Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aanrijding van achter, welke schade kan ik claimen?

30 mei 2016 Auto ongeluk

Aanrijding van achter, welke schade kan ik claimen?

Bij het vaststellen van de schadevergoeding na een aanrijding van achter, wordt ervan uitgegaan dat het slachtoffer weer zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin hij in zou verkeren als het ongeluk niet zou hebben plaatsgevonden.

Bent u van achteren aangereden en is de andere bestuurder voor 100% aansprakelijk? Dan moet uw schade volledig worden vergoed.

Overzicht schade

Medische kosten
Schade aan materiële zaken
Hulp in het huishouden
Hulp bij klussen in en rondom het huis
Hulpmiddelen
Verlies aan verdienvermogen
Re-integratiekosten
Studievertraging
Smartengeld
Wettelijke rente

Schade die u kunt claimen na een aanrijding van achter

Hieronder een overzicht. Het bevat de meest voorkomende schadeposten bij letselschade. U leest welke soorten schade u kunt claimen, als er, bijvoorbeeld, sprake is van een aanrijding van achter.

Andere schade, die niet wordt benoemd, komt eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Voor sommige schadesoorten gelden richtlijnen (normen). Lijdt u schade en heeft u vragen over onderstaand overzicht? Stel ons uw vraag. Tip: print dit overzicht uit, dan heeft u het altijd bij de hand.

Medische kosten

Als gevolg van het ongeluk loopt u letsel op. De meeste slachtoffers hebben last van nekklachten, hoofdpijn, concentratieproblemen (bekijk de 10 meest voorkomende klachten, na een aanrijding van achter).

De klachten die u ervaart, wordt letselschade genoemd. Door deze letselschade moet u bijvoorbeeld worden opgenomen in het ziekenhuis, of een behandeling volgen die niet wordt vergoed door de zorgverzekering. Of u bent uw eigen risico kwijt. Deze schade kunt u claimen bij de aansprakelijke partij.

Schade aan materiële zaken

Na een aanrijding van achter, raakt uw auto aan de achterzijde beschadigd. U kunt de schade hiervan verhalen op de wederpartij. Ook schade aan andere materiële zaken moet vergoed worden. Denk aan een kapotte bril, kleding of elektronica.

Hulp in het huishouden

Het kan zijn dat u minder in het huishouden kunt doen door de letselschade die u opliep bij de aanrijding. U kunt bijvoorbeeld minder lang staan en daarom niet goed schoonmaken, koken of voor de kinderen zorgen.

Voor de eerste dertien weken gelden de bedragen zoals die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de Letselschaderaad. Wanneer u meer hulp nodig heeft, kan van de richtlijn worden afgeweken.

Om aanspraak te maken op deze vergoeding, hoeft u niet daadwerkelijk huishoudelijke hulp in te schakelen. Het gaat erom dat u de mogelijkheid krijgt zo veel mogelijk terug te keren naar de toestand waarin u verkeerde voordat u het ongeluk kreeg.

Bent u betrokken geweest bij een aanrijding van achter, heeft u nu letsel? Wij bieden u gratis juridische bijstand bij het claimen van een schadevergoeding. Lees ons artikel kop-staart botsing: gratis juridische hulp voor meer informatie.

Hulp bij klussen in en rondom het huis

Door de aanrijding worden ook andere klussen in en rondom het huis moeilijker. U kunt de tuin niet meer bijhouden omdat u pijn hebt. Of u kunt die muur die u wilde schilderen niet meer afmaken. Dit wordt verlies aan zelfwerkzaamheid genoemd.

Als u mensen moet inhuren om deze klussen voor u te doen, dan krijgt u de kosten daarvan vergoed.

Hulpmiddelen

Na een aanrijding, heeft u vanwege uw klachten misschien hulpmiddelen nodig, zoals:

  • Hulpmiddelen voor in de douche;
  • Hulpmiddelen voor bij het aantrekken van bijvoorbeeld prothesen;
  • Aangepaste kleding;
  • Hulpmiddelen voor in het huishouden.

Veel hulpmiddelen worden niet vergoed door de verzekering. Deze kosten kunt u claimen.

Verlies aan verdienvermogen

Wellicht wordt u, door de aanrijding, (tijdelijk) arbeidsongeschikt of u verliest uw werk. U loopt hierdoor inkomsten mis. Deze krijgt u vergoed. Andere economische schade die u kunt claimen:

  • Gemiste pensioensopbouw;
  • Inkomsten uit zwart werk;
  • Bijdragen van uw werkgever voor studiekosten, kinderopvang of telefoonkosten.

In plaats van verlies aan verdienvermogen kunt u ook economische kwetsbaarheid claimen. Als u bijvoorbeeld geen inkomensschade lijdt maar wel kwetsbaarder bent geworden door uw klachten. Een werknemer met gezondheidsklachten wordt bijvoorbeeld sneller ontslagen tijdens een reorganisatie.

Re-integratiekosten

Komen er kosten kijken bij uw re-integratieproces? Deze kunt u verhalen op de aansprakelijke partij.

Studievertraging

Als u door uw klachten uw studie moet onderbreken, dan kunt u pas later actief worden op de arbeidsmarkt dan u gepland had. Ook hier staat een schadevergoeding voor.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor de psychische schade die u lijdt. Door uw klachten kunt u bijvoorbeeld uw favoriete sport niet meer beoefenen en daardoor wordt het leven minder leuk. Hier krijgt u een schadevergoeding voor.

Wettelijke rente

Vanaf de datum dat u schade lijdt, is de aansprakelijke verplicht de wettelijke rente te betalen over het schadebedrag.

Belangrijke tip
Ook bij een aanrijding van achter, geven wij onze cliënten het advies om dagelijks een notitie te maken van hun uitgaven. Als uw uitgaven inzichtelijk zijn, kunt u nota’s en bonnen gemakkelijker opzoeken. Deze stukken kunt u toevoegen aan uw dossier en gebruiken als bewijs in het schaderegelingstraject. Bekijk onze letselschade tips.

Welke schade kunt u claimen bij een aanrijding van achter?

Bij een aanrijding van achter kunt u verschillende soorten schade claimen. Zoals vergoeding van de medische kosten, compensatie voor uw verlies aan verdienvermogen en smartengeld. Kort gezegd: na een aanrijding kunt u een schadevergoeding claimen voor alle kosten die u niet gemaakt had als u niet was aangereden. Benieuwd naar de hoogte van de schadevergoeding? Een letselschadejurist kan dit voor u uitrekenen.

U kunt ook zelf proberen een berekening te maken. De tegenpartij (of zijn verzekeraar) zal de aansprakelijkheid moeten erkennen, voordat schadevergoeding claimen mogelijk is.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.