Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Gymles voorkomt letselschade

3 november 2014 Letselschade informatie

Gymles voorkomt letselschade

Over gymlessen op de basisschool is in het verleden nogal wat te doen geweest. Veel scholen hebben de gymles reeds afgeschaft of hebben de tijd die zij hiervoor vrijmaken tot een minimum beperkt. Is voor kinderen de gymles dan zo nuttig? Deze vraag kunnen we volmondig met ja beantwoorden. Een gymles is meer dan slechts een spelletje tikkertje of apenkooi. Middels valtrainingen tijdens de gymles op de basisschool kan op jongere leeftijd al veel letselschade worden voorkomen.

Vallen en opstaan

Met vallen en opstaan leren kinderen wat het leven inhoudt. Ook in letterlijke zin klopt dat. Het leren vallen tijdens de gymles kan de hoeveel letselschade die men eventueel oploopt op jonge of oude leeftijd drastisch verminderen. De heer Cees Meijer van Stichting Consument en Veiligheid stelt dat de kans op letsel vanwege de valtrainingen met 50 procent kan worden verminderd. Op diverse scholen is door Stichting Consument en Veiligheid onderzoek gedaan naar het nut van de valtrainingen. Gebleken is inderdaad dat op de scholen waar de valtraining reeds onderdeel is van de gymles het aantal gevallen van letsel met de helft is afgenomen.

Kinderen spelen minder buiten

De motoriek van het kind is regelmatig onderwerp van gesprek. Veel heeft te maken met het gewicht van kinderen dat in vergelijking met kinderen uit eerdere generaties behoorlijk is toegenomen. De gezondheid lijkt terug te lopen. Men speelt steeds minder buiten. Binnen schreeuwt de Nintendo en XBox om aandacht, terwijl de ouderen onder ons vroeger slechts konden kiezen tussen een kleurboek of knikkeren.

Effect valtraining

Ondanks dat de valtrainingen onmiskenbaar effect hebben en deze het aantal gevallen van letselschade doet afnemen, is het de vraag of de trainingen in praktische zin te realiseren zijn. Scholen zien heus wel de meerwaarde, dat is het probleem niet. Maar ze kampen wel met te grote klassen, teruglopende subsidies en worden maar geacht er de juiste draai aan te geven. In die zin is het best begrijpelijk dat schooldirecties soms nee moeten verkopen, ondanks de soms goede en nuttige voorstellen en suggesties. Probeer het als onderwijzer maar in te passen, als je steeds meer moet doen in een steeds korter tijdsbestek. Het is overigens niet alleen de gymles die onderdeel is van deze discussie.

Zwemles noodzakelijk?

Ook de zwemles is een aantal jaren geleden al in deze discussie meegenomen. Onlangs laaide het weer op, omdat de zwemcapaciteiten van de gemiddelde Nederlander aannemelijk verslechterden.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.