de 150.000 hondenbeten per jaar?

Bent u het slachtoffer geworden van een hondenbeet? Dan bent u niet de enige. Per jaar worden er in Nederland ongeveer 150.000 mensen door een hond gebeten. Er zijn helaas geen exacte cijfers bekend, omdat een groot deel van de hondenbeten niet wordt geregistreerd.

Er zijn verschillende organisaties die strijden voor preventieve maatregelen om bijtincidenten te voorkomen. JBL&G onderzocht hoe het er nu voor staat. Is het landelijke bijtprotocol al van start gegaan? Heeft de overheid een plan van aanpak bedacht om het aantal hondenbeten te verminderen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle slachtoffer van een hondenbeet hun schade vergoed krijgen? U leest het in dit artikel.

Levensgevaarlijke situaties

Er wordt al geruime tijd voor een landelijk bijtprotocol gepleit. Zodat er meer duidelijkheid komt over het aantal hondenbeten per jaar. En er zouden tevens landelijke maatregelen worden opgesteld voor bijtgrage fikkies. Want ook de opgelegde repressieve maatregelen verschillen nu per gemeente.

Wat dan tevens belangrijk wordt, is het handhaven van deze regels. Sommige eigenaren die bijvoorbeeld een muilkorfverplichting opgelegd hebben gekregen, leven dit niet na. Zo vertelt een hondeneigenaar in mei aan het NOS journaal. Als deze maatregelen niet worden nageleefd, kan dat voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Nu is er een hondje doodgebeten, de volgende keer is het een kind.

Er dus nog heel veel werk aan de winkel.

Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer

Het landelijke bijtprotocol is helaas nog niet van start gegaan. Er is dit jaar wel een rondetafelgesprek geweest in de Tweede Kamer: Aanpak en reductie van bijtincidenten door honden. Tijdens dit gesprek kwamen meerdere experts aan het woord van:

 • de Dierenbescherming;
 • het Landelijke InformatieCentrum Gezelschapsdieren;
 • Davalon – gedragstherapie voor huisdieren;
 • de Martin Gaus Academie – kennis- en opleidingsinstituut voor honden- en konijnengedrag en;
 • de Gedragskliniek voor Dieren.

Ook was er een advocaat dierenrecht aanwezig, een dierenarts, een adviseur bij Stadsbeheer Advies en Beleid van de gemeente Rotterdam en een operationeel expert van de Nationale Politie.

Tijdens het rondetafelgesprek werd er onder andere ingegaan op het onderzoeksrapport Minder hondenbeten van Wageningen University & Research. De gemeente Amsterdam had de opdracht voor dit onderzoek gegeven. In het onderzoeksrapport wordt echter ook geadviseerd om bij de Rijksoverheid aan te dringen op een:

 • Landelijke verplichte hondenregistratie.

Sinds 2013 is het wettelijk verplicht dat iedere hond een chip draagt. Ook moet iedere hondenbezitter zijn trouwe viervoeter laten registreren bij een hondendatabank. De honden die vóór 2013 zijn aangeschaft, zijn echter nog niet geregistreerd.

 • Landelijke registratie van hondenbeten en opgelegde maatregelen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een muilkorfverplichting.
 • Bijtincidenten specifiek registeren in de letselschaderegistraties van medische hulpinstanties.

Tot op heden is er nog geen beslissing uit de bus gerold.

Amsterdam past het onderzoeksrapport toe

Er zijn wel een aantal gemeenten die preventieve maatregelen treffen. Zo heeft de gemeente Amsterdam de opdracht gegeven tot het Minder hondenbeten onderzoeksrapport. De onderzoekers geven hierin onder andere het advies om:

 • Een puppyconsultatiebureau te starten
 • Iedereen te stimuleren om een puppycursus te volgen bij een gekwalificeerde instructeur
 • Een verplichte puppy- en gehoorzaamheidscursus op te leggen voor honden die zwaarder worden dan 20 kg. Na het volgen van deze cursussen, krijgt de eigenaar een ‘sociale hond’ certificaat
 • Verplicht te stellen dat potentieel gevaarlijker hondenrassen kort aangelijnd moeten worden. Net als honden zonder ‘sociale hond’ certificaat
 • Een houdverbod op te leggen aan eigenaren waarvan een hond twee keer een ernstig of zeer ernstig bijtincident heeft veroorzaakt
 • Een laagdrempelig en anoniem meldpunt te creëren voor gevaarlijke honden
 • Meer losloopgebieden voor honden te creëren

Naar aanleiding van deze adviezen heeft de gemeente Amsterdam een nieuw bijtprotocol opgesteld.

Meerdere gemeentes nemen preventieve maatregelen

Maar niet alleen in de gemeente Amsterdam zijn er strengere maatregelen getroffen. De gemeente Rotterdam heeft sinds oktober 2017 een Plan van aanpak voor agressieve honden. Een onderdeel daarvan is een meldpunt voor agressieve honden. En de mogelijkheid om hoog-risico honden preventief een muilkorfgebod op te leggen. Rotterdam verwijst daarmee naar de lijst met 21 hoog-risico honden die de Raad voor Dieraangelegenheden heeft opgesteld.

De gemeente Apeldoorn geeft het goede voorbeeld door onder andere:

 • Preventief het gesprek aan te gaan met eigenaren van hoog-risico honden
 • Alle meldingen serieus te nemen en na te trekken
 • Het gesprek aan te gaan met de eigenaren van bijtgrage fikkies. En per bijtincident te bekijken welke maatregelen het best opgelegd kunnen worden
 • De opgelegde maatregelen actief te controleren

Om dit in goede banen te laten verlopen, zijn er buitengewone opsporingsambtenaars aangesteld die verstand hebben van hondengedrag. En met succes. In de afgelopen negen jaar is geen één bijtgrage fikkie op herhaling betrapt.

Al deze preventieve maatregelen zijn een stap in de goede richting. Maar wat ook een erg belangrijk thema is, is een aansprakelijkheidsverzekering voor hondeneigenaren.

Verplicht stellen aansprakelijkheidsverzekering voor hondeneigenaren

Hondenbeten kunnen zeer ernstig en pijnlijk letsel veroorzaken. Zo ernstig dat het slachtoffer er blijvend letsel aan overhoudt. JBL&G behandelt bijvoorbeeld de letselschadezaak van een cliënt waarvan de onderarm compleet verwoest is (LET OP: link bevat schokkende foto).

Een ernstige bijtwond kan ervoor zorgen dat u tijdelijk niet kunt werken, dat u plastisch chirurgie wilt ondergaan en therapeutische sessies moet volgen om de traumatische gebeurtenis te verwerken. Al deze kosten moeten door de eigenaar van de hond vergoed worden volgens artikel 6:179 BW.

Maar daar komt ook gelijk een probleem om de hoek kijken. Veel hondeneigenaren hebben geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor hun bijtgrage fikkie. Waardoor het slachtoffer met de kosten komt te zitten. Daarom pleit JBL&G al meer dan twee jaar voor het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzekering voor hondeneigenaren. Zodat de opgelopen letselschade niet op de schouders van het slachtoffer terechtkomt.

Uiteraard wilt u een hondenbeet het liefst voorkomen. Wilt u weten hoe u dat doet? Lees dan onze 10 waardevolle tips om een hondenbeet te voorkomen.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.