Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade informatie: onrechtmatige daad

21 oktober 2016 Letselschade informatie

Letselschade informatie: onrechtmatige daad

De meeste letselschadezaken beginnen met een onrechtmatige daad. Wie schade lijdt doordat een ander een onrechtmatige daad begaat, kan deze schade verhalen op de dader. Maar wanneer is daar eigenlijk sprake van?

Wat zegt de wet?

Volgens de Nederlandse wet is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen schade. Maar dat klinkt niet helemaal eerlijk. Wat als iemand schade lijdt door toedoen van een ander? Daar krijgen we te maken met de onrechtmatige daad.

In artikel [6:]162 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende:
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Schadevergoeding na een onrechtmatige daad? Vijf criteria

Om van een onrechtmatige daad naar een schadevergoeding te komen, moet aan de volgende vijf voorwaarden worden voldaan:

  • Er is sprake van een onrechtmatige gedraging;
  • De dader is toerekenbaar;
  • Er is schade;
  • Er is causaliteit tussen de daad en de schade;
  • Er moet relativiteit bestaan tussen de schade en beschermde belang.

Onrechtmatige gedraging

Er is sprake van een onrechtmatige gedraging als de daad inbreuk maakt op iemands rechten, of als de daad in strijd is met de wet of een ongeschreven (maatschappelijke) regel. Verzaakt iemand om iets te doen en is dat in strijd met de wet, dan gaat het ook om een onrechtmatige daad. Je kunt dus ook een onrechtmatige daad plegen door iets niet te doen.

Voorbeeld: Mark zit in de auto en krijgt een sms. Terwijl hij op zijn telefoon kijkt, stopt de auto vòòr hem voor een oranje licht. Mark ziet dit niet en botst op zijn voorligger. Door niet op te letten en niet op tijd te stoppen voor zijn voorligger, begaat Mark een onrechtmatige daad.

Toerekenbaarheid dader

Is de onrechtmatige daad te wijten aan de dader, en heeft de dader dus schuld aan wat er gebeurd is, dan is de daad toerekenbaar. Het hoeft daarbij niet om opzet te gaan. Er kan ook sprake zijn van toerekenbaarheid zonder schuld (bijvoorbeeld bij ouders die aansprakelijk zijn voor de schade die hun kinderen veroorzaken).

Voorbeeld: omdat Mark op zijn telefoon keek tijdens het rijden, heeft hij schuld aan het ongeval. Hij is dus toerekenbaar.

Schade

Best logisch: zonder schade geen aansprakelijkheid. Begaat iemand een onrechtmatige daad maar komt iedereen er heelhuids vanaf, dan is de kous daarmee af. Is er schade, dan heeft de benadeelde recht op een schadevergoeding. De schade kan zowel materieel (vermogensschade) als immaterieel (psychisch leed) zijn.

Voorbeeld: Hanneke zit achter het stuur wanneer Mark haar van achteren aanrijdt. Haar auto raakt beschadigd en daarnaast heeft ze nekpijn. Deze verergert en ze moet fysiotherapie nemen. Ze kan een tijdje niet werken en heeft hierdoor inkomensverlies. Maar ook psychisch leed omdat ze door haar letsel haar passie tennissen niet meer kan beoefenen.

Causaliteit

Causaliteit betekent dat de schade het gevolg moet zijn van de onrechtmatige daad. Zou de schade ook zijn ontstaan als het ongeval niet had plaatsgevonden, dan is er dus geen causaal verband.

Voorbeeld: tussen Hanneke’s nekpijn en het ongeval bestaat causaliteit. Maar als blijkt dat Hanneke al langer niet kon tennissen omdat ze een nekhernia heeft ontwikkeld, vervalt de causaliteit tussen het ongeval en het leed door het feit dat ze haar hobby niet meer kan uitoefenen.

Relativiteit

Als laatste moet er relativiteit zijn tussen het doel dat de geschonden regel of wet heeft, en de schade die is geleden. Dat klinkt ingewikkeld maar het komt neer op het volgende: de regel die overtreden wordt door de onrechtmatige daad heeft als doel een bepaald belang te beschermen. Iemand met een ander belang, dat door de daad is geschonden, kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Voorbeeld: door de aanrijding tussen Mark en Hanneke is de weg een tijdje afgezet. De eigenaar van een restaurant aan diezelfde weg meent minder inkomsten te hebben omdat zijn klanten hem die dag een tijd niet goed kunnen bereiken. Hij kan zijn schade echter niet op Mark verhalen: de regel die stelt dat je geen ongelukken mag veroorzaken is niet bedoeld om ondernemers te beschermen, maar weggebruikers.

Onrechtmatige daad en schadevergoeding

Bent u het slachtoffer geworden van een onrechtmatige daad, en hebt u daardoor schade geleden? Dan kunt u uw schade verhalen op de dader.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.