Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Vergoeding overlijdensschade

Wanneer iemand die u lief heeft, als gevolg van een dodelijk ongeval overlijdt, is vaak het laatste waar u aan denkt een schadevergoeding (overlijdensschade) te claimen. Er moet al heel veel geregeld worden na een overlijden en wanneer de begrafenis achter de rug is, blijft u zitten met het verdriet. Het kost al moeite genoeg de draad weer een beetje op te pakken.

Toch is het belangrijk om uw recht op schadevergoeding te laten claimen. Wij kunnen een berekening voor u maken.

Wegvallen kostwinner

Na verloop van tijd kunt u er achter komen dat het wegvallen van bijvoorbeeld de kostwinner van het gezin voor financiële problemen zorgt. Zo kan het zijn dat er minder inkomsten worden ontvangen en u de vaste lasten niet of moeilijk kunt betalen.

Wie kunt u aansprakelijk stellen na overlijden?

Wanneer het slachtoffer is overleden door een ongeval dat de schuld is van een ander is het goed als u contact met ons opneemt om eens rustig te bespreken of het zinvol is de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk te stellen om zo de schadevergoeding na overlijden te claimen. Wij begrijpen dat het moeilijk voor u kan zijn om dit te doen.

U bent misschien bang dat uw omgeving kan denken dat u ‘beter wilt worden’ van het overlijden van uw dierbare. Niets is minder waar! U wilt juist dat alles weer zo wordt als vóór het overlijden. Wij kunnen u daar een klein beetje mee helpen door te zorgen dat u geen problemen meer heeft door financiële tekorten.

Vult u het contactformulier in en wij nemen vandaag nog contact met u op om te bespreken wat wij voor u kunnen doen. Onze hulp is geheel gratis en vrijblijvend! Indien u wenst, maken wij meteen (gratis) een berekening voor u.

Wie kan een schadevergoeding na overlijden krijgen?

Dat is in Nederland in de Wet geregeld:

 • De wettige echtgenoot en de minderjarige kinderen (wanneer u gescheiden bent kunt u géén schadevergoeding of vergoeding voor gemiste alimentatie claimen)
 • Andere bloed- of aanverwanten (bijvoorbeeld de meerderjarige kinderen) als de overledene hen daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk voorzag in hun levensonderhoud (het is niet nodig dat deze bloed- of aanverwanten met de overledene in gezinsverband woonden) 
 • Samenwonenden en pleegkinderen, als:
  a. zij in gezinsverband met de overledene hebben samengewoond
  b. de overledene geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud heeft voorzien
  c. de voortzetting van het samenwonen zeer waarschijnlijk was
  d. en de nabestaanden redelijkerwijs niet in staat zijn zelf in hun eigen onderhoud te voorzien

Wilt u vandaag nog weten of u in aanmerking komt voor schadevergoeding na overlijden? Laat u zich dan goed adviseren door één van onze ervaren letselschadejuristen. Neem telefonisch contact op en wij kijken met u of u voor vergoeding in aanmerking komt: 020 – 214 99 00.

Zie ook: Gratis letselschade advies

Overlijdensschade kostwinner

Om de overlijdensschade vergoed te krijgen wanneer een kostwinner van een gezin is overleden, wordt er een berekening gemaakt. Aan de hand van de vaste lasten en de variabele lasten wordt gekeken wat uiteindelijk dient te worden uitgekeerd aan letselschade bij overlijden.

Het is goed als u contact met ons opneemt om een dergelijke berekening door ons te laten uitvoeren. Vul het contactformulier in om u te laten informeren over deze berekening.

Overlijdensschade kind

Wanneer uw kind is overleden als gevolg van een dodelijk ongeluk kunt u de kosten van de begrafenis geheel vergoed krijgen. Wanneer het een baby betreft kunnen ook de kosten voor het inrichten van de baby kamer worden geclaimd. In sommige gevallen hebben de ouders van het overleden kindje recht op shockschade.

Diverse schadeposten bij letselschade na overlijden

U kunt onder meer de onderstaande overlijdensschade claimen:

 • Kosten begrafenis
 • Kosten inrichten babykamer
 • Kosten verlies aan inkomen
 • Kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp
 • Kosten voor het laten uitvoeren van klussen in en rond het huis
 • Shockschade

Neem contact op met ons letselschadebureau om zo te trachten de kosten vergoed te krijgen na een overlijden door schuld van een ander.

Smartengeld na overlijden

Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is gesteld nog vóór het overlijden van het letselschadeslachtoffer kan ook smartengeld geclaimd worden. Het is in Nederland een beetje vreemd geregeld dat dit alleen maar kan als dit gebeurd is vóórdat het slachtoffer overleden is.

De wetgever heeft gemeend dat het hier een zeer persoonlijke schadepost betreft. Wanneer er echter (namens het slachtoffer) nog bij leven zijn schade wordt geclaimd, dient het smartengeld te worden uitbetaald en komt het via vererving bij de erfgenamen terecht.

Neem contact op!

Laat u adviseren als u met een dergelijke kwestie te maken heeft. Onze juristen volgen een intensief opleidingsprogramma om zo op de hoogte te blijven van alle relevante wetgeving en jurisprudentie omtrent het onderwerp overlijdensschade.

Contact opnemen Tel: 020 – 214 99 00

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.