Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Ongeval door gladheid tijdens werktijd

5 januari 2016 Bedrijfsongeval

Ongeval door gladheid tijdens werktijd

Is een werkgever aansprakelijk voor (verkeers) ongevallen wanneer de werknemer tijdens zijn werk een ongeval door gladheid overkomt, waarbij geen andere partij is betrokken?

Glijpartij op de fiets door gladheid

De letselschade die een werknemer oploopt als gevolg van een glijpartij op de fiets tijdens zijn rit van huis op weg naar het werk zal in de meeste gevallen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Valpartij tijdens werkzaamheden voor werkgever

Anders is het als een werknemer voor zijn baas op pad moet en hem tijdens één van deze ritten een ongeval overkomt.

Er zijn twee verschillende soorten wetsartikelen die in dit geval van belang zijn:

Artikel 7: 658 BW
Wanneer er sprake is van fietsen op de openbare weg van bijvoorbeeld het huis van de ene klant naar het huis van de andere klant in opdracht van de werkgever is artikel 7: 658 BW niet van toepassing. Hoewel dit fietsen plaatsvindt in de uitoefening van de werkzaamheden uit de arbeidsovereenkomst, valt dit niet binnen het gezagsgebied van de werkgever. De werkgever heeft te weinig invloed op de omstandigheden.

Artikel 7:611 BW
Kan de werkgever dan aansprakelijk gesteld worden op grond van artikel 7:611 BW? (goed werkgeverschap)

Val als gevolg van gladheid op de openbare weg

De Hoge Raad is van oordeel dat het fietsen op de openbare weg in het kader van de functie van de werknemer in vergelijking met het fietsen op de openbare weg in het algemeen, geen bijzonder risico met zich mee bracht waarvoor de werkgever had moeten waarschuwen. Tevens speelt de bijzondere kwetsbaarheid van een fietser in het verkeer zoals deze van belang was in diverse andere rechterlijke uitspraken geen rol, omdat het in die gevallen gaat om de kwetsbaarheid in relatie tot een ongeval waarbij een motorvoertuig betrokken is en het hier gaat om het vallen van de fiets door werknemer zelf.

Wat nu als de werknemer valt als gevolg van gladheid op de openbare weg?
In dit voorbeeld dient de werknemer zich op de fiets te verplaatsen van de ene werkplek naar de andere. Een wezenlijk deel van de werktijd is de werknemer aldus onderweg in het verkeer. Dit maakt onderdeel uit van de verplichtingen die voortvloeien uit het arbeidscontract zoals werknemer dat met werkgever heeft gesloten. Het reizen gebeurt in het kader van de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Deze reistijd wordt ook betaald door de werkgever en wordt beschouwd als werktijd.

Werkgever is verplicht een adequate verzekering voor zijn werknemer af te sluiten

In dergelijke gevallen is de werkgever verplicht een adequate verzekering af te sluiten voor het geval een werknemer tijdens deze ritten een ongeval overkomt. Of hij had de werknemer uitdrukkelijk moeten waarschuwen dat een dergelijke verzekering ontbrak, zodat de werknemer zélf een verzekering had kunnen afsluiten.

Werkgever is aansprakelijk op grond van artikel 7:611 BW

Wanneer de werkgever dit alles heeft nagelaten kan hij aansprakelijk worden gehouden voor de letselschade zoals de werknemer die lijdt als gevolg van het vallen met de fiets door gladheid tijdens deze werkritten. Hij wordt dan aansprakelijk gehouden op grond van artikel 7:611 BW.

Lees meer over verkeersongevallen tijdens werk op onze pagina: woon-werkverkeer. Ook volgend artikel gaat over letselschade en gladheid op de weg.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.