Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Blijvende invaliditeit door letselschade

1 augustus 2016 Letselschade informatie

Blijvende invaliditeit door letselschade

Wanneer u in een ongeval terechtkomt en letselschade oploopt, bijvoorbeeld door een aanrijding of een ongeval op het werk, bent u enige tijd invalide. Misschien loopt u zelfs wel blijvende invaliditeit door letselschade op. In de letselschadepraktijk wordt er gesproken van een percentage blijvende invaliditeit bij het slachtoffer. Hoe wordt dit percentage berekend? En hoe verhoudt dit zich tot de schadevergoeding?

Blijvende invaliditeit door letselschade

Wanneer u letselschade oploopt, is er de kans dat uw letsel niet meer of niet meer volledig geneest. Dan is er sprake van blijvende invaliditeit door letselschade.

Blijvende invaliditeit door letselschade heeft grote gevolgen voor uw leven. Hoogstwaarschijnlijk kunt u de gewone dagelijkse dingen niet meer doen zoals u gewend bent. Zaken als even boodschappen doen of een wasje draaien, worden een grote opgave. Maar blijvende invaliditeit kan u ook belemmeren in uw werk of er zelfs voor zorgen dat u gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt raakt.

Verschil functionele invaliditeit en arbeidsongeschiktheid

Of u met uw blijvende invaliditeit door letselschade ook arbeidsongeschikt raakt, hangt van twee zaken af:

  • De mate van invaliditeit;
  • Uw beroep.

Het hangt er helemaal vanaf of u door uw invaliditeit uw beroep nog kunt uitoefenen. Bent u makelaar, dan is het natuurlijk verschrikkelijk als u uw gehoor aan uw linkeroor voor altijd kwijtraakt. U loopt een percentage functionele invaliditeit op, maar u raakt niet arbeidsongeschikt.

Anders is het als u muzikant van beroep bent. Dan kunt u uw werk minder goed of zelfs helemaal niet meer uitvoeren door uw blijvende invaliditeit. U raakt arbeidsongeschikt door uw letsel.

Hoewel het percentage functionele invaliditeit voor zowel een makelaar als een muzikant hetzelfde is, loopt de schadevergoeding voor hen uiteen. De vergoeding voor de muzikant zal veel hoger uitvallen omdat hier immers ook een gedeelte verlies aan arbeidsvermogen in opgenomen wordt.

Berekening percentage invaliditeit

Om te berekenen wat het percentage blijvende invaliditeit door letselschade voor een slachtoffer is, wordt gekeken naar het percentage van een lichaamsdeel invalide is geworden, en welk percentage dat lichaamsdeel uitmaakt van het lichaam. Dus als bijvoorbeeld 10% van een been invalide is geraakt en een been is 18% van een lichaam, is het totale percentage invaliditeit 1,8%. (Dit is een voorbeeld).

Het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit wordt gedaan door een medisch adviseur in dienst van u belangenbehartiger of de verzekeraar van de wederpartij. Dit wordt gedaan aan de hand van vastgestelde richtlijnen waarbij verschillende soorten letsel voor verschillende percentages invaliditeit staan. Dit is specialistisch werk dat door een expert gedaan moet worden.

Percentage invaliditeit direct van belang voor schadevergoeding

Omdat een schadevergoeding bedoeld is om u als slachtoffer weer terug te brengen in de staat waarin u was voordat het ongeval plaatsvond (of in ieder geval voor zover dat mogelijk is), is het percentage blijvende invaliditeit door letselschade een belangrijke leidraad voor het vaststellen van de hoogte van het schadebedrag.

Zoals hierboven beschreven is de mate van blijvende invaliditeit van belang bij het berekenen hoeveel inkomsten iemand misloopt naar aanleiding van het ongeval. Daarnaast moet een slachtoffer door zijn invaliditeit bijvoorbeeld huishoudelijke hulp inschakelen, kan hij bepaalde hobby’s niet meer uitvoeren en moet hij aanpassingen laten doen in huis. Allemaal zaken die de wederpartij financieel moet compenseren.

En, zoals u zich kunt voorstellen is naarmate het percentage blijvende invaliditeit hoger is, ook de immateriële schade en dus het smartengeld waar het slachtoffer recht op heeft hoger.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.