Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Schadeposten bij letselschade

15 juli 2013 Schade berekenen

Schadeposten bij letselschade

Wanneer u letselschade oploopt, maakt u kosten. Kosten die vergoed moeten worden door  de wederpartij. Welke schadeposten kunt u allemaal claimen? Het uitgangspunt is dat u uw leven moet kunnen voorzetten alsof het ongeval nooit had plaatsgevonden. Daarom is het van belang dat u geen schadeposten over het hoofd ziet. Onze letselschadejuristen maken een uitgebreide schadeberekening voor u. Zij weten precies welke kosten u allemaal nog kunt verwachten.

Aansprakelijkheidsbrief zenden

Voordat u een schadevergoeding kunt claimen, zal eerst de wederpartij aansprakelijk moeten worden gesteld. Dit doet u door een aangetekende, ondertekende brief te verzenden naar de wederpartij. Doe dit zo snel mogelijk! Uw schadeclaim kan namelijk verjaren.

Schadeberekening: de schadeposten die u kunt claimen

In de tussentijd kunt u een schadeberekening gaan opstellen of dit laten doen door uw letselschadejurist. Soms worden deze handelingen pas na de erkenning van de aansprakelijkheid uitgevoerd. Dit is onder andere afhankelijk van het soort zaak. Immers elke letselschade zaak is weer anders. In de schadeberekening worden verschillende schadeposten opgenomen. U kunt hierbij denken aan de volgende posten:

Medische kosten na ongeval

Medische kosten zijn alle medische nota’s die u heeft ontvangen naar aanleiding van het ongeval en die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Vaak bent u uw eigen risico kwijt. Het bedrag aan eigen risico wordt dan ook opgenomen in de schadeberekening. Nota’s van de fysiotherapeut kunnen worden opgenomen, maar ook de kosten die u heeft moeten maken als gevolg van medicijngebruik en de aanschaf van medische hulpmiddelen. Als we kijken naar alle schadeposten bij letselschade, zijn de medische posten meestal het hoogst.

Aanpassingen aan de woning

Moet u door uw letsel aanpassingen doen aan uw woning? Misschien moet uw toilet aangepast worden of heeft u een traplift nodig. Of misschien moet u zelfs wel verhuizen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij.

Kosten huishoudelijke hulp

De kosten voor huishoudelijke hulp worden ook vergoed door de wederpartij. Deze zijn vaak lastiger te bepalen. Meestal huurt u niet echt huishoudelijke hulp in, maar worden de huishoudelijke taken (tijdelijk) overgenomen door de partner, kinderen of familie. Omdat de kosten daarom moeilijk te begroten zijn, zijn er richtlijnen opgesteld. In deze richtlijn zijn normbedragen opgenomen voor de eerste drie maanden na het ongeval.

 • Bent u alleenstaand? Dan krijgt u € 65,- p/w bij licht tot matige beperking en € 130,- p/w bij zware beperking.
 • Hebt u een tweepersoonshuishouden? Dan krijgt u € 86,- p/w bij licht tot matige beperking en € 172,- p/w bij zware beperking.
 • Hebt u een gezin met inwonende kinderen, jonger dan 5 jaar? Dan krijgt u € 162,- p/w bij licht tot matige beperking en € 324,- p/w bij zware beperking.
 • Hebt u een gezin met inwonende kinderen, ouder dan 5 jaar? Dan krijgt u € 140,- p/w bij licht tot matige beperking en € 280,- bij zware beperking.

Mocht u na deze drie maanden nog steeds behoefte hebben aan huishoudelijke hulp, dan kunt u een bedrag van € 9,- per uur vergoed krijgen. Wanneer u bijvoorbeeld voor het ongeval gemiddeld 8 uren in de week bezig was met huishoudelijke taken, dan kunt u € 9,- x 8 uren = € 72,00 per week ontvangen.

Voor meer informatie over deze schadepost, bekijk ons artikel: letselschade en huishoudelijke hulp.

Verlies aan loon na ongeval

Het verlies aan verdienvermogen is het verlies aan inkomen, meestal één van de grootste schadeposten bij letselschade. Mocht het zo zijn dat u bijvoorbeeld door het ongeval een aantal weken niet heeft kunnen werken en u daarom niet 100% van uw loon heeft doorbetaald gekregen, kunt u het bedrag dat u per maand heeft gemist opnemen in de schadeberekening. Ook wanneer u na het ongeval niet meer kunt overwerken en u hierdoor minder verdient, dient dit door de wederpartij vergoed te worden.

Ook inkomsten uit zwart werk worden vergoed door de wederpartij.

Extra telefoon- en portokosten

Denk hierbij aan telefoonkosten die u maakt omdat u contact moet hebben met uw belangenbehartiger en behandelaars. Ook kosten van postzegels vallen hieronder.

Reiskosten

Reiskosten zijn makkelijk te begroten; alle reiskosten die u heeft moeten maken, die u zonder het ongeval niet zou hebben gehad. U kunt hierbij denken aan het vervoer van en naar het ziekenhuis, de huisarts, of de fysiotherapeut. Ook vallen de parkeerkosten onder deze schadepost en de reiskosten die uw naasten maken als zij u komen opzoeken in het ziekenhuis.

Schade aan eigendommen

De wederpartij is verplicht te betalen voor alle schade aan uw eigendommen. Door het ongeluk is bijvoorbeeld uw bril kapot, uw kleding gescheurd of uw auto moet gerepareerd worden. Al deze kosten kunt u verhalen op de wederpartij. Ook als u uiteindelijk niet besluit tot reparatie of vervanging over te gaan.

Kosten zonder nut

Had u een vakantie geboekt? Een sportschoolabonnement afgesloten? Een nieuwe fiets gekocht? En kunt u deze niet meer gebruiken door uw letsel? Dan dient de wederpartij u hiervoor te vergoeden. Ook dit zijn belangrijke schadeposten.

Studievertraging

Als u door uw letsel studievertraging krijgt, maakt u meer kosten: collegegeld, nieuwe studieboeken en wellicht bijles om de studievertraging te beperken. Ook deze kunt u claimen bij de wederpartij. Daarnaast kunt u later actief worden op de arbeidsmarkt en loopt u daardoor inkomsten mis. De vergoedingen daarvoor zijn als volgt:

 • Een jaar vertraging op de basisschool                             €       6.125,-
 • Een jaar vertraging op het vmbo en lbo                          €     14.125,-
 • Een jaar vertraging op de havo, het mbo en vwo          €     17.175,-
 • Een jaar vertraging op het hbo en de universiteit         €     20.875,-

Meer weten over de schadepost studievertraging? Lees ons artikel Letselschade en studievertraging.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor psychische schade die u lijdt door het ongeval: stress, pijn en verdriet die u zijn aangedaan. Dit bedrag hangt onder andere af van:

 • De aard van het letsel
 • de ernst van het letsel;
 • de duur van het herstel;
 • lichamelijke beperkingen door het letsel;
 • blijvende littekens na het ongeval;
 • leeftijd en geslacht van het slachtoffer;
 • uitspraken over smartengeld in eerdere, vergelijkbare zaken.

Andere schadeposten

Er zijn natuurlijk nog meer schadeposten. Daarover leest u meer op de pagina: Schadevergoeding bij letselschade.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.