Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Achmea ontkent causaliteit, maar moet van rechter tóch letselschade vergoeden

18 augustus 2015 Jurisprudentie

Achmea ontkent causaliteit, maar moet van rechter tóch letselschade vergoeden

In juli 2012 stapt een vrouw onverhoeds in een gat in de straat en loopt hierdoor letselschade op. De aansprakelijkheid voor het ongeval wordt door de gemeente als wegbeheerder erkend. Deze erkenning van de aansprakelijkheid gebeurt op grond van artikel 6: 174 van het Burgerlijk Wetboek. Verzekeraar Achmea neemt de schaderegeling op zich.

Al klachten vóór het ongeval

Het letselschadeslachtoffer staat na het ongeval in 2012 en 2013 onder behandeling van de manueel therapeut. Vóór het ongeval had het slachtoffer ook al rugklachten. Hiernaast ontwikkelde zij nog heupklachten.

Geen objectiveerbaar letsel?

Volgens de medisch adviseur van Achmea is er geen sprake van objectiveerbaar letsel en er kunnen daarom geen beperkingen als gevolg van het ongeval zijn ontstaan. Er zou slechts sprake zijn geweest van een korte periode van een toename van klachten. Deze klachten hoeven echter niet persé het gevolg te zijn geweest van het gat in de weg.

Letselschadeslachtoffer stapt naar rechtbank

Het letselschadeslachtoffer stapt daarop naar de rechter, want zij wil dat de rechter bepaalt dat er wel degelijk een verband is tussen haar klachten en het ongeval in juli 2012. Zij wil dat de rechter bepaalt dat Achmea haar schade als gevolg van het ongeval vergoedt.

Na ongeval ernstige terugval in de rugklachten

Zij verklaart dat zij vóór het ongeval door haar chronische rugklachten een aanzienlijk grotere belastbaarheid had dan ná het ongeval. Het ongeval heeft gezorgd voor een ernstige terugval, waardoor zij er anderhalf jaar over heeft gedaan om weer op haar oude niveau terecht te komen.

Nu in de jurisprudentie is uitgemaakt dat klachten objectiveerbaar zijn wanneer zij:

  • consistent
  • niet voorgewend
  • reëel
  • consequent en
  • een samenhangend patroon vormen

Geen al te hoge eisen stellen aan bewijs causaal verband

Wanneer aan bovenstaande eisen is voldaan, zijn de klachten volgens het slachtoffer toerekenbaar aan het ongeval. Door vele rechterlijke uitspraken staat vast (rekening houdend met de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade) dat er ruim moet worden toegerekend. Dat wil zeggen dat er al gauw aangenomen dient te worden dat de klachten door het ongeval veroorzaakt zijn. Er mogen daarom niet al te hoge eisen gesteld worden aan het bewijs van het causaal verband tussen het ongeval en de genoemde klachten.

Rechter geeft slachtoffer gelijk

De rechter is van mening dat uit het medisch dossier blijkt dat de klachten van een in 2007 opgelopen dubbele hernia voor rugklachten hebben gezorgd, maar óók dat haar rugklachten verminderd waren en dat het ongeval in 2012 heeft gezorgd voor een verergering van haar klachten.

Waarom Achmea van mening is, dat deze klachten slechts enkele weken hebben geduurd, is de rechter niet duidelijk, nu dit slechts is gebeurd door een papieren beoordeling en de Medische Dienst van Achmea het slachtoffer niet lichamelijk heeft onderzocht. De medisch adviseur van Achmea heeft slechts gezocht naar medisch objectiveerbare afwijkingen.

Fysiotherapeut acht huidige klachten ongevalsgevolg

Uit het dossier van de manueel therapeut die het slachtoffer heeft behandeld, blijkt dat de klachten wel degelijk kunnen worden gezien als ongevalsgevolg. De rechter is van mening dat het stappen in een diep gat in de weg (zeker als dit plotsklaps gebeurt) en de klachten die hierna ontstonden, zeker als een gevolg van dat ongeval kan worden aangemerkt.

Achmea dient de schade te vergoeden

De kantonrechter verklaart dan ook voor recht dat er tot anderhalf jaar na het ongeval sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de in het medisch dossier beschreven klachten. Achmea dient de schade die als gevolg hiervan is ontstaan dan ook te vergoeden.

Bron

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.