Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Ongeval op weg naar het werk

25 september 2015 Bedrijfsongeval

Ongeval op weg naar het werk

U bent aangereden op weg naar uw werk, wat zijn uw rechten?

Voorbeeld: Een lerares reed, vóór schooltijd, op een openbaar fietspad op weg naar haar werk. Hierbij is ze ten val gekomen en heeft ze haar enkelgewricht gebroken. Voor de schade die zij lijdt, stelt ze haar werkgever aansprakelijk . Dit is het klassieke voorbeeld van een ongeval tijdens woon- werkverkeer.

Is uw werkgever aansprakelijk voor een ongeval dat gebeurd is op weg naar huis vanaf het werk?

Allereerst moet er gekeken worden of er sprake is van woon- werkverkeer of van werk-werkverkeer.

Wat is werk-werkverkeer? Dat is wanneer u voor uw werk ergens naar toe moet, bijvoorbeeld u rijdt vanaf het kantoor naar een bespreking die ergens anders plaatsvindt.

Wat is woon-werkverkeer? Dat is wanneer u vanuit huis op weg bent naar uw werk.

Ongeval tijdens werk-werkverkeer

Hiervoor is de werkgever bijna altijd aansprakelijk te houden. Hierbij wordt het vervoer op één lijn gesteld met de werkzaamheden. Bijvoorbeeld als de werknemer zich onder werktijd in de uitoefening van zijn werkzaamheden in het verkeer begeeft. In onderstaande voorbeelden is er sprake van werk-werkverkeer:

  • De werknemer doet lopend een boodschap bij de Albert Heijn in opdracht van zijn werkgever.
  • De werknemer is vertegenwoordiger en rijdt in zijn auto het hele land door.
  • De werknemer brengt op de fiets de post naar het postkantoor

Werkgever moet zich gedragen als ‘goed werkgever’

In bovenstaande situaties moet de werkgever zich op grond van art. 7:611 BW gedragen als een goed werkgever en een behoorlijke (SVI) verzekering afsluiten voor deze werknemers. Wanneer de werkgever dit nalaat, en de werknemer krijgt onderweg een ongeluk, dan moet hij vrijwel altijd de schade die de werknemer lijdt, vergoeden.

Uitoefening in de werkzaamheden

Wat gelijk kan worden gesteld met uitoefening van de werkzaamheden wordt vrij breed genomen. Dit volgt uit een arrest van 18 maart 2005 (LJN: AR6669). Hier ging het om een piloot die tussen de heen- en terugreis naar Ivoorkust een wachttijd had. Tijdens deze wachttijd heeft hij, in een taxi, een verkeersongeval gehad waardoor hij arbeidsongeschikt raakte. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat KLM aansprakelijk was voor het ongeval. De wachttijd tussen de vluchten moet volgens de Hoge Raad worden aangemerkt als een periode die een samenhang heeft met de door de piloot verrichte werkzaamheden. Het was daarbij niet belangrijk, dat de piloot volledig zelfstandig zijn ‘vrije’ tijd kon invullen. In bovenstaand geval kon de piloot zijn schade volledig claimen bij zijn werkgever.

Ongeval tijdens woon-werkverkeer

Hierbij gaat het om verkeersongevallen tijdens de reis van en naar de werkplek. Zoals in het hierboven aangehaalde voorbeeld van de lerares die een ongeval krijgt op weg naar haar werkplek.  De aansprakelijkheid voor woon- werkverkeer is lastiger dan de aansprakelijkheid voor werk- werkverkeer.

Op deze hoofdregel bestaan echter uitzonderingen:

  • Als collega’s carpoolen en de chauffeur veroorzaakt een ongeluk. De passagiers kunnen hun schade in dat geval verhalen op de WA-verzekering van de chauffeur en de chauffeur zou dan zelf met zijn schade blijven zitten. Dit vond de rechter niet redelijk.
  • Een andere uitzondering is wanneer je, tijdens je woon- werkverkeer, nog iets moet afleveren van het bedrijf. Hierbij kun je denken aan post naar het postkantoor brengen of een dossier afleveren bij een cliënt.

Op één lijn te stellen met de werkzaamheden

De Hoge Raad heeft op 19 december 2008 (LJN: BG7775) besloten dat de werkgever in beginsel niet aansprakelijk is tegenover de werknemer (o.g.v. art. 7:658 BW: werkgeversaansprakelijkheid) voor schade die ontstaan is door een ongeval tijdens woon- werkverkeer, omdat dit zich in de privésfeer bevindt. Dit is hij ook niet op voet van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap). In deze casus was de werkgever wél aansprakelijk  te houden, omdat het gebruik van de ambulance voor woon-werkverkeer in onderhavig geval op één lijn te stellen was met de uitoefening van de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden

Kortom, er moet altijd sprake zijn van een bijzondere omstandigheid waardoor het woon- werkverkeer op één lijn gesteld kan worden met het uitvoeren van de werkzaamheden. In het voorbeeld zoals vermeld in de eerste alinea van dit artikel kan de werkgever dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade van de lerares.

Wanneer u twijfelt of u voor schadevergoeding in aanmerking komt kunt u contact met ons opnemen om u te laten adviseren. Dit advies is gratis en geheel vrijblijvend.,

Vul het contactformulier in voor kosteloos en vrijblijvend advies.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.