Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Kelderluik-arrest succesvol toegepast op escaperoom ongeval

25 januari 2017 Jurisprudentie

Kelderluik-arrest succesvol toegepast op escaperoom ongeval

De escaperoom is een perfecte manier om te achterhalen hoe je collega’s, vrienden of familie reageren in stressvolle situaties. Maar ook hier kunnen ongelukken gebeuren met letselschade tot gevolg. Dat ondervond een 63-jarige man tijdens een bedrijfsuitje in een Tilburgse escaperoom. Het slachtoffer en de directie van de escaperoom raakten in een discussie verwikkeld over de aansprakelijkheid. Wie is daadwerkelijk aansprakelijk voor het ongeval en op welke gronden? De rechtbank deed hier onlangs een uitspraak over en gebruikte daarbij het Kelderluik-arrest.

Casus

Een 63-jarige man heeft in 2015 zijn been gebroken tijdens een bedrijfsuitje in een escaperoom in Tilburg. De escaperoom is een razend populair spel, waarin mensen samen moeten werken om uit een afgesloten ruimte te ontsnappen. De enige manier om te ontsnappen is om de aanwijzingen op te volgen en een aantal puzzels op te lossen met de mensen waarmee u in deze ruimte zit.

Tijdens het spelverloop ontcijferden de mannen een code waarmee ze een metalen traliehek konden openmaken. Daarachter bevond zich een trap die naar een benedenruimte leidde. Het slachtoffer ging als derde naar beneden en viel doordat hij een misstap maakte.

Een gecompliceerde beenbreuk was daar het resultaat van. De splitsing in de trap en het feit dat de armleuning eerder ophield dan de traptreden, zorgden ervoor dat het slachtoffer de misstap maakte. De man gaf aan dat hij door dichte mist (rookmachines), bliksemschichten, zeer fel licht en luide geluidseffecten geen goede inschatting kon maken van de spelsituatie en gedesoriënteerd raakte.

De discussie

Het slachtoffer stelde de directie van de escaperoom aansprakelijk voor zijn val. De man vond dat er teveel verwarring was ontstaan en er geen duidelijke aanwijzingen waren voor de gevaarlijke spelsituatie. De directie van de escaperoom was het hier niet mee eens en gooide het ongeval op: ‘een ongelukkige samenloop van omstandigheden’. Wie trekt hier aan het langste eind?

Nalatigheid werkgever

De directie van de escaperoom haalde de escaperoom voorwaarden aan, waarin wordt aangegeven dat de ruimte altijd van tevoren mag worden gecontroleerd. Om duidelijk te krijgen wat de eventuele risico’s zijn van deelname aan het spel. In dit geval wees de directie van de escaperoom dan ook op nalatigheid van de werkgever, die hier geen gebruik van had gemaakt.

Eigen schuld slachtoffer

Daarnaast gaf de directie aan dat:

 • Alle deelnemers van tevoren een mondelinge veiligheidsinstructie hadden gekregen
 • De trap geen gevaar vormde en voldoende verlicht was
 • De rook niet bedoeld was om het zicht van de deelnemers te verminderen, maar om een idyllische sfeer te creëren
 • Camerabeelden aantonen dat het slachtoffer in het gat naar beneden heeft gekeken en daardoor de splitsing in de trap van tevoren moet hebben opgemerkt
 • Het slachtoffer ervoor koos om door te gaan met het spel, ondanks zijn observatie van de spelsituatie (die hij later als gevaarlijk bestempelde)

Aangezien het slachtoffer doorging met het spel, deed de directie van de escaperoom een beroep op eigen schuld van de benadeelde.

Ontstaan Kelderluik-arrest

Het Kelderluik-arrest is tot op de dag van vandaag een zeer invloedrijk arrest in de Nederlandse letselschadewereld. Sinds dit arrest door de Hoge Raad werd beslecht, worden de hier geformuleerde criteria van dit arrest gebruikt bij de bepaling of iemand een onrechtmatige daad heeft begaan.

De casus van dit Kelderluik-arrest in het kort: Sjouwerman liet, tijdens het uitladen van de frisdrankvoorraad in café de Munt te Amsterdam, het kelderluik openstaan om op een andere plek in het café de lege flessen te verzamelen. Het kelderluik bevond zich voor de ingang van de toiletten. Een ongelukkige cafébezoeker, Duchateau, zag het gat over het hoofd en viel in het luik. Met ernstig letsel tot gevolg.

De rechtbank oordeelde in eerste instantie dat Duchateau zelf verantwoordelijk was voor de letselschade, omdat hij beter had moeten uitkijken. De zaak kwam daarna bij het Gerechtshof die oordeelde dat Sjouwerman verantwoordelijk was, omdat hij het ongeluk had kunnen voorkomen. Toch moest Duchateau 50% van zijn schade zelf betalen. Duchateau was het hier niet mee eens. Daarom kwam de zaak voor de Hooge Raad, die de vier criteria bepaalde voor het Kelderluik-arrest.

Criteria Kelderluik-arrest

Een onrechtmatige daad wordt sinds die tijd beoordeeld volgens de vier criteria van het Kelderluik-arrest. De formulering van deze vier criteria luidt:

 1. Hoe waarschijnlijk is het dat iemand dermate onoplettendheid en onvoorzichtig is waardoor het mogelijke gevaar niet wordt opgemerkt?
 2. Is er een groot risico dat daardoor een ongeval ontstaat?
 3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen en het letsel zijn die hieruit voortvloeien?
 4. Hoe lastig is het om afdoende veiligheidsmaatregelen te treffen?

Kelderluik-arrest onthult de aansprakelijke partij

De directie van de escaperoom heeft een zorgplicht richting de bezoekers. Door de vier criteria uit het Kelderluik-arrest te beantwoorden, kan worden bepaald of de eigenaar aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De directie van de escaperoom beweerde van wel en het slachtoffer beweerde het tegendeel, beiden met het oog op de Kelderluik-criteria. De rechter ging de vier criteria langs:

 1. Van tevoren werden er veiligheidsinstructies gegeven, maar de deelnemers werden er niet op gewezen dat er een risico bestond op letselschade door een mogelijk gevaarlijke spelsituatie. Het slachtoffer kan daardoor geen onoplettendheid worden verweten. Door de flitslichten, scherpe licht, rookwolken en wisselende hevige geluidseffecten raakte de deelnemer gedesoriënteerd, waardoor hij mogelijk minder voorzichtig was. Hij kon immers daardoor de splitsing in de trap niet zien.
 2. Het risico op een ongeval van een trap met een splitsing, terwijl er gebruik wordt gemaakt van desoriënterende effecten, is zeer groot te noemen.
 3. Het is algemeen bekend dat een val van een trap kan leiden tot (ernstig) letsel met alle gevolgen van dien.
 4. De rechter oordeelt dat de escaperoom minder desoriënterende middelen had kunnen gebruiken tijdens het afdalen van de trap. Daarnaast schortte het aan veiligheidsvoorzieningen die de val hadden kunnen voorkomen.

Slachtoffer krijgt gelijk

De rechter haalt daarmee alle argumenten van de directie van de escaperoom onderuit. En stelt het slachtoffer in zijn gelijk. De voorzorgsmaatregelen van de escaperoom waren niet voldoende, waardoor de escaperoom niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daarom dient de directie van de escaperoom een schadevergoeding uit te keren aan het slachtoffer. De hoogte van deze schadevergoeding moet nog worden bepaald, omdat het slachtoffer nog niet volledig is genezen. Daardoor maakt hij nog onkosten.Wel krijgt hij alvast een voorschot voor de opgelopen schade.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.