Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Info: Letselschade en studievertraging

5 augustus 2013 Algemeen

Info: Letselschade en studievertraging

Letselschade en studievertraging, hoe zit dat precies? Op het moment dat u een ongeval overkomt – dit kan een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of een ander soort ongeval zijn – kan het gebeuren dat u als gevolg van de klachten van het ongeval (tijdelijk) niet uw studie na behoren kan voortzetten of afmaken.

Letselschade en studievertraging: de Letselschade Richtlijn Studievertraging

U zit bijvoorbeeld in het eindexamenjaar van het VMBO. Vlak voor de examens wordt u op de fiets aangereden door een auto. Als gevolg van dit ongeval bent u ernstig gewond en moet u een aantal weken in het ziekenhuis verblijven. Doordat u als gevolg van het ongeval niet naar school heeft kunnen gaan, heeft u ook uw examens niet kunnen maken. U zult het examenjaar volledig over moeten doen.

Een jaar extra studie door ongeval

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u wel uw examens heeft kunnen maken. Echter, doordat u in januari een ongeval heeft gehad, heeft u lessen moeten missen waardoor uw cijfers achteruit zijn gegaan en u hierdoor uw examenjaar niet heeft gehaald. Ook in dit geval hebt u recht op een vergoeding voor het jaar aan studievertraging.

Zodra u aannemelijk kan maken dat u die studievertraging niet had opgelopen als het ongeval niet had plaatsgevonden en u geen letselschade had opgelopen, dat de studievertraging dus te wijten is aan het ongeval, komt u in aanmerking voor een schadevergoeding voor studievertraging.

Een jaar later aan het werk door letselschade

In beide hierboven genoemde voorbeelden dient u het (examen)jaar over te doen. Dit houdt uiteindelijk in dat u een jaar later –onafhankelijk van uw verdere studiekeuzes– op de arbeidsmarkt terecht komt. U kunt dus pas een jaar later het salaris verdienen waarop u rekent na het afronden van een studie.

Richtlijn Letselschade Raad studievertraging

“Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn ten gevolge van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden.”

Bovenstaande definitie van studievertraging komt uit de Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad. De Letselschade Raad heeft deze richtlijn opgesteld waarin onder andere bedragen zijn opgenomen voor studievertragingen van maximaal één jaar. De bedragen genoemd in deze richtlijn zijn exclusief extra studiekosten zoals de aanschaf van studieboeken, examenkosten, studiefinanciering etc.

Letselschade en studievertraging: netto bedragen voor één jaar studievertraging

Normbedragen 2014

 • basisschool                                                                                           €       5.825,-
 • vmbo en lbo                                                                                         €     13.400,-
 • havo, mbo en vwo                                                                              €     16.300,-
 • hbo en universiteit                                                                             €     19.800,-

Normbedragen 2015

 • basisschool                                                                                           €       5.750,-
 • vmbo en lbo                                                                                         €     13.225,-
 • havo, mbo en vwo                                                                              €     16.100,-
 • hbo en universiteit                                                                             €     19.575,-

Normbedragen 2016

 • basisschool                                                                                           €       5.825,-
 • vmbo en lbo                                                                                         €     13.400,-
 • havo, mbo en vwo                                                                              €     16.300,-
 • hbo en universiteit                                                                             €     19.800,-

Bron

Bij deze bedragen is het niet van belang of u ook daadwerkelijk aan het werk komt na uw studie of hoe uw kansen op de arbeidsmarkt zijn.

Schadeposten bij letselschade en studievertraging

Deze bedragen gelden dus ter vergoeding van het jaar aan inkomen dat u misloopt omdat u later actief bent op de arbeidsmarkt. Deze bedragen gelden niet voor bijvoorbeeld extra of andere studieboeken die u moet aanschaffen, collegegeld, aangepast vervoer naar college en andere extra kosten die u maakt door uw letselschade. Deze bedragen komen nog bovenop uw schadevergoeding. Zie hier voor meer schadeposten na een ongeval.

Studie lukt geheel niet meer

Wat als u uw studie niet meer kunt afmaken door uw letsel? Dat u zoveel (blijvend) letsel heeft dat u niet meer het werk kunt doen waar u altijd al van had gedroomd en waar u uw hele studie al naartoe werkt? Dat is een enorme klap. U moet uw verwachtingen bijstellen, krijgt te maken met veel teleurstelling die u moet verwerken.

Smartengeld

In zo’n geval kunt u misschien aanspraak maken op smartengeld ter vergoeding van het leed dat u is aangedaan. Lees hier meer over smartengeld claimen na een ongeval.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.