Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Letselschade en eigen schuld

9 november 2016 Letselschade informatie

Letselschade en eigen schuld

Krijg ik een schadevergoeding?

Wanneer iemand letselschade oploopt door een ongeval, dient de wederpartij, de veroorzaker van het ongeval, deze schade volledig te vergoeden. Soms blijkt echter dat het slachtoffer zelf schuldig is aan het ongeval. Of deels verantwoordelijk is voor de schade.

Hoe zit het dan met de schadevergoeding? Wie betaalt de schade en hoeveel krijgt het slachtoffer nog vergoed? Dat is geheel afhankelijk van de omstandigheden. Er zijn ook situaties waarin het slachtoffer, ondanks (deels) eigen schuld, toch alle schade vergoed krijgt.

Eigen schuld: twee voorbeelden

In letselschadezaken is het causaal verband van belang: bestaat er een verband tussen de geleden letselschade en het (onrechtmatige) gedrag van de wederpartij? Of is (een deel van) de schade te wijten aan het gedrag van het slachtoffer zelf? Het slachtoffer zal in de meeste gevallen zelf moeten bewijzen dat dit niet zo is.

Voorbeeld (deels) eigen schuld
Twee mannen zagen een dikke boomstam in schijven met kettingzagen. Ze beginnen elk aan één kant, zodat ze elkaar niet in gevaar brengen. Op een gegeven moment komt een van de mannen aan bij een verdikking in de stam. Hij zaagt deze half door en legt daarna zijn gereedschap weg, om met zijn handen verder te wrikken aan de stam. De andere man heeft dit niet door en raakt de eerste man met zijn kettingzaag. Als gevolg daarvan moet zijn arm geamputeerd worden.

De rechter oordeelt dat hier sprak is van 50% eigen schuld, aangezien de eerste man zijn collega niet heeft gewaarschuwd dat hij met zijn handen aan het werk ging.

Voorbeeld geen eigen schuld
Een werktuigbouwkundige raakt bekneld tussen een vorkheftruc en een opslagtank. De vorkheftruc was defect en stond geparkeerd, maar reed achteruit tegen de werktuigbouwkundige aan. Het slachtoffer wil zijn schade verhalen op de werkgever, maar deze stelt dat er sprake is van (deels) eigen schuld omdat het slachtoffer niet alle veiligheidshandelingen heeft uitgevoerd bij het controleren van het defecte voertuig. Het Hof oordeelt echter anders: omdat de werktuigbouwkundige geen elektromonteur is, kan redelijkerwijs niet van hem verwacht worden dat hij al deze handelingen uitvoert.

Hierbij is geen sprake van eigen schuld en dienen de kosten van het slachtoffer volledig te worden vergoed door de verzekeraar van zijn werkgever.

Wat als er geen schuldige is?

Wat het tegenovergestelde lijkt van eigen schuld, is letselschade zonder schuld. Bijvoorbeeld door overmacht door de weersomstandigheden. Of als de schuld van de wederpartij niet te bewijzen is. In zo’n geval moet het slachtoffer de schade op zijn eigen verzekering verhalen.

Letselschade zonder schuldige? Onze letselschadejuristen kunnen u in sommige gevallen toch helpen de schade vergoed te krijgen!

Eigen schuld en toch een schadevergoeding

Soms heeft het slachtoffer, ondanks eigen schuld, toch recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Als het slachtoffer jonger is dan 14 jaar. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van bewuste roekeloosheid kan de schuld van een ongeval toegeschreven worden aan een kind.
  • Als een fietser of voetganger aangereden wordt door een gemotoriseerd voertuig. Ook in het geval van eigen schuld krijgt de zwakkere verkeersdeelnemer minstens 50% van de schade vergoed.
  • Als het slachtoffer slechts inzittende was van de auto die het ongeval veroorzaakte, of achterop de betreffende scooter, motor of brommer zat.
  • Als het slachtoffer ten tijde van het ongeval werkzaam was voor een werkgever. Dit geldt ook in het verkeer.
  • Als op de auto waarin het slachtoffer (ook bestuurder zelf) zat, een SVI-verzekering is afgesloten.

Letselschade en niet zeker over eigen schuld? Schakel onze juridische hulp in!

JBL&G helpt u met het uitzoeken van de schuldvraag. Waar ligt de aansprakelijkheid? Hebt u, ondanks (deels) eigen schuld, toch nog recht op een schadevergoeding? Onze letselschadejuristen zoeken het kosteloos voor u uit!

Neem contact met ons op of bel op 020 – 214 99 00.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.