Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Medische fout

Tijdens een medische behandeling bestaat het risico dat u als patiënt letselschade oploopt. Men spreekt van een medische fout als een arts, tandarts, huisarts of fysiotherapeut verwijtbaar medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Als de patiënt daardoor schade lijdt, dan kan de patiënt de arts daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen.

Medisch haalbaarheidsonderzoek bij medische fout

Voordat ons kantoor een medische fout in behandeling kan nemen dient u op eigen kosten een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Onze medisch adviseur vraagt het medisch dossier op bij de behandelaars en bestudeert uw dossier nauwgezet. Als het een uitgebreid dossier betreft, kunnen de kosten hoog uitvallen. De medisch adviseur rekent voor zijn werkzaamheden een uurtarief van € 210,- exclusief BTW.  U dient in eerste instantie een voorschot op de te maken kosten over te maken van € 1.500,-inclusief BTW. Naderhand zal worden bepaald of dit bedrag voldoende was voor het maken van een gedegen advies. Te veel dan wel te weinig betaalde bedragen zullen naderhand worden verrekend.

Het is afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek of ons kantoor uw zaak in behandeling kan nemen.  De werkzaamheden zoals onze juristen die daarna voor u zullen  uitvoeren, zijn kosteloos. Wordt aansprakelijkheid erkend, dan dient u de kosten voor het medische haalbaarheidsonderzoek van de aansprakelijke partij terug te ontvangen.

Bovenstaande wijkt af van de kosten die wij normaliter rekenen voor het in behandeling nemen van een letselschade zaak. In alle overige gevallen werken wij gratis voor u.

Complicatie of medische fout?

Een complicatie wordt niet gezien als een medische fout. De fout die de arts heeft gemaakt moet echt verwijtbaar zijn, met andere woorden: er moet de arts een verwijt gemaakt kunnen worden dat hij deze fout heeft gemaakt. De fout moet tevens te vermijden zijn geweest. Pas dan is er sprake van een medische fout.

Denkt u dat u een medische fout is overkomen? Neem contact met ons op wanneer u wenst dat onze medisch adviseur een medisch haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren.

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.