Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade op vakantie – vier vragen

10 augustus 2016 Letselschade informatie

Letselschade op vakantie – vier vragen

Vier vragen over letselschade op vakantie

Het vakantieseizoen komt er weer aan. Heerlijk ontspannen in het buitenland, even nergens aan denken. Maar wanneer u letselschade op vakantie oploopt, is er van ontspannen helaas weinig sprake meer. JBL&G staat u bij en beantwoordt vier vragen over letselschade op vakantie in het buitenland.

Overzicht vragen

Ik heb letselschade op vakantie opgelopen. Welk recht geldt dan?
Ik ben in het buitenland in een verkeersongeval terechtgekomen. Hoe zit het dan?
Hoe zit het met letselschade tijdens een georganiseerde reis?
Hoe beperk ik letselschade op vakantie?

Ik heb letselschade op vakantie opgelopen. Welk recht geldt dan?

Wanneer u in een ongeval terechtkomt op vakantie, en u loopt daarbij letselschade op, vraagt u zich wellicht af welk recht er geldt. U bent misschien op de hoogte van het Nederlands recht rondom letselschade en aansprakelijkheid. U weet dat u recht hebt op gratis juridische hulp. U weet dat u de wederpartij aansprakelijk moet stellen binnen de verjaringstermijn en goed moet onderbouwen waarom u een bepaald bedrag aan schadevergoeding claimt. Maar hoe zit dat met letselschade op vakantie?

Wanneer u letselschade op vakantie oploopt, geldt het lex loci delicti-principe. Dit houdt in dat na een onrechtmatige daad de wetten gelden die van het land waar de daad is begaan. Dus in het geval van letselschade op vakantie: de wetten van het land waar u de letselschade opliep, gelden.

Daar is een uitzondering op: verkeersongevallen in het buitenland. Daar leest u hieronder meer over.

Dit principe waarbij de wetten gelden van het land waarin de letselschade is opgelopen, maakt het claimen van een schadevergoeding een lastig proces. U weet niet precies wat de wetten van het land zijn, u krijgt te maken met taalbarrières en wellicht speelt de afstand mee.

Ik ben in het buitenland in een verkeersongeval terechtgekomen. Hoe zit het dan?

In het geval van een verkeersongeval in het buitenland, wordt het lex loci deliciti-principe overboord gezet en wordt geoordeeld aan de hand van het Haags Verkeersongevallenverdrag. Dit is bindend voor onder andere de volgende landen:

 • België
 • Bosnië-Herzegovina
 • Frankrijk
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Montenegro
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Servië
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Macedonië
 • Wit-Rusland
 • Zwitserland

Maar wat wordt er precies bepaald in dat verdrag? In het verdrag staan de volgende punten over het geldende recht bij ongevallen in het buitenland:

 • Wanneer er een eenzijdig verkeersongeval plaatsvindt, is het recht van het land waar het voertuig staat ingeschreven van toepassing. Dit geldt voor zowel de bestuurder als de passagiers wanneer zij slachtoffer worden van het ongeval.
 • Wanneer twee of meer voertuigen betrokken zijn bij een ongeval en zij zijn beide ingeschreven in hetzelfde land, is het recht van dat land van toepassing. Bijvoorbeeld als u in Spanje aangereden wordt door een andere, in Nederland ingeschreven auto.
 • Zijn een of meerdere personen die zich buiten de voertuigen bevonden, betrokken bij het ongeval en komen zij uit hetzelfde land als de auto(‘s)? Dan is het recht van dat land van toepassing. Bijvoorbeeld als een Nederlander in Duitsland wordt aangereden door een Nederlandse auto.

Overigens zijn de verkeersregels van het land waarin het ongeval plaatsvindt geldend. Dus komt het in Engeland tot een aanrijding tussen twee in Nederland geregistreerde auto’s omdat één van hen rechts reed in plaats van links, dan heeft deze dus een verkeersovertreding begaan en is aansprakelijk volgens het Nederlands recht.

Hoe zit het bij letselschade tijdens een georganiseerde reis?

In de Nederlandse wet staat dat een reisorganisator moet zorgen dat een reis naar verwachting van de reiziger verloopt. Gebeurt dit niet, dan is de reisorganisator verplicht de schade te vergoeden.

Het gaat hier echter alleen om diensten die bij de reis zijn inbegrepen: loopt u letselschade op in het hotel dat u via uw reisorganisatie geboekt hebt? Dan moet de organisatie deze vergoeden. Loopt u letselschade op tijdens een uitstapje naar een zwembad dat niet inbegrepen zat bij het pakket? Dan is uw reisorganisatie niet aansprakelijk.

Letselschade verhalen op uw reisorganisatie? Dan kan het lonen om juridische bijstand in te schakelen. Lees hier de voordelen van juridische hulp.

Hoe beperk ik letselschade op vakantie?

 • Zorg dat u goed verzekerd bent. Denk er ook aan om bijvoorbeeld een SVI-verzekering af te sluiten om uzelf en inzittenden te beschermen in het geval van een eenzijdig verkeersongeval.
 • Maak foto’s van het ongeval en de schade.
 • Leg schriftelijk vast wat er gebeurd is en vraag omstanders voor getuigenverklaringen.
 • Zorg dat de lokale autoriteiten ter plaatse komen om een proces-verbaal op te maken. Vraag daarbij eventueel om een tolk en onderteken niets wat u niet begrijpt.
 • Zoek direct na een ongeval medische hulp om het causaal verband tussen de schade en het ongeval vast te stellen. Dit is altijd belangrijk.
 • Bewaar bonnetjes en ander bewijs van de kosten die u maakt naar aanleiding van het ongeval. Zo kunt u de schadevergoeding die u vraagt goed onderbouwen.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.