Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Persoonlijk onderzoek door verzekeraar, mag dat zomaar?

4 maart 2017 Algemeen

Persoonlijk onderzoek door verzekeraar, mag dat zomaar?

Wanneer u of uw belangenbehartiger een schadeclaim indient bij de verzekeraar van uw wederpartij, gaat u er vanuit dat deze u op uw woord gelooft. U verwacht dat de verzekeraar bij het beoordelen van de schadeclaim uitgaat van de informatie die u hebt verstrekt. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de verzekeraar fraude vermoedt, gaat deze echter zelf op onderzoek uit. Een verzekeraar die als paparazzi voor uw huis ligt en uw gangen natrekt, mag dat zomaar?

Persoonlijk onderzoek, wat is dat?

Wanneer een verzekeraar vermoedt dat hij niet de juiste informatie krijgt of dat er wordt gefraudeerd, kan hij overgaan tot een persoonlijk onderzoek. Omdat dit een inbreuk is op de privacy van de geobserveerde, kan dit niet zomaar gedaan worden. Het staat immers in de grondwet dat iedereen recht heeft op zijn privacy.

Enkel wanneer de verzekeraar het nodig acht een persoonlijk onderzoek uit te voeren ter bescherming van zijn eigen rechten, kan hij dit doen. In zo’n geval moet de geobserveerde op de hoogte gebracht worden van het onderzoek.

Een persoonlijk onderzoek kan uit de volgende onderzoeksmethoden bestaan:

  • Het ondervragen van de betrokkene;
  • Het inwinnen van informatie bij derden;
  • Het observeren van de betrokkene.

Besluit de verzekeraar om de betrokkene te observeren? Dan mag hij ook pas achteraf de geobserveerde hiervan op de hoogte stellen.

Gedragscode persoonlijk onderzoek

Om het inzetten van persoonlijke onderzoeken te reguleren, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken samen de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek ingesteld. Alle verzekeraars zijn hieraan gebonden.

In deze gedragscode staat onder andere dat een verzekeraar alleen tot een persoonlijk onderzoek mag overgaan als:

  • Het feitenonderzoek geen of onvoldoende uitsluitsel geeft voor het nemen van een beslissing bij een schademelding;

Of:

  • Er twijfel is ontstaan over de juistheid of volledigheid van de resultaten van het feitenonderzoek, zodanig dat bij de verzekeraar een redelijk vermoeden van verzekeringsfraude is.

Een verzekeraar mag dus nooit meteen een persoonlijk onderzoek instellen en moet altijd wachten tot de uitkomst van het feitenonderzoek.

Vonnis persoonlijk onderzoek

Dat een persoonlijk onderzoek echt niet zomaar mag worden ingezet, blijkt wel uit de volgende uitspraak van de Rechtbank Amsterdam:

Een vrouw wordt aangereden en loopt whiplashtrauma op. Omdat deze klachten in de loop van de tijd verergeren, moet zij zich ziek melden en raakt ze uiteindelijk haar baan kwijt. De arbeidsdeskundige stelt dat de vrouw veel op bed ligt en nauwelijks nog e-mails kan beantwoorden door haar klachten.

De aansprakelijke verzekeraar vertrouwt het niet. Uit het ingestelde persoonlijk onderzoek blijkt dat de vrouw actief is op internetfora, blogs schrijft en een actief sociaal leven heeft. Ze wordt ook gezien terwijl ze haar kind ophaalt van school, boodschappentassen draagt en begeleider is bij een kinderfeestje.

De verzekeraar ziet dit als reden om de al verstrekte uitkering terug te vorderen en de kosten van het onderzoek in rekening te brengen bij de vrouw. Zij komt echter in verweer. Ze stelt dat het instellen van het onderzoek onrechtmatig is: de verzekeraar had ook eerst informatie bij haar in kunnen winnen.

De rechtbank stelt de vrouw in het gelijk: de verzekeraar beging een onrechtmatige daad door het onderzoek in te stellen. De verzekeraar heeft niet genoeg moeite gedaan om deze informatie eerst bij de vrouw zelf in te winnen. Daarnaast berust het vermoeden van fraude op speculatie aan de hand van momentopnames.

Persoonlijk onderzoek mag zeker niet altijd

Een persoonlijk onderzoek mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden ingezet. En zelfs dat is het een twijfelachtige methode: het tast de privacy van de geobserveerde aan. Gelukkig oordeelt de rechtbank hier dan ook streng over.

Reeds eerder berichtte JBL&G over dit onderwerp: Persoonlijk onderzoek bij whiplash en over Internetonderzoek door verzekeraars.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.