Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Hond bijt voorbijganger op eigen erf. Wie is aansprakelijk?

13 februari 2019 Algemeen

Hond bijt voorbijganger op eigen erf. Wie is aansprakelijk?

Stel dat u een ‘eigen erf’ betreedt en wordt gebeten door de hond. U wilde misschien kennis maken met de nieuwe buren. Of u moest een pakketje bezorgen op het desbetreffende adres. Kunt u de hondenbezitter dan aansprakelijk stellen voor uw letselschade? Of is de hondenbeet dan aan uzelf te wijten? Onze juristen leggen het aan de hand van voorbeelden aan u uit.

Risicoaansprakelijkheid voor hondenbezitter

U kunt door een hondenbeet een lichamelijke, geestelijke en financiële klap te verduren krijgen. Stel dat u bijvoorbeeld een ernstige bijtwond in uw arm oploopt. Dan kan het zijn dat u:

 • Uw arm opnieuw moet leren gebruiken
 • Lelijke littekens aan het bijtincident overhoudt
 • Therapeutische sessies moet volgen om van uw angstklachten af te komen
 • Met hoge medische kosten te maken krijgt
 • Inkomsten misloopt omdat u tijdelijk niet kunt werken

U wilt dan ook achterhalen of u recht heeft op schadevergoeding. Laten we bij het begin beginnen. In artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek staat:

“De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”

De hondenbezitter is dus aansprakelijk voor de letselschade die de hond aanricht. Het gaat hierbij om schade die de hond uit eigen energie aanricht. Met het houden van dieren gaat namelijk een risicoaansprakelijkheid gepaard. Omdat dieren onberekenbaar kunnen reageren, brengt dat risico’s met zich mee. Bij het aanschaffen van een dier, gaat u akkoord met deze risicoaansprakelijkheid.

De tenzij clausule

Stel dat u wordt gebeten doordat de hond op u af werd gestuurd. Dan spreken we van een onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW. U heeft dan uiteraard ook recht op schadevergoeding. Deze beredenering gaat echter niet altijd op. We zullen dit verduidelijken met een voorbeeld.

Stel dat u aan het werk bent. Terwijl u op uw werk bent, wordt er ingebroken. De inbreker wordt door uw hond aangevallen en loopt letselschade op. U kunt dan niet aansprakelijk worden gesteld. Als u de hond onder controle had gehad, was er wellicht hetzelfde gebeurd. Want als u thuis was geweest, had u de hond misschien uit zelfverdediging op de inbreker afgestuurd. In die situatie zou de hond dus niet uit eigen energie hebben gebeten. Maar er is dan ook geen sprake van een onrechtmatige daad. U zou dan immers uit noodweer hebben gehandeld.

Welke regels gelden er op eigen erf?

De hondenbezitter is dus in eerste instantie aansprakelijk te stellen voor de bijtwonden. Maar gelden deze regels ook op eigen erf? Dat is afhankelijk van de situatie. Er kunnen zich namelijk meerdere situaties voordoen. Het erf van de hondenbezitter is:

 1. Vrij toegankelijk
 2. Omheind met een hek dat van de buitenkant open te maken is. Er is echter wel een waarschuwingsbord
 3. Omheind met een hek dat vastzit met een slot. Bovendien is er een intercom en een waarschuwingsbord

Het erf is vrij toegankelijk

Stel dat u kennis wilt maken met de nieuwe buren. Het erf is niet omheind en er staan geen waarschuwingsborden. U loopt het eigen erf op en wordt in uw benen gegrepen door een hond.

In deze situatie zijn uw buren aansprakelijk te stellen voor de letselschade. Het erf is immers niet omheind en er staan geen waarschuwingsborden. Voorbijgangers kunnen dus ook niet weten dat er gevaar dreigt. Bovendien is een erf die niet afgesloten is vrij toegankelijk volgens artikel 5:22 BW:

“Wanneer een erf niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven, tenzij de eigenaar schade of hinder hiervan kan ondervinden of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt, dat het verboden is zonder zijn toestemming zich op het erf te bevinden, een en ander onverminderd hetgeen omtrent openbare wegen is bepaald.”

Het erf is deels afgesloten

Stel dat u pakketten bezorgt met een bestelbusje. U loopt richting een eigen erf en ziet dat er een hek omheen staat. Op het hek staat een bordje met: Pas op! Hier waak ik. Er is echter geen intercom en er zit ook geen brievenbus aan het hek. U ziet dat het hek van de buitenkant opengemaakt kan worden en waagt het erop. Als u het eigen erf betreedt, wordt u in uw arm gebeten door de hond.

Ook in deze situatie is de eigenaar aansprakelijk te stellen voor de letselschade. Er was immers geen brievenbus en geen intercom. Hoe moet u het pakketje dan bezorgen? Toch kan er sprake zijn van een gedeelte eigen schuld. U heeft namelijk het bord genegeerd en het hek opengemaakt. Maar omdat u uw werk deed, zal het percentage eigen schuld niet hoog zijn. De eigenaar had er immers maar voor moeten zorgen dat de hond niet bij u had kunnen komen, dan wel u niet bij de hond.

Het erf is volledig afgesloten

Stel dat u aan het collecteren bent. U nadert een erf dat omheind is met een hek, waarschuwingsborden en een intercom. Op de borden staat een van de volgende teksten:

 • VERBODEN TOEGANG Art. 461. Wetb. v. Strafr.
 • Betreden op eigen risico
 • Pas op voor de hond

U probeert eerst de intercom, maar niemand reageert. Als u het hek controleert, ziet u dat er een slot omheen zit. U probeert alsnog het erf te betreden. Zodra dat is gelukt, wordt u door de hond in uw been gebeten.

In deze situatie is de eigenaar niet aansprakelijk te stellen voor de letselschade. De eigenaar heeft immers alle voorzorgsmaatregelen genomen. Het hek is op slot, er zijn duidelijk zichtbare waarschuwingsborden en een intercom. Het is dus overduidelijk dat u het eigen erf niet mag betreden.

Waarschuwingsborden moeten duidelijk zichtbaar zijn

In sommige gevallen gelden de waarschuwingsborden echter niet, omdat:

 • De borden niet duidelijk zichtbaar zijn
 • De borden niet bij alle mogelijke ingangen staan
 • U een pakketje of post moet bezorgen, maar er geen brievenbus voor het hek is of een intercom

Tip: schakel altijd juridische hulp in

Bent u door een hond op eigen erf gebeten? Schakel dan altijd een ervaren jurist in voor het claimen van de schadevergoeding. Deze complexe bijtcasussen kunnen namelijk voor lastige aansprakelijkheidsdiscussies zorgen. U kunt daardoor met veel stress te maken krijgen. Bovendien weet u vaak niet waar u allemaal recht op heeft. Daarom kunt u zich beter richten op het herstel van uw letsel. Terwijl een deskundige jurist de schadevergoeding claimt waar u recht op heeft.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.