Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Kop‐staart botsing: wie betaalt de schade?

20 mei 2016 Auto ongeluk

Kop‐staart botsing: wie betaalt de schade?

Bij een kop-staart botsing rijdt de achterste automobilist op zijn voorligger. Bij zo’n botsing is meestal sprake van schade. Schade aan de auto, maar ook lichamelijk letsel. Meestal wordt de achterste automobilist aansprakelijk gesteld. De WA-verzekeraar van deze bestuurder, zal dan moeten overgaan tot het uitkeren van schadevergoeding. Let op, er zijn uitzonderingen op deze regel.

In dit artikel:
– Wie betaalt de schade bij een kop-staart botsing?
– Vul bij schade, voor een goede afhandeling, z.s.m. het schadeformulier in
– De aansprakelijke partij betaalt de schade van de kop-staart botsing

Wie betaalt de schade bij een kop-staart botsing?

In de meeste gevallen is de achterste automobilist aansprakelijk voor de kop-staart botsing. De schadeclaim wordt, in dat geval, ingediend bij zijn of haar verzekeraar. In art. 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat namelijk het volgende:

De bestuurder moet in staat zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Oftewel: een automobilist moet voldoende afstand houden van zijn voorligger. Doet hij dit niet en komt het tot een kop-staart botsing, dan moet deze persoon de schade betalen.

Uitzonderingen: wanneer is de voorste auto aansprakelijk?

Het feit dat de achterop rijdende auto niet op tijd heeft kunnen remmen, betekent echter niet altijd dat hij de schade moet betalen. In art. 5 van de Wegenverkeerswet staat namelijk het volgende:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Oftewel: als de voorste automobilist zich zodanig gedraagt dat het er een kop-staart botsing plaatsvindt, is hij in overtreding. Dan moet hij dus de schadevergoeding betalen.

In de praktijk gaat dat om de volgende situaties:

  • De voorste automobilist remt zeer plotseling of nodeloos. Bijvoorbeeld voor een oranje licht of voor een overstekende kat.
  • De voorste automobilist remt onverwacht op de autoweg, zonder dat de achterste automobilist heeft kunnen inschatten dat hij dat zou doen.
  • De achterste automobilist wordt afgesneden, bijvoorbeeld bij het afslaan of wisselen van rijstrook door de voorligger.

Uiteraard zal er door de eisende partij voldoende bewijs aangeleverd moeten worden. Vraag getuigen om naam, telefoonnummer en e-mailadres en een korte verklaring van wat zij hebben gezien. Lees meer over de aansprakelijkheid bij een aanrijding van achteren.

Lichamelijke klachten na een kop-staartbotsing? Onze juristen bieden gratis juridische hulp bij het claimen van schadevergoeding. Voor meer informatie, bekijk onze pagina auto achterop gereden.

Bewijslast bij een kop-staart botsing

Op grond van art. 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft degene die de schadeclaim indient, de bewijslast. Dus hebt u schade opgelopen bij een kop-staart botsing en wilt u dat de wederpartij deze betaalt? Dan zult u moeten bewijzen dat hij aansprakelijk is. Kort gezegd: wie eist, bewijst.

Wie is er aansprakelijk bij een kettingbotsing?

Een kettingbotsing is een kop-staart botsing waar meerdere auto’s bij betrokken zijn. Elke automobilist die de schade wil verhalen op een ander, zal moeten bewijzen dat hij stilstond, voordat hij op de voorliggende auto botste. Hierbij moet hij vooral letten op welke klap eerst kwam: de botsing aan de voorkant of de botsing aan de achterkant. Lees meer over de schuldvraag.

Verklaring van getuigen, bijvoorbeeld mede-inzittenden, helpen hierbij de zaak van de automobilist. Vaak hebben verzekeraars een regeling bij kettingbotsingen: elke verzekeraar betaalt de schade van de auto die voor de verzekerde stond.

Vul bij schade, voor een goede afhandeling, z.s.m. het schadeformulier in

Na een kop-staart botsing ontstaat vaak verwarring. Toch is het belangrijk om dan het hoofd koel te houden en zo snel als mogelijk het schadeformulier in te vullen. Hierdoor wordt de afhandeling van het betalen van de schade vergemakkelijkt. Een schadeformulier hoort in elke auto te liggen en is gratis verkrijgbaar bij de verzekeraar.

Let bij het invullen op de volgende zaken:

  • Breng uzelf eerst in veiligheid en verplaats de voertuigen, indien mogelijk, naar een rustige plek. Midden op de weg het formulier invullen is gevaarlijk en hindert het verkeer.
  • Vul het formulier volledig in. Vergeet niet het kenteken, de contactgegevens van de wederpartij en zijn verzekeringsgegevens.
  • Schrijf de toedracht van de kop-staart botsing op: vermeld hoe hard u reed en als u remde, waarom u dat deed.
  • Maak foto’s van de verkeerssituatie als dat kan.
  • Wees volledig over de schade, zowel aan de auto als fysiek. Maak ook hier foto’s van.
  • Schrijf de contactgegevens van eventuele getuigen van het ongeval op.
  • Vergeet niet om beide het document te ondertekenen. Anders is het schadeformulier geen rechtsgeldig document. Doe het invullen van het schadeformulier samen met de wederpartij om geschillen en misverstanden te voorkomen.

Voor meer tips, lees ons artikel: schadeformulier invullen: 20 tips.

Het belang van een medisch dossier bij schade door een kop-staart botsing

De schade bij een kop-staart botsing is vaak ook van fysieke aard. Het is van belang om na het ongeluk naar de huisarts te gaan om uw letsel en klachten te laten vaststellen. Zo legt u een medisch dossier aan.

Een arts kan het medisch causaal verband aantonen: of de klachten die u heeft echt het gevolg zijn van het ongeval. Bij letselschades dient in elk geval het juridisch causaal verband tussen het ongeval en uw klachten aangetoond te worden. Een goede jurist beschikt over een medisch adviseur, die hem hierbij kan helpen.

De aansprakelijke partij betaalt de schade van de kop-staart botsing

Schade door een kop-staart botsing? De aansprakelijke partij betaalt. In veel gevallen is dit de achterste auto, maar er zijn uitzonderingen. Wie schade wil verhalen op een ander, moet bewijs hiervan leveren. Dan helpt het als direct na de kop-staart botsing het schadeformulier is ingevuld.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.