Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Vijf vragen over overlijdensschade

12 april 2016 Letselschade informatie

Vijf vragen over overlijdensschade

Een geliefde verliezen door een ongeval is een droevige gebeurtenis. Naast dat de nabestaanden van het slachtoffer veel verdriet hebben om het verlies, kan zo’n gebeurtenis voor hen ook grote financiële gevolgen hebben. Deze vorm van letselschade heet overlijdensschade.

Wie kan overlijdensschade claimen? En uit welke schadeposten bestaat overlijdensschade voor de nabestaanden? In dit artikel bespreken we vijf veel gestelde vragen over overlijdensschade.

Inhoudsopgave:
Overzicht vijf vragen
Vijf vragen over overlijdensschade
Overlijdensschade: belangrijk om te weten

Overzicht vijf vragen over overlijdensschade

– Wie kan overlijdensschade claimen?

– Uit welke schadeposten bestaat overlijdensschade?

– Wie is er aansprakelijk?

– Krijgen de nabestaanden ook smartengeld?

– Hoe zit het met shockschade?

Vijf vragen over overlijdensschade

Wie kan overlijdensschade claimen?

Wil een nabestaande overlijdensschade claimen, dan moet er een relatie bestaan hebben tussen hem of haar en de overledene. In artikel 6:108 BW wordt omschreven dat de volgende relaties in aanmerking komen voor overlijdensschade:

  • De huidige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de overledene.
  • Minderjarige (ook ongeboren en niet-erkende) kinderen van de overledene.
  • Andere gezinsleden en bloedverwanten van de overledene, mits zij kunnen aantonen dat de overledene financieel voor hen zorgde en dat zou blijven doen als hij/zij niet was overleden.

Had het slachtoffer ten tijde van overlijden bijvoorbeeld een latrelatie met zijn of haar partner, of uit huis wonende niet-studerende kinderen boven de 18? Zij komen niet in aanmerking voor overlijdensschade.

Lees ook onze pagina Overlijdensschade.

Uit welke schadeposten bestaat overlijdensschade?

Overlijdt een dierbare? Dan kunnen de nabestaanden de volgende kostenposten vergoed krijgen:

De kosten van de uitvaart van het slachtoffer
Het is vanzelfsprekend te noemen dat degene die schuld heeft aan het overlijden van het slachtoffer, de kosten van zijn of haar uitvaart betaalt. Het gaat hier om alle kosten die de begrafenis of crematie met zich meebrengt.

Had de overledene een uitvaartverzekering? Dan wordt de uitkering hiervan in minderding gebracht op de schadevergoeding die de aansprakelijke betaalt.

Misgelopen levensonderhoud
Het wegvallen van het inkomen van de overledene heeft meestal grote gevolgen voor de nabestaanden. De wet gaat ervan uit dat zij moeten kunnen doorleven op hetzelfde niveau als zij deden voor het ongeval plaatsvond. De aansprakelijke partij moet dus het weggevallen inkomen vergoeden.

Bij het vaststellen van de weggevallen inkomsten wordt ook gekeken naar het toekomstperspectief van de overledene. Zou hij of zij in de toekomst meer gaan verdienen? Hoe lang nog tot zijn of haar pensioen? Dit wordt meegenomen in de berekening.

Ook de bijdrage in natura die de overledene deed aan het levensonderhoud moet vergoed worden. Denk aan het huishouden, het verzorgen van de kinderen en klussen rondom het huis die nu moeten worden overgenomen door de nabestaanden of betaalde krachten.

Ook hierbij kunnen  uitkeringen van verzekeringen, bijvoorbeeld de levensverzekering, in mindering worden gebracht op de schadevergoeding. Al kan het ook zo zijn dat een rechter deze uitkering op een verzekering ziet als een vorm van smartengeld. In dat geval wordt deze uitkering niet in mindering gebracht op de schadevergoeding.

Wie is er aansprakelijk?

De veroorzaker van het ongeval waarbij het slachtoffer kwam te overlijden, is aansprakelijk voor de overlijdensschade. Werd het slachtoffer aangereden en overleed hij aan zijn verwondingen? Zijn nabestaanden kunnen de schadeclaim neerleggen bij – de verzekeraar van – degene die hem aanreed.

Het is een goed idee om een letselschadejurist in te schakelen om uit te zoeken wie er aansprakelijk is voor schade. Goede letselschadejuristen doen dit kosteloos voor de slachtoffers. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Krijgen nabestaanden ook smartengeld?

In Nederland is het niet verplicht nabestaanden smartengeld uit te keren na het overlijden van een dierbare door een ongeval. Dit omdat verdriet niet kwantificeerbaar is en men vreest voor zaken waarbij de aansprakelijke partij alles op alles zal zetten om de liefde tussen de overledene en nabestaande in twijfel te trekken.

Er gaan echter stemmen op om dit te veranderen en een schadevergoeding voor affectieschade verplicht te stellen.

Hoe zit het met shockschade?

Shockschade is psychisch leed dat direct wordt veroorzaakt door het meemaken of geconfronteerd worden met de gevolgen van een ongeval. Bijvoorbeeld als een moeder ziet hoe haar zoon onder een vrachtwagen terecht komt. Maar ook als zij pas later ter plaatse is om zijn verminkte lichaam te identificeren.

U kunt zich voorstellen dat dit soort gevallen voor grote trauma’s zorgen. Als er een door de psychologie erkend ziektebeeld aanwezig is bij de nabestaande, heeft hij of zij recht op vergoeding van de shockschade.

Overlijdensschade: belangrijk om te weten

Overlijdt iemand als gevolg van een ongeval? Dan hebben de nabestaanden vaak recht op een schadevergoeding. Zij moeten wel bewijzen dat zij financieel onderhouden werden door de overledene. Schadeposten zijn onder meer uitvaartkosten en gederfd levensonderhoud.

Meestal kunnen nabestaanden geen aanspraak maken op smartengeld. Zijn zij psychisch zwaar getroffen door confrontatie met het ongeval? Dan hebben zij wellicht recht op vergoeding van de shockschade.

Meer vragen over overlijdensschade? Bel ons op 020 – 214 99 00.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.