Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Verschil medische en juridische causaliteit

25 september 2017 Letselschade informatie

Verschil medische en juridische causaliteit

Wanneer u letselschade hebt opgelopen en u wilt een schadevergoeding claimen, dan moet u kunnen bewijzen dat er een verband bestaat tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en uw schade: de causaliteit. Klinkt logisch, maar dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Vaak komt dat door het verschil in juridische en medische causaliteit.

Verschil medische en juridische causaliteit: oorzaak klachten voor arts niet van belang

Als men het heeft over de medische causaliteit, gaat het over de manier waarop een arts het verband tussen uw klacht en de oorzaak hiervan bekijkt. Een arts kijkt hierbij naar een veel kleiner kader dan een jurist. Dit omdat de oorzaak van de klacht voor een arts niet of minder van belang is (wat ook logisch is: een arts is gericht op het genezen van de klacht, niet op de schuldvraag).

Voorbeeld uit de praktijk

Een voorbeeld: een vrouw krijgt een ongeval, waar ze blijvende klachten van heeft. Ze kan minder werken en wordt uiteindelijk ontslagen. Ze haalde altijd veel plezier uit haar taken en nu ze thuis zit voelt ze zich somber en krijgt ze last van depressieve klachten. Kan ze nu de kosten die het behandelen hiervan met zich meebrengen, zoals de kosten voor psychotherapie, verhalen op de veroorzaken van het ongeval? Een arts zou waarschijnlijk niet zover gaan om te verklaren dat de somberheid het gevolg is van het ongeval. De medische causaliteit is hier het feit dat de vrouw ontslagen is en de klachten. Een goede jurist echter, is van mening dat deze klachten wel zeker het gevolg (kunnen) zijn van het ongeval.

Nog een voorbeeld? Lees Achmea ontkent causaliteit, maar moet van rechter tóch schadevergoeding betalen.

Verschil medische en juridische causaliteit: schakel in de keten

Kijkend naar het beschreven voorbeeld, zou er waarschijnlijk wél een juridisch verband zijn tussen de depressieve klachten en het ongeval. Als het ongeval niet had plaatsgevonden, was de vrouw nooit ontslagen, had ze niet zoveel thuisgezeten en was ze niet somber geworden.

Juridische causaliteit gaat veel meer over de keten van gebeurtenissen die volgt op het ongeval dan om slechts de oorzaak/gevolgrelatie.

Verzekeraar bevecht de causaliteit

Het ontbreken van een medisch causaal verband, wordt door verzekeraars vaak gebruikt om de schadeclaim af te wijzen. Een medisch specialist zegt dat de klachten niet het gevolg zijn van het ongeval, dus er is geen reden tot het uitbetalen van een schadevergoeding.

Rechter geeft slachtoffer gelijk

De verzekeraar geeft bijvoorbeeld als reden dat uit het medisch rapport blijkt, dat het slachtoffer al eerder vergelijkbare klachten had. Al eerder bijvoorbeeld rugklachten, die verergeren na het ongeval? Het is erg lastig om de verzekeraar ervan te overtuigen dat dit niet was gebeurd als het ongeval niet had plaatsgevonden. En dat de klachten die vijf jaar vóór het ongeval optraden, daarna nooit meer zijn voorgekomen.

Gelukkig hebben rechters in Nederland in het verleden nogal eens geoordeeld dat in dit soort gevallen waarin medische causaliteit ontbreekt, de juridische causaliteit voldoende is. Volgens de rechter is dit nu eenmaal het risico voor de dader die een veiligheidsnormen heeft overtreden (bijvoorbeeld door rood rijden) en het veroorzaken van een ongeval.

Belangrijk: ga na een ongeval direct naar een arts

Komt u terecht in een ongeval? Loopt u daarbij letselschade op? Dan heeft u waarschijnlijk inmiddels wel begrepen hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk een huisarts te bezoeken. Deze kan oordelen over het medisch causaal verband. Wanneer deze heeft vastgesteld dat uw klachten het gevolg zijn van het ongeval, is het medisch causaal verband vastgesteld en staat u veel sterker bij het verhalen van uw schade.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.