Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Te negatieve berichtgeving over letselschade?

19 november 2014 Letselschade informatie

Te negatieve berichtgeving over letselschade?

Gaat er te veel mis bij de afhandeling van letselschade? Krijgen slachtoffers dan onterecht niets uitgekeerd? Of krijgen ze hun schadevergoeding veel te laat uitgekeerd? Wat er ook gebeurt, ergens ontstaat er een (te) negatief beeld. De berichtgevingen over diverse zaken betreffende letselschade zijn vaak dusdanig negatief dat het ontstane beeld totaal niet strookt met de werkelijkheid. Dat stelt directeur Jan Boogaard van verzekeraar Centramed in ieder geval.

Heeft Centramed gelijk?

Wat is het leukst om te melden? Iets positiefs of juist iets negatiefs? De doorsnee Nederlander trekt behoorlijk hard aan de bel als-ie ergens over kan mopperen. “Dit is niet goed. Dat ging vroeger anders. Hier ben ik niet mee eens.” Met een negatief verhaal trek je nu eenmaal sneller de aandacht. Want een positief verhaal is vaak lang niet zo leuk als een negatief verhaal. Maar deze gedachtegang versterkt wel het beeld dat zaken niet goed gaan, terwijl het merendeel van de gevallen juist wél goed gaat, aldus Boogaard. En aan deze negatieve beeldvorming werken we met z’n allen mee, volgens hem.

Medische missers

De openheid in onze samenleving is mede verantwoordelijk voor het negatieve beeld. Kijk maar eens naar de aandacht die de zogenaamde medische missers krijgen. We kunnen discussiëren over het feit of deze openheid – en zeker in het geval van medische missers – terecht is. Feit is wel dat telkens de negatieve zaken de aandacht krijgen op TV of internet. Links en rechts hoor je dat er wederom meldpunt is geopend, welk probleem het dan ook betreft. Er hoeft maar iets niet goed te gaan, of we hebben er weer een meldpunt bij. Het zal ongetwijfeld zijn maatschappelijke bijdrage hebben, maar het doet de beeldvorming absoluut geen goed.

Ook MediRisk baalt van negatieve beeld

Ook Directeur Marjoleine van der Zwan van verzekeraar Medirisk baalt van het negatieve beeld. Aan de hand van haar ervaring constateert zij juist het omgekeerde. In relatieve zin worden het aantal claims almaar lager en lager. In die zin zou letselschade en de afhandeling ervan juist een positiever imago moeten hebben. Toch begrijpt zij de problematiek. Ondanks de relatieve afname is er in absolute zin juist een toename van claims te constateren. Maar vanwege de enorme stijging van het aantal ziekenhuisbehandelingen is het mogelijk dat het aantal claims relatief gezien toch lager ligt.

JBL&G begrijpt wel waarom zo’n negatief beeld bestaat!

Ongeacht het aantal claims, begrijpt JBLG wél waar dit negatieve beeld vandaan komt. Verzekeraars zijn regelmatig traag met reageren, traineren door onduidelijke brieven en verzoeken te versturen, of onderbouwen hun (onbegrijpelijke) standpunt niet met inhoudelijke argumenten of jurisprudentie. Daardoor raken letselschadeslachtoffers gefrustreerd, en is een negatief imago snel geboren. Dat er ook heel behoorlijke verzekeraars tussen zitten die meedenken, begrip hebben voor het slachtoffer en de letselschade accuraat vergoeden, wordt dan snel vergeten.

 

Bron: http://www.skipr.nl/actueel/id15704-berichtgeving-over-letselschade-is-te-somber.html

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.