Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

10 vragen over de Wet Affectieschade

24 december 2018 Algemeen

10 vragen over de Wet Affectieschade

Stel dat uw partner verongelukt als gevolg van een bedrijfsongeval. Of dat uw kind blijvend hersenletsel oploopt door een verkeersongeval. Dan zal uw leven onherroepelijk veranderen. Het verdriet dat u hierdoor ervaart, is natuurlijk door geen geld te vergoeden. Tot voor kort bestond er in het geheel geen vergoeding voor deze mentale schade. Nu kunt u hier echter wel een vergoeding voor laten claimen. Sinds 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade namelijk van kracht. Het verdriet dat een nabestaande in die gevallen ervaart, wordt affectieschade genoemd.

Wij beantwoorden in dit artikel 10 vragen over deze Wet Affectieschade.

Vraag 1: Wat is de Wet affectieschade?

Affectieschade is het verdriet dat u ervaart doordat een van uw dierbaren overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt door de fout van een ander. Tot voor kort kon u hier geen vergoeding voor laten claimen. Deze wet brengt daar verandering in. Deze wet stelt naasten van slachtoffers in staat om een vergoeding voor hun leed te claimen bij de veroorzaker van de schade. Deze vergoeding is een soort van smartengeld. Het doel van de wet is om een symbolisch bedrag te vergoeden als erkenning voor leed en als genoegdoening. Het betreft hier dus geen schadevergoeding.

Vraag 2: Waar staat het in de Wet?

Burgerlijk Wetboek, Boek 6:

 • Aanpassing artikel 6:106, 6:107 en 6:108 BW
 • Art. 6:106 BW: lid 2
 • Art. 6:107 BW: lid 1 aangevuld + lid 2 en 3 nieuw
 • Art. 6:108 BW: lid 3, 4 en 6 nieuw

Vraag 3: Wat verandert er na 1 januari?

Tot 1 januari 2019 hadden nabestaanden geen recht op smartengeld als hun naaste om het leven kwam door de schuld van iemand anders. Vanaf 1 januari 2019 kunnen naasten van slachtoffers aanspraak maken op affectieschade. Stel dat uw partner komt te overlijden door de schuld van een ander. Dan kunt u affectieschade claimen voor uw verdriet bij de veroorzaker van het dodelijke ongeval. U lijdt immers onder het verlies van uw partner.

Tot voorheen kon een nabestaande alleen aanspraak maken op shockschade. Dit is de schade die ontstaat wanneer een nabestaande:

 1. Een dodelijk ongeluk ziet gebeuren of daar direct de catastrofale gevolgen van ziet.
 2. Psychische problemen oploopt door de shock.

Deze criteria zijn vastgelegd in het taxibus arrest, waarin voor het eerst shockschade werd toegekend door de Hoge Raad. Er moet aan een aantal strenge criteria voldaan worden, wil men in aanmerking komen voor shockschade. Aangezien velen dit onrechtvaardig vonden is – na vele jaren discussie – uiteindelijk de Wet Affectieschade in het leven geroepen.

Vraag 4: Het ongeval vond plaats vóór 1 januari 2019, heb ik dan recht op uitkering?

Nee, de wet treedt op 1 januari 2019 in werking. Er is geen overgangsrecht. De nieuwe wet geldt dus alleen voor schade toebrengende gebeurtenissen die plaatsvinden na 1 januari 2019.

Vraag 5: Wie kan aanspraak maken op deze Wet?

Niet alle nabestaanden kunnen aanspraak maken op de wet affectieschade. U kunt bijvoorbeeld geen affectieschade ontvangen voor het overlijden van uw tante of oom. De nabestaanden die aanspraak kunnen maken op de wet affectieschade zijn:

 • Ouders
 • Kinderen
 • Partners, die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerden
 • Zorgrelaties: bijvoorbeeld pleegouders, of duurzame zorg door grootouders

Vraag 6: Hebben broers en zussen ook recht op vergoeding van affectieschade?

In beginsel niet. Dat is anders als de broers of zussen ieder voor zich aannemelijk kunnen maken dat hij/zij een “nauwe persoonlijke relatie” onderhield(en) met het slachtoffer. Hierop is de ‘hardheidsclausule’ van toepassing: een andere persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staat dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij voor de toepassing van lid 1 onder b als naaste wordt aangemerkt komt tevens in aanmerking. Mogelijk dus wel weer broers of zussen, stiefouders en stiefkinderen.

Vraag 7: Wanneer krijgt iemand een uitkering?

Er wordt niet alleen uitgekeerd in geval van overlijden,  maar ook bij ernstig en blijvend letsel. Wat wordt voor deze wet verstaan onder ernstig en blijvend letsel? Er dient sprake te zijn van minimaal 70% blijvende invaliditeit volgens de AMA Guide. Let op: Dit percentage doelt niet op het percentage arbeidsongeschiktheid!

Vraag  8: Kan men zowel affectieschade als shockschade ontvangen?

Ja, als men zowel aan de voorwaarden voor shockschade als affectieschade voldoet, kunnen beiden naast elkaar worden gevorderd. Shockschade omvat immers geen affectieschade.

Vraag 9: Hoeveel krijg ik op grond van de Wet Affectieschade?

Het is logisch dat u als naaste van het slachtoffer wilt weten waar u aan toe bent. Uw verdriet is onmogelijk in geld uit te drukken. Er zijn echter wel vaste bedragen bepaald tussen de 12.500 en 20.000 euro. Hoe hoog de vergoeding van de affectieschade zal zijn, hangt af van:

 • De relatie met het slachtoffer
 • Of de schade is veroorzaakt door een misdrijf of een ongeluk
Ernstig en blijvend letselOverlijdenErnstig en blijvend letsel door een misdrijfOverlijden door
een misdrijf
echtgenoten en geregistreerde partners € 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
levensgezellen € 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
minderjarige kinderen en ouders € 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders € 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
pleegkinderen en ouders € 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders € 12.500€ 15.000€ 15.000€ 17.500
zorg in gezinsverband € 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
overige nauwe persoonlijke relaties € 12.500€ 15.000€ 15.000€ 17.500

Vraag 10: Wat is het nut van de Wet Affectieschade?

De vergoeding van affectieschade kan uw verdriet om het wegrukken van uw dierbare niet wegnemen. Deze compensatie is echter wel een vorm van erkenning voor uw leed. De vergoeding van affectieschade erkent de emotionele gevolgen die u door het ongeval ervaart.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.