Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Kabinet wuift kritiek op verzekeraars weg

1 september 2017 Letselschade informatie

Kabinet wuift kritiek op verzekeraars weg

We schreven er al eerder over: de houding van verzekeraars verhardt in letselschadezaken. Zo erg dat er begin dit jaar Kamervragen over gesteld werden. Wat was de reactie van ons kabinet, en is deze reactie terecht? En wat vinden de verzekeraars er eigenlijk van?

JBL&G pleit voor het wetmatig maken van een Gedragscode, zodat letselschadeslachtoffers centraal gaan staan in het proces. Het is namelijk van de gekke dat dit nog niet zo is.

Slachtoffers lijden dubbel

In april dit jaar bracht EenVandaag een item uit over verzekeraars die betrokken zijn bij letselschadezaken. Het programma ondervroeg tientallen letselschadeadvocaten over hoe dossiers worden afgehandeld door verzekeraars en hoe goed de Gedragscode Behandeling Letselschade wordt nageleefd. De consensus? De opstelling van verzekeraars verhardt.

Wij schreven er eerder dit jaar ook al over. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna alle ondervraagde advocaten verklaren dat verzekeraars schadeclaims proberen te ontlopen. Ook traineren zij de afwikkeling van de letselschadezaak. De ondervraagden deden zorgwekkende uitspraken als: “ieder slachtoffer wordt aangemerkt als fraudeur totdat het tegendeel is aangetoond”

Hier wordt het slachtoffer natuurlijk de dupe van. Sommige slachtoffers wachten al lange tijd op een vergoeding, zonder dat zij deze krijgen. Of zij moeten keihard vechten om te bewijzen dat ze daadwerkelijk recht hebben op het bedrag dat ze vragen. Zoals u zich kunt voorstellen is dit een kwalijke zaak. Het slachtoffer lijdt dubbel door zijn letselschade. Eerst door de schade zelf, daarna door de worsteling die het vergoed krijgen van de schade met zich meebrengt.

Kamervragen

Als snel na het item stelde SP-kamerlid Van Nispen enkele Kamervragen over de opstelling van verzekeraars bij letselschade. Michiel van Nispen vroeg zich onder andere het volgende af tegenover het demissionair kabinet:

  • “Wat is uw reactie op het bericht dat verzekeraars steeds meer letselschadeclaims afwijzen en afwikkeling van dossiers traineren?”
  • “Is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) zeer recent nog geevalueerd? Zo ja, wat waren de uitkomsten van deze evaluatie? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te (laten) doen?”
  • “Wat is de huidige gemiddelde doorlooptijd van een letselschadedossier in vergelijking met de gemiddelde doorlooptijd voorafgaand aan de invoering van de GBL? Kunt u deze doorlooptijden duiden?”
  • “In hoeverre hebben verzekeraars volgens u een transparante en eenduidige wijze waarop zij letselschadeclaims behandelen?”

Blok, demissionair minister van Veiligheid en Justitie, antwoordde hierop dat het traineren van de afwikkeling van letselschadezaken in strijd is met de Gedragscode Behandeling Letselschade. Daarnaast komen de verzekeraars er goed vanaf in het driejaarlijkse onderzoek van de Letselschaderaad, en blijkt volgens de Tweede Kamer uit een diepte-analyse uit november 2016 dat 91% van de schades binnen twee jaar wordt afgewikkeld.

In het zijn antwoorden verwees minister Blok telkens weer naar de Gedragscode Behandeling Letselschade. Volgens Blok functioneert deze naar behoren, en is de kritiek op de genoemde verharding van verzekeraars nergens op gebaseerd.

Bureaucratie en lange wachttijden

Het wegwuiven van de kritiek op de houding van verzekeraars is echter onterecht, volgens ASP (advocaten voor slachtoffers van personenschade). Deze organisatie stelt dat de afwikkeling van letselschadezaken in 90% gewoonweg niet goed verloopt. Letselschadeslachtoffers krijgen te maken met bureaucratie en lange wachttijden.

Regresrecht

Een van de oorzaken van bovenstaande bureaucratie en langere wachttijden, heeft volgens Van Nispen te maken met het afkopen van het regresrecht voor de Wet maatschappelijk ondersteuning. Voor het aanvragen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, of aanpassingen aan de woning, moet kan het slachtoffer sinds dit regres niet meer terecht bij de verzekeraar, maar moet naar de gemeente voor deze voorzieningen. Dit zorgt geheid voor vertraging.

Natuurlijk is dit niet in strijd met geldende regels. Maar omdat verzekeraars er zich makkelijk vanaf maken door het slachtoffer door te verwijzen, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor de geleden schade, blijven slachtoffers in de kou staan. In plaats daarvan zouden zij de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, en niet voor extra vertraging moeten zorgen.

Erkenning van verzekeraars

Het wrange aan deze hele situatie is dat, terwijl minister Blok de kritiek op verhardende verzekeraars wegwuift, de verzekeraars zelf wél erkennen dat het beter kan. Kostenbesparing, een hoge werkdruk, reorganisaties, onervaren werknemers en een tekort aan personeel maken het er allemaal niet makkelijk op.

Wanneer komt het slachtoffer centraal te staan?

De Gedragscode Behandeling Letselschade is op dit moment precies dat: een gedragscode. Geen wet. Er staan enkele sancties op het je niet houden aan deze code. Zo kunnen verzekeraars die zich niet netjes gedragen, worden geschrapt uit het Register Letselschade. Of zij moeten voorkomen voor de Tuchtraad Financiële Dienstverlening, waar weer bijvoorbeeld een waarschuwing op kan volgen.

Klinkt echter allemaal weinig indrukwekkend. Het verplichten van het naleven van de Gedragscode Behandeling Letselschade, zou het hele proces voor slachtoffers een stuk aangenamer maken. Op dit moment staan zij namelijk nog niet centraal. Terwijl dit wél zou moeten.

Terug naar overzicht

icon-free

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

icon-near

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

icon-experienced

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.