Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Overlijdensschade – hoe wordt het berekend?

25 september 2013 Overlijdensschade

Overlijdensschade – hoe wordt het berekend?

Letselschade is moeilijk te berekenen. Overlijdensschade berekenen is misschien nog wel lastiger. Letsel kun je nog duiden met termen als een gebroken arm, een afgezet been of hersenbeschadiging. Aan een bepaald soort letsel zou je nog een vastgestelde schadevergoeding kunnen hangen. Dat houdt het nog enigszins duidelijk voor het slachtoffer.

Maar hoe bepaal je de schadevergoeding wanneer één individu in zijn geheel verantwoordelijk is voor de dood van iemand? Welke waarde plak je op een mensenleven, en in hoeverre is de wederpartij verplicht die te vergoeden? Omstandigheden spelen hierin een variabele rol.

Meer weten over overlijdensschade? Klik hier.

Overlijdensschade berekenen: wat bepaalt de hoogte van de schadevergoeding?

Waarmee moet je rekening houden bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding? Doet het er toe of de overledene een geliefde is? En maakt het iets uit of het contact met de overledenen goed of slecht was? De vergoeding van overlijdensschade is altijd van materiële aard: de materiële schade die de nabestaanden lijden, dient vergoed te worden.

Gaat men de overlijdensschade berekenen, dan wordt de hoogte van de vergoedingssom in principe bepaald door:

 • misgelopen inkomsten;
 • bijkomende kosten zoals oppaskosten of huishoudelijke hulp.

De overledene ontvangt geen inkomsten meer uit werk of uitkering, en dat zal door de dader of diens verzekeraar vergoed moeten worden. Tevens wordt de dader verplicht – wanneer de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering – de kosten van de uitvaart voor zijn rekening te nemen.

De dader moet overlijdensschade betalen

Overlijdensschade wordt uitgekeerd als nabestaanden niet meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien vanwege de dood van betreffend familielid of levenspartner. Bijvoorbeeld: als een kostwinner van een gezin omkomt door een ongeval, kan het zijn dat het gehele gezin (om wat voor reden dan ook) niet meer aan hun financiële verplichtingen kan voldoen. Het is dan aan de dader om dit financieel probleem op te lossen en een overlijdensschade te betalen. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Zo’n proces heeft heel wat voeten in de aarde en zorgt voor de nabestaanden voor veel frustraties.

Overlijdensschade berekenen

De berekening van de overlijdensschade is meer dan slechts een eenvoudige optelsom. Centraal staat de vraag wat de zogenoemde behoeftigheid is bij de nabestaanden. Daarover kan behoorlijk gesteggeld worden. Want wat is iemand zijn financiële behoefte? Waar de één tevreden is met 1000 euro, kan de ander nog niet eens tevreden zijn met 5000 euro. En dan mag ook nog worden bepaald voor welke periode een dader voor misgelopen inkomsten kan opdraaien. Moet een dader 37 jaar lang betalen voor een slachtoffer dat op zijn 30e is overleden?

Bij overlijdensschade berekenen is het van belang dat de benadeelde of zijn belangenbehartiger goed onderbouwt waarom op een bepaald bedrag aanspraak wordt gemaakt. Als zij kunnen bewijzen bij de wederpartij dat de benadeelde inderdaad behoefte heeft aan dit bepaalde bedrag voor deze bepaalde periode, dan wordt de overlijdensschade sneller toegewezen.

Hebben nabestaanden recht op smartengeld bij overlijdensschade?

In Nederland is het niet verplicht om nabestaanden smartengeld te betalen na overlijden van hun dierbare door een ongeval. Nabestaanden hebben dus geen recht op smartengeld. Wanneer het slachtoffer voor het overlijden zélf nog smartengeld claimde, komt dit bedrag via het erfrecht terecht bij de erfgenamen. Ook als dit pas na het overlijden wordt uitgekeerd.

In het geval van een groot psychisch trauma door confrontatie met het ongeval en/of het overlijden, kan een vergoeding voor shockschade worden toegekend. Daarvoor moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Er moet sprake zijn van directe confrontatie met het ongeval en/of de gevolgen daarvan;
 • Deze confrontatie moet leiden tot een ernstig psychisch trauma;
 • De klachten die daarop volgen moeten een door de psychiatrie erkend ziektebeeld zijn.

Wie kan overlijdensschade claimen?

Volgens de Nederlandse wet komen de volgende personen in aanmerking voor een vergoeding voor overlijdensschade:

 • de wettige echtgenoot van het slachtoffer (ex-echtgenoten hebben géén recht op overlijdensschade);
 • de minderjarige kinderen van het slachtoffer;
 • andere verwanten van het slachtoffer (zoals de meerderjarige kinderen).

In het laatste geval kunnen deze kinderen of andere verwanten alleen een schadevergoeding voor overlijdensschade claimen als de overledene hen voorzag in hun levensonderhoud. Het is dan niet nodig het is niet nodig dat deze verwanten met de overledene in gezinsverband woonden.

Wie nog meer?

Ook anderen niet-verwanten van het slachtoffer hebben recht op een schadevergoeding (bijvoorbeeld pleegkinderen). Echter alleen in de volgende gevallen:

 • als zij in gezinsverband met de overledene samenwoonden;
 • de overledene geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud voorzag voor het overlijden;
 • er geen reden was tot aannemen dat het samenwonen niet voortgezet zou worden;
 • deze nabestaanden redelijkerwijs niet in staat zijn zelf in hun eigen onderhoud te voorzien.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.