Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Recht: Inkomsten uit zwarte werkzaamheden

3 juli 2013 Letselschade informatie

Recht: Inkomsten uit zwarte werkzaamheden

Wanneer u terecht komt in een schadeveroorzakend ongeval, zoals een verkeersongeval of een bedrijfsongeval hebt u recht op vergoeding van al uw kosten en een compensatie van geleden verlies. Ook misgelopen inkomsten dienen vergoed te worden door de wederpartij. Maar hoe zit dat met inkomsten uit zwarte werkzaamheden?

Inkomsten uit zwarte werkzaamheden dienen vergoed te worden door de wederpartij

Wanneer u een schadevergoeding krijgt, is deze bedoelt om u uw leven weer te kunnen laten leven op de manier waarop u gewend was vòòrdat het ongeval plaatsvond. Of in ieder geval voor zover dat mogelijk is. Uw inkomen mag er dus bijvoorbeeld niet op achteruitgaan. Om deze reden krijgt u ook inkomsten uit zwarte werkzaamheden vergoed.

Omdat het gaat om inkomsten uit zwarte werkzaamheden, ontvangt u dit bedrag echter wel netto. Er gaat dus eerst een percentage vanaf dat u betaald zou moeten hebben voor belastingen en sociale premies.

Bewijs van inkomsten uit zwarte werkzaamheden

Wanneer u zwarte inkomsten claimt als schadepost bij de wederpartij, zorgt dit vaak voor discussie. Immers, het staat nergens geregistreerd hoeveel u werkte en wat u verdiende. En wederpartijen zijn vaak niet geneigd u op uw woord te geloven. Wilt u dus ook uw inkomsten uit zwart werk vergoed krijgen, dan zult u moeten bewijzen dat u deze daadwerkelijk hebt gehad. Een verklaring van uw werkgever kan bijvoorbeeld heel goed als bewijs dienen. Hoewel dit soms moeilijk voor elkaar te krijgen is: werkgevers komen er niet graag voor uit dat ze werknemers zwart betalen. Op welke manier kunt u de inkomsten uit zwarte werkzaamheden bewijzen?

Hoe bewijs je zwarte inkomsten

  • Een verklaring vragen van uw werkgever;
  • Een verklaring vragen van andere getuigen;
  • Werden de zwarte inkomsten met regelmaat op uw rekening gestort? Wellicht kunt u door het overleggen van bankafschriften aannemelijk maken dat u deze inkomsten inderdaad had.

Inkomsten uit zwart werk vergoed: een voorbeeld

Een man wordt aangereden door een auto. Hij was op dat moment bezig de straat te voet over te steken. De bestuurster van de auto verkeerde onder invloed van alcohol en had het slachtoffer niet gezien. De WAM-verzekeraar erkent aansprakelijkheid. De meeste schade van het verkeersslachtoffer wordt erkend, maar er is onenigheid over de inkomsten die de man verdiende uit zijn ‘zwarte’ werkzaamheden als stukadoor. Hij kon deze klussen na het ongeval niet meer uitvoeren.

Ook zonder ongeval gewerkt tot pensioenleeftijd

De verzekeraar stelt zich op het standpunt dat het slachtoffer ook zonder ongeval deze werkzaamheden maar tot zijn 60e zou hebben kunnen uitvoeren. Het slachtoffer is van mening dat hij dit zeker tot zijn 67e jaar zou hebben gekund, wanneer het ongeval hem niet was overkomen. De rechter beslist in een deelgeschilprocedure dat het slachtoffer deze werkzaamheden tot zijn 65e jaar zou hebben kunnen uitvoeren. Hij neemt hierin mee dat het slachtoffer deze werkzaamheden slechts voor 1,5 uur per dag uitvoerde.

Lastig te bewijzen en dat hoeft dus ook niet altijd

Verder betrekt hij in zijn vonnis het feit dat het slachtoffer geen enkele schuld had aan het ongeval, en de tegenpartij alcohol had genuttigd en een verkeersfout heeft gemaakt. Hierdoor is het slachtoffer immers ook niet meer in staat te bewijzen dat hij zonder ongeval tot zijn 67e door had kunnen werken.

De schade met betrekking tot het verlies aan verdienvermogen uit zwarte inkomsten moet dan ook doorberekend worden tot het 67e levensjaar van het slachtoffer.

Waarom worden uw inkomsten uit zwarte werkzaamheden vergoed?

Zoals hierboven genoemd, is het de bedoeling van de schadevergoeding dat u er na een ongeval niet op achteruit gaat. De wederpartij moet zorgen dat u na de schade die veroorzaakt is door het ongeval, uw leven weer kunt oppakken zoals voorheen. Natuurlijk lukt dit in de meeste gevallen niet: een ongeval dat letselschade veroorzaakt gooit vaak iemands leven overhoop. Een schadevergoeding bieden is dan een financiële compensatie voor de aanpassingen die het slachtoffer moet doen om weer verder te gaan na het ongeval.

Aannemelijk maken is voldoende

Als het ongeval niet had plaatsgevonden, dan was u gewoon doorgegaan met werken en was u ook de zwarte werkzaamheden blijven uitvoeren. Als u dus aannemelijk kunt maken dat u structureel inkomstenverlies lijdt omdat u deze werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, krijgt u ook dit verlies vergoed.

Wilt u weten waar u nog meer aanspraak op kunt maken als schadevergoeding? Lees deze pagina!

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.