Tijdens een medische behandeling bestaat het risico dat u als patiënt letselschade oploopt. Men spreekt van een medische fout als een arts, tandarts, huisarts of fysiotherapeut verwijtbaar medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Als de patiënt daardoor schade lijdt, dan kan de patiënt de arts daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen.

Medisch haalbaarheidsonderzoek bij medische fout

Voordat ons kantoor een medische fout in behandeling kan nemen dient u op eigen kosten een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Onze medisch adviseur kan voor  € 800,- + 21% btw en 5% kantoorkosten een medisch haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Hij vraagt het medisch dossier op bij de behandelaars en bestudeert uw dossier nauwgezet.  

Het is afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek of ons kantoor uw zaak in behandeling kan nemen.  De werkzaamheden zoals onze juristen die daarna voor u zullen  uitvoeren, zijn kosteloos. Wordt aansprakelijkheid erkend, dan ontvangt u de kosten voor het medische haalbaarheidsonderzoek van de aansprakelijke partij terug.

Complicatie of medische fout?

Een complicatie wordt niet gezien als een medische fout. De fout die de arts heeft gemaakt moet echt verwijtbaar zijn, met andere woorden: er moet de arts een verwijt gemaakt kunnen worden dat hij deze fout heeft gemaakt. De fout moet tevens te vermijden zijn geweest. Pas dan is er sprake van een medische fout.

Denkt u dat u een medische fout is overkomen? Neem contact met ons op wanneer u wenst dat onze medisch adviseur een medisch haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren.

Medisch tuchtcollege

Wanneer u een klacht wenst in te dienen bij het medisch tuchtcollege, dan kunnen onze juristen u hierin bijstaan. U betaalt dan echter ons uurtarief, aangezien u geen schadevergoeding kunt ontvangen van het tuchtcollege en ook ons kantoor geen kosten in rekening kan brengen bij dit college.

Neemt u voor meer informatie hierover contact met ons op.

Contact opnemen
Tel: 020 – 214 99 00