Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Kwetsbare verkeersdeelnemers: artikel 185 WvW

4 augustus 2017 Letselschade informatie

Kwetsbare verkeersdeelnemers: artikel 185 WvW

Artikel 185 WvW is in het leven geroepen ter bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers. Wanneer iemand in een ongelijkwaardig ongeval terecht komt, bijvoorbeeld tussen een automobilist en een fietser, ligt de aansprakelijkheid bij de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig. Maar geldt deze regel altijd? En wanneer is iemand een kwetsbare verkeersdeelnemer?

Kwetsbare verkeersdeelnemers: wat zegt de wet?

Artikel 185 WvW regelt de aansprakelijkheid van de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig bij aanrijdingen met niet-motorvoertuigen. Dit kan behalve over fietsers en voetgangers ook over bijvoorbeeld een tram gaan, een trein of zelfs een vangrail. De wet zegt het volgende:

Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

Oftewel: bij een verkeersongeval tussen een motorvoertuig en een niet-motorvoertuig, is de bestuurder (of houder) van het motorvoertuig aansprakelijk voor de schade.

Het wetsartikel is in het leven geroepen ter bescherming van de kwetsbare verkeersdeelnemer. Als een fietser terechtkomt in een ongeluk met een auto, heeft hij immers een veel hogere kans op ernstig letsel.

Aangereden als fietser? Lees hier wat u moet doen.

Wanneer is artikel 185 WvW van toepassing?

Om dit wetsartikel van toepassing te laten zijn, moet het ongeval voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een verkeersongeval waar een motorvoertuig bij betrokken is;
  • Het motorvoertuig moet op een voor het verkeer openstaande weg rijden (dus bijvoorbeeld niet op een fabrieksterrein);
  • Het moet gaan om schade aan een niet-motorvoertuig dat niet vervoerd werd door het motorvoertuig (de inzittenden van de betreffende auto vallen bijvoorbeeld niet onder deze wet).

Overigens geldt deze wet ook als er niet letterlijk gereden wordt, maar wel wordt deelgenomen aan het verkeer (bijvoorbeeld bij een aanrijding met een auto die stilstaat voor het stoplicht).

Wanneer is de bestuurder niet (volledig) aansprakelijk?

De bestuurder van het motorvoertuig is niet altijd aansprakelijk voor de schade. In twee gevallen niet (volledig):

  • Als er sprake is van overmacht;
  • Als het ongeval (deels) de eigen schuld is van de kwetsbare verkeersdeelnemer.

De bestuurder van het motorvoertuig moet kunnen bewijzen dat er sprake was van overmacht of eigen schuld.

Overmacht

Als de bestuurder van het motorvoertuig niets te verwijten valt, en als de fouten van de andere weggebruiker zo onwaarschijnlijk waren dat hij hier geen rekening mee kon houden, dan is er sprake van overmacht.

In de praktijk slaagt een beroep op overmacht niet zo vaak. Bestuurders van motorvoertuigen dienen er namelijk ook rekening mee te houden dat kwetsbare verkeersdeelnemers wel eens verkeersovertredingen maken. Als een automobilist een fietser aanrijdt omdat deze door rood rijdt, kan hij in de meeste gevallen geen beroep doen op overmacht.

Voorbeeld geslaagd beroep op overmacht

Een racefietser passeert een auto die op een smalle weg stil staat om een tegemoetkomende auto voorbij te laten, hij raakt daarbij spiegel van de auto en komt ten val en scheurt vingerkootje af. De De kantonrechter oordeelt dat er in dit geval sprake is van overmacht in de zin van artikel 185 WvW. 

Geen verwijt aan bestuurder auto te maken

Van het feit dat hij zijn auto stil heeft gezet om de hem tegemoet komende auto door te laten, kan de bestuurder geen verwijt worden gemaakt. Hij had er op geen enkele wijze rekening mee hoeven houden dat de hem achterop komende fietser zichzelf  in gevaar wilde brengen door zich met grote snelheid met zijn racefiets tussen de beide auto’s door te wringen.

Eigen schuld

Wanneer de schade (deels) de eigen schuld is van de kwetsbare verkeersdeelnemer, is de bestuurder van het motorvoertuig niet volledig aansprakelijk. De kwetsbare verkeersdeelnemer moet als er sprake is van eigen schuld tot maximaal 50% van de schade vergoeden. De andere 50% is in dat geval voor rekening van de bestuurder van het motorvoertuig.

Uitzondering: kinderen onder de 14

Kinderen onder de 14 jaar zijn extra beschermd bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig: in bijna alle gevallen is de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk voor 100% van de schade. Hij kan zich niet beroepen op eigen schuld en hoort er rekening mee te houden dat kinderen zich impulsief gedragen.

Slechts wanneer er sprake is van opzettelijk onrechtmatig gedrag van het kind, is de bestuurder niet aansprakelijk. Dit komt zelden voor.

Wanneer ben ik precies een kwetsbare verkeersdeelnemer?

Voetgangers, fietsers en mensen op een scootmobiel worden gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers. Let op: artikel 185 WvW geldt alleen als zij in een ongeval met een gemotoriseerd voertuig terecht komen! In een ongeval tussen een voetganger en een fietser is hier dus geen sprake van.

Scootmobiel en aansprakelijkheid

Als een scootmobiel een fietser of voetganger aanrijdt, wordt hij wèl weer gezien als ‘sterke’ verkeersdeelnemer. Lees hier meer over aansprakelijkheid van een scootmobiel.

Bestuurders van een scooter, brommer of snorfiets zijn géén kwetsbare verkeersdeelnemers.

Als voetganger aangereden? Lees hier meer.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.