Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

De Monitor: persoonlijk onderzoek bij whiplash

23 juni 2016 Nieuws

De Monitor: persoonlijk onderzoek bij whiplash

Bij niet objectiveerbare klachten als een whiplash is het voor verzekeraars soms moeilijk te beoordelen of klachten echt of geveinsd zijn. Wanneer verzekeraars vermoeden dat een letselschadeslachtoffer fraudeert, gaan zij soms over tot een persoonlijk onderzoek bij whiplash. Dit getuigt van weinig vertrouwen in het slachtoffer.

Onderzoeksprogramma De Monitor deed onderzoek naar letselschade en stuitte op het feit dat verzekeraars in sommige gevallen particuliere recherchebureaus inschakelen om slachtoffers te laten schaduwen. Deze bureaus gaan de gangen van het slachtoffer na en zoeken bijvoorbeeld op Facebook naar bewijs voor de vermeende fraude. Dit ‘bewijs’ berust echter eerder op speculatie dan op de waarheid.

De Monitor: te snel persoonlijk onderzoek bij whiplash

In een eerdere uitzending uitte De Monitor al kritiek op het gedrag van verzekeraars bij letselschade. Ook in dit bericht valt het KRO-NCRV-programma letselschadeverzekeraars aan, ditmaal over het inschakelen van een persoonlijk onderzoek bij whiplash.

Wanneer er bij een letselschadeslachtoffer sprake is van niet objectiveerbaar (dus niet zichtbaar) letsel, is het bewijs hiervoor minder eenduidig. Dit kan bij verzekeraars leiden tot een opeenstapeling van foutieve interpretaties, waaruit soms de conclusie ontstaat dat een slachtoffer de klachten overdrijft of veinst. Om hier zekerheid over te krijgen, schakelt een verzekeraar soms een particulier bureau in om het slachtoffer te laten schaduwen.

Dit is natuurlijk een schrikbeeld. Niet alleen is het een ernstige aantasting van uw privacy, juist het ‘bewijs’ dat uit zo’n persoonlijk onderzoek bij whiplash komt, kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Zo noemt De Monitor voorbeelden van letselschadeslachtoffers die aangesproken werden op Facebookfoto’s waarop zij paardrijden of tennissen, en een letselschadeslachtoffer dat wordt gespot terwijl hij in zijn auto rijdt. Deze observaties zouden bewijs zijn voor fraude.

Klopt dit echter wel? Het onderzoeksprogramma haalt een medisch expert aan die meldt dat slachtoffers van een whiplash vaak meer kunnen dan gedacht wordt. Verbeteringen in de situatie staan vaak gewoon in het medisch rapport, dat over het hoofd gezien wordt door de verzekeraar.

Persoonlijk onderzoek bij whiplash, mag dat zomaar?

Om de verzekeraar te beschermen tegen fraude, is het inderdaad toegestaan een bureau inschakelen om een persoonlijk onderzoek te laten invoeren. Maar enkel wanneer er een sterk vermoeden van fraude is, én wanneer de verzekeraar er alles aan gedaan heeft om de zaak eerst op andere manieren te verhelderen. Bijvoorbeeld door na te vragen bij het slachtoffer zelf hoe het nu precies zit.

Besluit een verzekeraar tot het (laten) uitvoeren van een persoonlijk onderzoek bij whiplash, dan dient hij er zelf zorg voor te dragen dat dit op de juiste manier gebeurt. Bijvoorbeeld door na te gaan of het ingeschakelde bureau een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus heeft.

Overigens meldt het Verbond van Verzekeraars jaarlijks zo’n € 100 miljoen aan fraude op te sporen door middel van persoonlijke onderzoeken. Dit bedrag gaat echter niet alleen over letselschadezaken maar ook bijvoorbeeld over fraude bij brand- en autoverzekeringen.

Hoe weet ik of er een persoonlijk onderzoek bij whiplash wordt uitgevoerd?

Een terechte vraag die het onderzoekprogramma te horen kreeg, is hoe een letselschadeslachtoffer weet of hij of zij geschaduwd wordt. Als het onderzoek goed wordt uitgevoerd, merkt u hier natuurlijk niets van. Het is de verzekeraar echter verplicht om aan u te melden wanneer zo’n onderzoek wordt uitgevoerd:

  • Wanneer een verzekeraar u ondervraagt ten behoeve van een persoonlijk onderzoek en het opsporen van fraude, is hij verplicht dit vooraf aan u te vertellen;
  • Wanneer een verzekeraar informatie inwint bij derden in het kader van het persoonlijk onderzoek, is hij verplicht dit vooraf aan u te vertellen;
  • Wanneer een verzekeraar u laat schaduwen in het kader van het persoonlijk onderzoek, is hij verplicht dit achteraf aan u te vertellen.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.