Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Verzekeringen bij letselschade

12 januari 2017 Letselschade informatie

Verzekeringen bij letselschade

Ook dit jaar zijn er weer veel ernstige ongevallen gebeurd door het afsteken van vuurwerk. De verwondingen zijn vaak ernstig. Heeft u letsel opgelopen door het vuurwerk van een ander? Dan is het te hopen dat de dader een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. U kunt natuurlijk ook de dader aansprakelijk stellen wanneer deze géén aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Maar zonder verzekeraar blijkt het in de praktijk vaak erg lastig uw schade vergoed te krijgen. In dat geval moet u uw schade namelijk rechtstreeks op de dader verhalen. Wanneer die niet over voldoende financiële middelen beschikt, staat u er alleen voor met al uw schadeposten.

Dit geldt voor heel veel schade veroorzakende gebeurtenissen. Lees er hieronder meer over.

Als slachtoffer van letselschade krijgt u te maken met verschillende verzekeringen. Uw eigen verzekering en ook die van de wederpartij. Soms ziet u door de bomen het bos niet meer. Welke verzekering doet wat, wat claimt u waar? JBL&G zet de belangrijkste verzekeraars op een rijtje.

Inhoud:
Autoverzekering
SVI verzekering
OIV verzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Zorgverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Rechtsbijstandverzekering

Autoverzekering

Elke autobezitter in Nederland is verplicht een autoverzekering af te sluiten. Dit om slachtoffers van verkeersongevallen met motorvoertuigen te beschermen. De autoverzekering vergoedt de schade die door de bestuurder van de auto is toegebracht aan derden. Wij noemen dit een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen. (WAM).

Wordt u aangereden en heeft u letselschade? Dan krijgt u te maken met de autoverzekering van de wederpartij. Bij deze verzekeraar kunt u uw schadeclaim indienen.

Bent u echter aansprakelijk voor een verkeersongeval met uw auto? Dan kunnen de slachtoffers hun schade op úw autoverzekering verhalen.

Autoverzekeringen moeten altijd dekking te bieden bij ongevallen. Ook wanneer bijvoorbeeld:

  • Het voertuig waarmee de schade is veroorzaakt, is gestolen;
  • De bestuurder van de auto is niet in het bezit van een rijbewijs;
  • Bij schade ontstaan tijdens deelname aan een snelheidswedstrijd.

In al deze gevallen zal de verzekeraar de schade echter verhalen op de aansprakelijke. Het slachtoffer zal hiervan dus niet de dupe worden. Mocht de auto niet verzekerd blijken te zijn, dan kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds.

Lees hier meer over wat te doen bij een verkeersongeval.

SVI-verzekering

Wanneer je als bestuurder zélf een ongeval veroorzaakt krijgt u uw schade niet vergoed van de autoverzekering. Hiervoor kunnen autobezitters echter een SVI-verzekering afsluiten: een schadeverzekering inzittenden. Deze verzekering biedt ook dekking bij eenzijdige verkeersongevallen. Als een auto tegen een vangrail of boom botst bijvoorbeeld. Zowel de bestuurder als de inzittenden kunnen hun schade in dat geval verhalen op deze SVI-verzekering.

De SVI-verzekering vergoedt de volledige schade van de slachtoffers. Denk aan medische kosten, verlies aan verdienvermogen, reiskosten en smartengeld. Lees hier meer over een schadevergoeding bij letselschade.

OIV-verzekering

Een ongevallen inzittenden verzekering (OIV) dient hetzelfde doel als een SVI-verzekering: de schade vergoeden van inzittenden bij een eenzijdig verkeersongeval of bij verantwoordelijkheid voor een ongeval. Het verschil is echter dat een OIV-verzekering een van tevoren afgesproken bedrag uitkeert bij:

  • Overlijden;
  • Blijvende invaliditeit;
  • (Tijdelijke) arbeidsongeschiktheid;
  • Opname in het ziekenhuis.

Omdat het om van te voren afgesproken bedragen gaat, is het nog maar de vraag of de werkelijke schade ook vergoed wordt door het bedrag dat de OIV verzekering uitkeert. In de meeste gevallen is dit bij lange na niet het geval.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA-verzekering genoemd. Dit klopt echter niet: in Nederland is het niet wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit is alleen verplicht voor bezitters van motorvoertuigen, zoals hierboven reeds vermeld. Er zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen: voor particulieren (AVP) en voor bedrijven (AVB).

Veroorzaakt u letselschade bij een ander? Bijvoorbeeld door het gebruik van gevaarlijk vuurwerk? Of zorgt uw hond voor letselschade doordat hij iemand bijt of omver loopt? Dan vergoedt uw aansprakelijkheidsverzekering deze schade. Het is dus niet verplicht, maar wel zeer verstandig om zo’n verzekering af te sluiten! Heeft u niet een dergelijke verzekering, dan draait u zelf voor de kosten op. In geval van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname van het slachtoffer, of arbeidsongeschiktheid door het ongeval, bestaat de kans dat u deze schade niet zult kunnen betalen en kunt u failliet verklaard worden.

Zorgverzekering

Lijdt u letselschade en moet u daarvoor zorgkosten maken? U moet eerst uw kosten claimen bij uw eigen zorgverzekering. Enkel de kosten die niet vergoed worden, kunt u claimen bij de wederpartij. U kunt uw eigen risico ook vergoed krijgen als u dit moet betalen door het ongeval.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Raakt u door letselschade arbeidsongeschikt? En bent u zelfstandige? Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten, dient u in de meeste gevallen het verlies aan verdienvermogen eerst op deze verzekering te verhalen. Uw verzekeraar zal het uitgekeerd bedrag uiteraard wel proberen te verhalen op de aansprakelijke partij.

Blijkt om de een of andere reden de uitkering van de verzekering niet toereikend te zijn, dan dient de wederpartij uw inkomen aan te vullen. Ook het eigen risico van deze verzekering moet vergoed worden door de wederpartij.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft de verzekerde recht op juridische bijstand bij geschillen. Loopt u letselschade op en heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan hebt u recht op juridische hulp in de volgende gevallen:

  • Letsel door nalatigheid van uw werkgever;
  • Letsel door nalatigheid van de gemeente;
  • Letsel door een verkeersongeval.

Helaas horen we bij JBL&G in de praktijk veel over problemen met rechtsbijstandsverzekeraars. Lees daar meer over op deze pagina.

Het inschakelen van juridische hulp bij letselschade, heeft echter grote voordelen. Daarover leest u hier meer.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.