Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Schade berekenen na een aanrijding van achteren

18 april 2016 Auto ongeluk

Schade berekenen na een aanrijding van achteren

Een aanrijding van achteren kan voor schade zorgen. Schade die u wilt verhalen op de aansprakelijke partij. Maar wat wordt de hoogte van uw schadevergoeding? Hoe wordt de schadeberekening na een aanrijding van achteren gemaakt?

In dit artikel:
Soorten schadevergoeding na een aanrijding van achteren
Whiplash schadevergoeding
Smartengeld na een aanrijding van achteren
Schadeberekening door een letselschadejurist
Samenvatting

Soorten schadevergoeding na een aanrijding van achteren

Om een schadeberekening na een aanrijding van achteren te maken, moet duidelijk worden welke schadeposten er zijn. U kunt na een achterop aanrijding namelijk op verschillende manieren schade lijden. Bij uw schadeclaim moet inbegrepen zijn: een vergoeding voor medische kosten, maar ook bijvoorbeeld voor inkomsten die u misloopt en andere kosten die u maakt.

Verschillende soorten schadeposten betreft een vergoeding voor:

– hulp in het huishouden en klussen rondom het huis
– medische kosten en uw eigen risico dat u heeft moeten betalen
– reiskosten
– verlies van inkomsten, bijvoorbeeld door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid
– gemiste pensioenopbouw
– vertraging van de studie
– reintegratiekosten als u uw huidige werk niet meer kunt doen
– wettelijke rente
– schadevergoeding als iemand is overleden

Krijgt u een aanrijding van achteren en loopt u letselschade op, houdt dan goed bij wat de klachten zijn en welke kosten u maakt. Aan de hand daarvan kan een letselschadejurist gemakkelijk een schadeberekening maken.

Zie ook: Hoogte schadevergoeding bij aanrijding van achteren

Whiplash schadevergoeding

In de schadeberekening na een aanrijding van achteren kan een whiplash schadevergoeding worden meegenomen. Deze kunt u aanvragen als u werkelijk een whiplash heeft opgelopen. Een whiplash schadevergoeding hoort alle kosten te dekken die u heeft gemaakt of nog zult maken. U kunt denken aan de bovenstaande kostenposten. Daarnaast bevat een whiplash schadevergoeding vaak ook smartengeld.

Smartengeld na een aanrijding van achteren

Bij het maken van een letselschadeberekening wordt vaak rekening gehouden met smartengeld. Smartengeld is een tegemoetkoming voor alle immateriële schade die het ongeval, in dit geval een aanrijding van achteren, heeft veroorzaakt. Daarmee wordt pijn, psychische schade en ‘gederfde levensvreugde’ bedoeld.

U wilt een schadeberekening maken van het smartengeld. Dat is terecht; een aanrijding van achteren brengt veel meer met zich mee dan alleen materiële schade. Zo kan het bijvoorbeeld dat uw relatie lijdt onder het ongeluk, dat u slechter presteert op het werk en minder leuke dingen kunt ondernemen met uw kinderen. Hier wilt u een schadevergoeding voor. Deze zaken zijn echter niet makkelijk uit te drukken in geld.

Een letselschade berekening voor smartengeld wordt vaak gemaakt aan de hand van eerdere uitspraken in de jurisprudentie over zaken met eenzelfde soort letsel. De hoogte van toegewezen smartengeld varieert, maar slachtoffers denken vaak aan bedragen die bij Amerikaanse rechtszaken worden uitgekeerd.

Helaas valt dit in Nederland meestal tegen. Daarom is het belangrijk om realistisch te blijven over het te verwachten smartengeld. Smartengeld berekenen is mensenwerk, geen computer kan dat voor u berekenen. Ons team van letselschadejuristen voert op uw verzoek een gratis smartengeld berekening uit. Klik op smartengeld verkeersongeval voor meer informatie.

Schadeberekening door een letselschadejurist

Duizelt het u door alle soorten schadeposten die u mee moet nemen in de schadeberekening? Een letselschadejurist maakt na een aanrijding van achteren de schadeberekening voor u. Hij of zij weet welke posten mee te nemen in de berekening en kent de jurisprudentie rondom vergelijkbare zaken.

De letselschadejurist dient ook de schadeclaim voor u in. Hij of zij kan ook helpen met het aanvragen van een voorschot. Een voorschot vergoedt de kosten die u al gemaakt heeft en nog denkt te maken. Goede letselschadejuristen doen dit kosteloos: zij dienen hun rekening in bij de verzekeraar van de tegenpartij. Zo wordt er niets van uw schadevergoeding afgetrokken.

Onze juristen begeleiden u graag naar de optimale schadevergoeding. Wilt u juridische bijstand inschakelen, klik dan verder naar ons artikel gratis hulp bij letselschade.

Samenvatting

De letselschadeberekening na een aanrijding van achteren bestaat uit twee onderdelen. Berekening van de materiële schade en van de immateriële schade (smartengeld). Na een aanrijding van achteren heeft u meestal recht op smartengeld. De hoogte hiervan valt achteraf soms tegen. Bent u aangereden van achteren, zoek dan hulp van een letselschadejurist. Onze juristen doet maken kosteloos de schadeberekening voor u.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.