Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheid aanrijding

13 oktober 2013 Auto ongeluk

Aansprakelijkheid aanrijding

U hebt een aanrijding gehad. Wie is er aansprakelijk? Na een aanrijding is dat een heel belangrijke vraag. Immers, degene die aansprakelijk bevonden wordt, dient de geleden schade te vergoeden.

Wat te doen na een aanrijding om aansprakelijkheid te laten erkennen?

• U moet bewijs aanleveren dat de andere partij aansprakelijk is voor de aanrijding;
• Vul daarom altijd het schade aanrijdingsformulier in;
• Hiermee heeft u het bewijs in handen van de aansprakelijkheid bij de aanrijding.

Wanneer is iemand aansprakelijk voor een aanrijding?

Als er een ongeval plaatsvindt is degene die een verkeersovertreding beging en dus schuld heeft aan het ongeval, de aansprakelijke. Denk aan de volgende situaties:

1. Als iemand geen voorrang verleent;
2. Als iemand een bijzondere manoeuvre verricht, bijvoorbeeld achteruit rijden;
3. Als iemand door rood rijdt.

Bij een aanrijding achterop of kop-staart botsing, is de aansprakelijke meestal de bestuurder van de achterste auto. Deze moet namelijk genoeg afstand houden van zijn of haar voorligger. Daar zijn echter ook uitzonderingen op:

  • De bestuurder van de voorste auto remt zeer plotseling voor een oranje stoplicht;
  • De bestuurder van de voorste auto remt zeer plotseling zonder (geldige) reden, bijvoorbeeld als een klein dier oversteekt;
  • De bestuurder van de voorste auto snijdt de bestuurder van de achterste auto af;
  • De bestuurder van de voorste auto veroorzaakt op een andere manier de de kop-staart botsing door roekeloos of onvoorspelbaar gedrag.

Aansprakelijkheid kop-staart botsing

Lees hier meer over op onze pagina: aansprakelijkheid aanrijding bij een kop-staart botsing.

Komt u terecht in een aanrijding? Het is van belang dat zowel u als de wederpartij het aanrijdingsformulier invullen. Doe dit zo snel mogelijk na het verkeersongeval. Wanneer iemand weigert het aanrijdingsformulier in te vullen, noteer dan in ieder geval zijn kenteken. Ons kantoor kan u gratis helpen om met deze gegevens achter de veroorzaker van het ongeval te komen om hem alsnog aansprakelijk te stellen voor de aanrijding.

Hoe stel ik iemand aansprakelijk na een aanrijding?

Dit moet per aangetekende brief. Zorg dat de volgende punten in ieder geval in de brief staan:

  • Uw gegevens en die van de wederpartij;
  • De datum en toedracht van het ongeval;
  • Expliciet benoemd dat het om een aansprakelijkheidsstelling gaat;
  • Bewijsstukken;
  • Reactietermijn.

Lees ook: Tegenpartij aansprakelijk stellen voor letselschade.

Aansprakelijkheid aanrijding en hoogte letselschade?

Doe hier de letselschadetest en zie hoeveel schade u kunt claimen na een aanrijding waarbij de ander aansprakelijk is. U ziet direct hoeveel schade u kunt claimen.

Wie is er aansprakelijk? Paar voorbeelden:

Aanrijding fiets – motorvoertuig

Bij een aanrijding tussen een fiets en een motorvoertuig, is in het grootste deel van de gevallen de bestuurder van het motorvoertuig de aansprakelijke. Dit heet risicoaansprakelijkheid: fietsers zijn onbeschermd en lopen meer risico op zwaar letsel. Daarom hebben bestuurders van motorvoertuigen de plicht op te letten dat zij geen schade toebrengen aan fietsers.

Is de fietser jonger dan 14 jaar? Dan is de automobilist 100% aansprakelijk voor het verkeersongeval. Dit geldt ook als het slachtoffer een verkeersfout heeft gemaakt. Kinderen zijn onberekenbaar. Daarom ligt de aansprakelijkheid van de aanrijding bij de automobilist. Ook fietsers ouder dan 14 jaar kunnen in de meeste gevallen een groot deel van hun letselschade vergoed krijgen.

Aanrijding voetganger – motorvoertuig

Ook in een aanrijding tussen een voetganger en een motorvoertuig, is de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk. Voetgangers zijn, net als fietsers, kwetsbare verkeersdeelnemers.

Aanrijding fiets – fiets of fiets – voetganger

In een aanrijding tussen twee fietsers of een fietser en een voetganger is geen sprake van risicoaansprakelijkheid. Degene die de fout maakte of de verkeersregels overtrad, is de aansprakelijke partij. Een uitzondering is in het geval van kinderen onder de 14: zij zijn nooit aansprakelijk.

Aanrijding tussen twee motorvoertuigen

In dit geval is degene die de verkeersregels overtrad, de aansprakelijke partij. Maakte beide bestuurders een fout? Dan is er sprake van gedeelde aansprakelijkheid.

Aanrijding met een tram of bus

Aangereden door een tram of bus? Degene die een verkeersfout maakte, is aansprakelijk. Behalve als u lopend of op de fiets was: dan is de bestuurder van de tram of bus aansprakelijk voor uw schade.

Aansprakelijkheid aanrijding aanzeggen

De tegenpartij moet de aansprakelijkheid voor de aanrijding erkennen. Maar op welke manier dient dit te gebeuren? U zult eerst de tegenpartij aansprakelijk moeten stellen. Zoals gezegd moet u dit schriftelijk doen. Liefst per aangetekend schrijven. U heeft drie jaar de tijd om de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aanrijding rechtstreeks aansprakelijk te stellen. De claim tegen de automobilist zelf verjaart na vijf jaar.

Wacht niet te lang!

Maar het is belangrijk om niet te lang te wachten! Veel bewijsstukken die de aansprakelijkheid bij de aanrijding kunnen bewijzen gaan na verloop van tijd verloren. Dit is zonde. Letsel kan een gigantische impact hebben op uw financiële situatie. Laat uw schade verhalen.

Op de volgende pagina leest u meer over schadevergoeding bij letselschade.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.