Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Houding verzekeraars verhardt, slachtoffers lijden

18 april 2017 Algemeen

Houding verzekeraars verhardt, slachtoffers lijden

De houding en werkwijze van verzekeraars bij letselschade verhardt. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. De Gedragscode Behandeling Letselschade die in 2012 is opgesteld wordt niet gehanteerd. Helaas worden letselschadeslachtoffers hier de dupe van wat leidt tot schrijnende situaties.

Pijnlijke feiten

EenVandaag heeft een onderzoek uitgevoerd onder tientallen erkende letselschadeadvocaten en -kantoren. De cijfers die hieruit naar voren komen zijn niet mis. In het onderstaande filmpje van EenVandaag worden de volgende pijnlijke feiten genoemd:

  • Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan dat de slachtoffers niet voldoende in staat worden gesteld om hun recht te halen
  • Driekwart van de ondervraagden zegt dat de verzekeraars zich harder opstellen
  • Bijna alle advocaten verklaren dat verzekeraars schadeclaims proberen te ontlopen en de afwikkeling van de letselschadezaak traineren

Ook de individuele uitspraken van advocaten baren zorgen, zoals:

  • “Van goed overleg is al enkele jaren geen sprake meer. Het is regelmatig ‘matten’”
  • “Ieder slachtoffer wordt aangemerkt als fraudeur totdat het tegendeel is aangetoond”
  • “Pas als je dreigt met een procedure word je serieus genomen”

Ook bij de juristen van JBL&G is dit niet onopgemerkt gebleven. De verzekeraars leggen op alle slakken zout. Zelfs bij de kleinste schadebedragen wordt een felle strijd gestreden. Terwijl glashelder is dat het slachtoffer recht heeft op de vergoeding van de schadepost in kwestie.

Slachtoffers de dupe

In de video van EenVandaag wordt op pijnlijke wijze duidelijk dat sommige slachtoffers al jaren wachten op hun rechtmatige schadevergoeding. Zo komt de heer Erdy Pluim aan het woord die al zes jaar in het letselschadetraject zit. Een schandalig lange tijd, aangezien de Gedragscode gebiedt dat letselschadezaken binnen twee jaar afgewikkeld moeten zijn.

De heer Pluim is volledig afgekeurd door het UWV en hij heeft recht op een volledige schadevergoeding. De tegenpartij heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval namelijk erkend. Helaas doet de verzekeraar moeilijk over de uitkering van het volledige bedrag.

Zo beweren ze dat hij op zijn 55ste met pensioen zou gaan. Terwijl de heer Pluim tot zijn 65ste of 67ste had willen doorwerken. Hij  hield namelijk van zijn werk. Daarnaast beweert de verzekeraar dat hij nog wel potjes op deksels kan draaien en dus wel thuiswerk kan doen. Terwijl meneer ernstig blijvend letsel heeft opgelopen. De heer Pluim voelt zich dan ook niet serieus genomen.

U kunt het schrijnende verhaal van de heer Pluim hier lezen.

Gedragscode wordt niet nageleefd

Zoals één van de advocaten in het onderzoek aangeeft, kent de Gedragscode Behandeling Letselschade geen sancties. Daardoor is het makkelijk voor de verzekeraars om zich niet aan de code te houden. Terwijl de verzekeraars in 2012 wel hebben ingestemd met de voorgeschreven gedragsregels.

De Gedragscode is ontwikkeld om de positie van het slachtoffer te versterken. Het gaat bij letselschade immers om de slachtoffers. Zij hebben niet gevraagd om in deze situatie terecht te komen. In de Gedragscode staat dan ook dat er voor gezorgd moet worden dat de slachtoffers centraal staan. Dit zou moeten blijken uit een transparante werkwijze en een snelle afhandeling van de letselschadezaak door de verzekeraars. Van beide is helaas geen sprake. De GBL wordt niet voor niets al gekscherend de Grote Boze Leugen genoemd.

Dit moet veranderen. Daarom houdt de vakvereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade een pleidooi voor een wettelijk bindende Gedragscode. Als een verzekeraar de regels dan overtreedt, volgen er wél sancties. JBL&G hoopt dan ook dat dit pleidooi wordt gehoord en dat de Gedragscode bindend zal worden gemaakt.

Verbond van Verzekeraars erkent de verharding

In het vakgebied van verzekeringsmaatschappijen vinden veel reorganisaties plaats. Een oude werknemer van één van die verzekeringsmaatschappijen geeft aan dat hij hierdoor steeds moeilijker zijn werk kon doen. Daarnaast hamerde de verzekeringmaatschappij op kostenbesparing waardoor collega’s de verkeerde keuzes maakten, aldus de oud werknemer.

Andere oorzaken die genoemd worden zijn een hoger wordende werkdruk, een tekort aan personeel en onervarenheid van de werknemers.

Directeur Verbond Verzekeraars Richard Weurding erkent dat er een verharding in de houding van verzekeraars plaatsvindt. Alleen hij is wel van mening dat dit door beide kanten ontstaat: verzekeraars en letselschadeadvocaten. Hij geeft aan dat de letselschadeadvocaten ook een hand in eigen boezem moeten steken. Ze vragen bijvoorbeeld veel te hoge tarieven, vindt de heer Weurding.

Slachtoffers verdienen erkenning

Al deze oorzaken moeten geen reden zijn om de slachtoffers in de kou te laten staan. Zij verdienen erkenning voor het letsel dat ze hebben opgelopen. U kunt u vast voorstellen dat het zonder erkenning heel moeilijk is om verder te gaan in het herstelproces. Of wellicht zit u helaas al in een situatie die hierboven geschetst wordt. JBL&G strijd voor erkenning van het leed van letselschadeslachtoffers. Erkenning is niet voor niets de eerste stap naar genezing. Inmiddels zijn er al kamervragen over het onderwerp gesteld.

Wij bij JBL&G hopen dan ook dat de verzekeraars dit gaan inzien en dat de Gedragscode een wettelijk verplichte code voor gedragsregels wordt.

Bekijk hier de volledige aflevering van EenVandaag.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.