Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Snelheidsboetes met stip op 1

8 februari 2017 Nieuws

Snelheidsboetes met stip op 1

Van alle verkeersboetes die in Nederland worden uitgedeeld staan snelheidsboetes met stip op nummer 1. Toch gaan de prijzen voor deze verkeersboetes dit jaar niet omhoog, maar omlaag. Terwijl de rest van de boeteprijzen ongewijzigd blijft. Maar werkt een boete wel op de lange termijn? Of moet er een efficiëntere oplossing komen voor het gedrag van snelheidsduivels? Te snel rijden kan immers ernstige verkeersongevallen veroorzaken met ernstig letsel tot gevolg.

Alleen snelheidsboetes omlaag

Elk jaar wordt aan de hand van de jaarlijkse inflatiecorrectie bepaald of de verkeersboetes omhoog of omlaag gaan. Een inflatiecorrectie van -0,03 procent zorgt dit jaar voor de verlaging van snelheidsboetes. Dit scheelt ongeveer 1 euro op de boeteprijs. Deze inflatiecorrectie geldt alleen voor de snelheidsovertredingen, niet voor de overige verkeersboetes. Die blijven ongewijzigd.

Een beknopte versie van het boetesysteem bij snelheidsboetes:

Aantal kilometer per uur:Beboet vanaf:Snelheidscorrectie:
30 km/u – 100 km/u7 km/u3 km/u
100 – 120 km/u8 km/u te hard4 km/u
130 km/u6 km/u te hard5 km/u

De snelheidscorrectie wordt toegepast om met 100% zekerheid te kunnen garanderen dat de bestuurder van het motorvoertuig te snel reed.

Houd je aan de snelheidslimiet

Veel mensen klagen altijd over de hoogte van snelheidsboetes. Logisch, omdat niemand graag een hoge boete betaalt voor een paar kilometers te snel. Want… er is toch geen ongeluk gebeurd? Wie heeft er last van gehad? Het is voor veel mensen maar gezeur. Maar wist u dat slechts een paar kilometer te hard rijden het risico op een dodelijk of zeer ernstig ongeval al aanzienlijk verhoogd?

Dat zal best, maar dat overkomt mij niet, is de gedachtegang van vele bestuurders. Vaak houden mensen geen rekening met het feit dat snelheid voor veel verkeersongelukken en verkeersdoden zorgt. Terwijl maar liefst een derde van de verkeersdoden wordt veroorzaakt door een overschreden snelheidslimiet.

Bewust of onbewust

Sommige bestuurders rijden bewust veel sneller dan de toegestane snelheid. Dit kan veroorzaakt worden door haast, stress of simpelweg voor de kick. Maar er is ook een grote groep die onbewust harder rijdt dan is toegestaan. Dit komt soms door het andere verkeer dat sneller rijdt, waardoor de bestuurder zich zonder nadenken naar dezelfde snelheid voegt. Of als iemand in dromenland zit.

Bewust of onbewust, de snelheidslimiet overschrijden brengt altijd gevaarlijke verkeerssituaties met zich mee. Deze risico’s worden versterkt binnen de bebouwde kom, doordat zich daar de grootste groep kwetsbaarste verkeersdeelnemers bevinden:

  • Kinderen
  • Ouderen
  • Voetgangers in het algemeen
  • Fietsers

De impact van een botsing is vele malen groter bij onbeschermde en kwetsbare verkeersdeelnemers. Kinderen en ouderen zijn sowieso veel fragieler en lopen daardoor sneller ernstige letselschade op. Daarnaast bevindt u zich in de bebouwde kom sneller in onverwachtse verkeerssituaties. Bijvoorbeeld wanneer een kind zomaar de weg oversteekt of achter een auto vandaan komt. Wanneer een motorvoertuig een fietser of voetganger aanrijdt, draait de eigenaar van het motorvoertuig eigenlijk altijd voor de schade op, ook al heeft deze niets fout gedaan.

Afstand in reactietijd

Hoe sneller u rijdt, hoe groter de kans op een ongeval. Stel dat u plotseling moet remmen voor een overstekende voetganger of fietser? Hoeveel meter heeft u dan nodig om uw voertuig tot stilstand te brengen? En hoe verhoudt dat zich tot de snelheid waarmee u rijdt?

Veilig Verkeer Nederland heeft deze cijfers uitgewerkt in de volgende tabel:

Snelheid:Afstand in reactietijd:Remweg:Stopafstand:
15 km/uur4 meter2 meter6 meter
25 km/uur7 meter5 meter12 meter
30 km/uur8 meter7 meter15 meter
40 km/uur11 meter12 meter23 meter
50 km/uur14 meter19 meter33 meter
60 km/uur17 meter27 meter44 meter
70 km/uur19,5 meter36,5 meter56 meter
80 km/uur22 meter48 meter70 meter
90 km/uur25 meter60 meter85 meter
100 km/uur28 meter75 meter102 meter
120 km/uur33 meter107 meter140 meter
130 km/uur36 meter125 meter161 meter

Zoals u kunt zien is de stopafstand langer, naarmate de snelheid hoger wordt. Oftewel: hoe sneller u gaat, hoe moeilijker het is om een botsing te voorkomen. U heeft immers minder tijd om te reageren op een onverwachtse verkeerssituatie en langer nodig om tot stilstand te komen.

Deze cijfers zijn geen harde feiten. Stel dat het wegdek glad is doordat het heeft gevroren, dan kan de remweg nog veel langer zijn. Daarnaast kan het ook dat een auto met zeer goede remmen eerder tot stilstand komt.

Snelheid vaak een meespelende factor

Het overtreden van de snelheidslimiet in het verkeer brengt een zeer groot risico op ongevallen met zich mee. Daarnaast speelt het ook een grote rol bij ongevallen waarbij de hoofdoorzaak niet het overschrijden van de maximumsnelheid was.

Bijvoorbeeld bij smartphonegebruik in combinatie met te snel rijden. Al is het maar een kilometer of twee. Dit brengt aanzienlijk grote risico’s met zich mee. Het gebruik van een smartphone verkort de reactietijd al enorm. Daarnaast wordt de reactietijd bij snelheid ook verkort. Een zeer dodelijke combinatie.

Hogere snelheidsboetes verkeer veelplegers

De snelheidsboetes moeten omhoog! Dat zal ze leren. Al een aantal jaar gaan er stemmen op voor hogere snelheidsboetes onder verkeerveelplegers. Of lagere boetes voor diegenen die eenmalig te hard rijden. Maar vaak helpt het niet om verkeer veelplegers extra te beboeten. De vele snelheidsboetes die ze al per jaar krijgen, zorgen er immers ook niet voor dat ze langzamer gaan rijden.

Toch blijft het idee van een nieuw boetesysteem wel in de lucht hangen. Is het wel eerlijk dat iemand die 1 keer een overtreding maakt in 20 jaar tijd, dezelfde boete krijgt als een veelpleger? De meeste mensen vinden van niet.

Opletten, u rijdt te hard!

Heeft u een Tomtom? Dan kan dit apparaatje u aangegeven wanneer u te hard rijdt. Stel dat u onbewust de snelheidslimiet vaak overtreedt, dan is dit een handige uitkomst. Een waarschuwingsgeluid of een vrouwen- of mannenstem herinnert u aan de snelheid waarmee u over het wegdek scheurt.

Soms is het voor motorvoertuig bestuurders onduidelijk hoeveel kilometer per uur je op een bepaald stuk mag rijden. Een oplossing voor die bestuurders met een smartphone is MAXS, de Nederlandse maximumsnelheid app. Tijdens het rijden geeft MAXS informatie over:

  • Uw huidige snelheid
  • De maximumsnelheid
  • Het boetebedrag bij overschrijding van de snelheid

Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld met snelheden tijdens de spitsuren? Ook daar heeft de app MAXS aan gedacht. Dit is dan ook allemaal in het systeem verwerkt. Daarnaast is de app veilig te gebruiken door de handsfree modus. De bestuurder kan de smartphone op ooghoogte plaatsen, maar MAXS waarschuwt ook met geluid als u de maximumsnelheid overschrijdt.

Toekomstige aanpak snelheidsduivels

Al decennia lang zijn onderzoekers bezig met het Intelligente Snelheidsassistentie systeem. De voordelen van dit systeem zijn enorm. Maar gaan de bestuurders dit systeem accepteren? Ondanks dat het voor meer veiligheid zorgt, vinden vele bestuurders dat het de vrijheid beperkt om zelf te beslissen.

De discussie gaat nu over wat het systeem moet kunnen doen wanneer u sneller rijdt dan de maximumsnelheid. De drie mogelijke opties:

  1. U krijgt een vrijblijvende waarschuwing in de vorm van een piepje.
  2. Het gaspedaal geeft tegendruk.
  3. Het gaspedaal kan niet verder worden ingetrapt.

Volgens Oliver Carsten, hoogleraar Transport Safety aan de universiteit van Leeds, kan de derde optie ervoor zorgen dat het aantal dodelijke ongelukken met vijftig procent zal afnemen. De algemene verwachting is ook dat de vraag naar dit systeem steeds meer zal toenemen vanuit overheden, instellingen en belangenvereniging. En uiteindelijk ook vanuit de bestuurders.

Awareness op het gebied van snelheid

Dit jaar worden er door het gehele land weer snelheidscampagnes gevoerd. Vooral de snelheden binnen de bebouwde kom worden aangepakt. Dit brengt immers de grootste risico’s en onverwachtse verkeerssituaties met zich mee. Daar moeten bestuurders op geattendeerd worden.

JBL&G ziet de snelheidscampagnes en het Intelligente Snelheidsassistentie systeem als zeer goede initiatieven. Tot die tijd willen wij u op het hart drukken: let op uw maximumsnelheid. Voor uzelf, maar ook voor andere weggebruikers. Zo zorgen we er samen voor dat de wegen een stuk veiliger worden voor iedereen!

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.