Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Verbeterd rekenmodel voor overlijdensschade

15 juni 2015 Overlijdensschade

Verbeterd rekenmodel voor overlijdensschade

Gedateerd model overlijdensschade

Al geruime tijd, sinds 2009, is de Letselschade Raad bezig met de ontwikkeling van een nieuw rekenmodel voor het berekenen van overlijdensschade. De huidige methode is gedateerd en zeer aan vernieuwing toe. Het grootste heikel punt wat betreft de huidige methode is het grote gebrek aan transparantie. De manier voor de berekening van overlijdensschade is niet goed uit te leggen aan de nabestaanden. De berekening gaat onder meer middels een verschuiving van vaste en variabele lasten. Zonder dat hierover duidelijkheid wordt geschept.

Ook wordt er gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘Amsterdamse Schaal’ die uit het begin van de vorige (!) eeuw stamt. Met deze gedateerde schaal wordt de voedingsbehoefte van volwassenen en kinderen uitgedrukt. De uitkomsten voor overlijdensschade hebben op deze manier weinig meer van doen met de schade die nabestaanden daadwerkelijk lijden door het vervallen van een gezinslid. U zult begrijpen dat om deze reden het hoog tijd is voor een vernieuwde rekenmethode voor de berekening van overlijdensschade. Gelukkig lijkt hieraan hard gewerkt te worden.

Denktank overlijdensschade

Speciaal voor de ontwikkeling van de nieuwe methode is er een ‘Denktank’ samengesteld. In deze ‘Denktank’ nemen allerlei verschillende professionals uit de letselschadebranche plaats om zo alle aspecten van het onderwerp overlijdensschade te bespreken. Uit alle consultatierondes en vergaderingen die vanaf 2009 hebben plaatsgevonden, is in 2014 de nieuwe rekenmethode voor berekening van overlijdensschade gelanceerd. Het doel van de nieuwe richtlijn is vooral het bevorderen van duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie voor nabestaanden.

In de nieuwe methode staat het gezin als economische eenheid centraal en wordt er gebruik gemaakt van percentages die het Nibud heeft berekend. Hierbij staat tevens de berekening van de besparing centraal. Er wordt berekend welke besparing is ontstaan door het wegvallen van een volwassen gezinslid. Dit gebeurt aan de hand van het netto inkomen. Samen met de berekeningen van het Nibud is er een tabel gemaakt om zo precies te bekijken wat die besparing is.

Wij zijn blij dat er nu eindelijk schot in de zaak is. Door de ontwikkeling worden deze nabestaanden:

  • eindelijk goed gehoord,
  • zullen zij meer inzicht krijgen in de schadeberekening,
  • én een gepast bedrag aan overlijdensschade ontvangen.

Zij hebben het immers al zwaar genoeg te verduren. Inmiddels is de nieuw ontwikkelde richtlijn aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie. Het is nog afwachten of deze richtlijn daadwerkelijk als norm in de praktijk gebruikt gaat worden, en of het in de praktijk inderdaad inzichtelijker wordt voor nabestaanden. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte!

 

Bronnen:

‘Notie Denktank Overlijdensschade’

‘Nieuwsbrief mei 2015 letselschaderaad’

laumenexpertise.nl

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.