Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aanrijding auto – fiets: 10 veel gestelde vragen

16 juli 2018 Auto ongeluk

Aanrijding auto – fiets: 10 veel gestelde vragen

U heeft letsel opgelopen doordat u op de fiets bent aangereden door een auto. Omdat u een kwetsbare verkeersdeelnemer bent, is de kans groot dat u ernstig letsel heeft opgelopen. Maar zelfs als u er met zeer lichte verwondingen vanaf bent gekomen, kunnen de emoties hoog oplopen. Bovendien komt u met een hoop vragen te zitten.

In dit artikel beantwoorden onze juristen 10 veel gestelde vragen:

 1. Wat moet ik doen na een aanrijding auto – fiets?
 2. Heb ik altijd recht op schadevergoeding als fietser?
 3. Welke schade krijg ik als fietser vergoed?
 4. Hoeveel schade krijg ik als fietser vergoed?
 5. Kan ik de automobilist zelf aansprakelijk stellen?
 6. Hoe lang kan ik wachten met de tegenpartij aansprakelijk stellen?
 7. De verzekeraar van de automobilist wijst mijn schadeclaim af, wat nu?
 8. Kan de automobilist mij ook aansprakelijk laten stellen?
 9. Ik ben op de fiets aangereden maar de dader is doorgereden, wat nu?
 10. Wat zijn de kosten van juridische hulp?

Vraag 1. Wat moet ik doen na een aanrijding auto – fiets?

Als u in een aanrijding auto – fiets terecht bent gekomen, is het belangrijk dat u:

 • Direct de alarmlijn belt om medische hulp in te schakelen
 • Bewijsmateriaal verzamelt zoals een ingevuld schadeformulier en gegevens van omstanders. Maak ook zoveel mogelijk foto’s van uw letsel, de schade aan uw persoonlijke eigendommen en de verkeerssituatie
 • Zo snel mogelijk contact opneemt met een ervaren letselschadebureau
 • Alle bonnetjes bewaart en een logboek bijhoudt van alle gebeurtenissen na het ongeluk

Heeft u slechts licht letsel opgelopen? Ga dan na het verzamelen van bewijsmateriaal naar uw huisarts. Dit bezoek aan uw huisarts is namelijk ook bewijsmateriaal waar een aantekening van wordt gemaakt in uw medisch dossier. Met deze aantekening kunt u het verband tussen uw letsel en het ongeval aantonen.

Vraag 2. Heb ik altijd recht op schadevergoeding als fietser?

Fietser rijdt tegen auto: waar ligt de aansprakelijkheid? Het maakt altijd uit wie schuldig is aan een aanrijding auto – fiets. Wellicht heeft u gehoord dat u als fietser vrijwel altijd recht heeft op schadevergoeding, en dat klopt. Maar het maakt wel degelijk uit wie er schuldig is aan het ongeval. Er wordt namelijk altijd gekeken naar welke verkeersfouten er aan beide kanten zijn gemaakt. Zodat er berekend kan worden op hoeveel schadevergoeding u recht heeft.

Vraag 3. Welke schade krijg ik als fietser vergoed?

Alle schade die direct of indirect uit de aanrijding voortvloeit. U kunt hierbij denken aan:

 • Medische kosten, zoals de kosten voor het eigen risico
 • Misgelopen inkomsten
 • Reiskosten naar het ziekenhuis
 • Hulp in het huishouden
 • Kinder- of dierenopvang
 • Schade aan persoonlijke eigendommen
 • Smartengeld voor uw pijn, verdriet en (tijdelijk) verminderde levensvreugde

Stel dat u meerdere keren naar het ziekenhuis moet om uw letsel te laten behandelen. Als u dan kleine kinderen heeft die nog niet naar school gaan, moet u een oppas regelen. Deze kosten dienen vergoed te worden omdat ze indirect voortvloeien uit het ongeval.

Bekijk alle schadeposten bij letselschade.

Vraag 4. Hoeveel schade krijg ik als fietser vergoed?

Hoeveel schade u als fietser vergoed krijgt, is afhankelijk van de oorzaak van het ongeval. Als:

 • De automobilist de schuldige is, krijgt u al uw schade vergoed
 • U deels schuldig bent, krijgt u alsnog minstens 50% van uw schade vergoed
 • Alleen u schuldig bent, heeft u in de meeste gevallen ook recht op een vergoeding van minstens 50% van uw schade. Tenzij er sprake is van overmacht

Als er sprake is van overmacht, krijgt u niets vergoed. Maar dit wordt in de praktijk zelden tot nooit toegekend.

Vraag 5. Kan ik de automobilist zelf aansprakelijk stellen?

Ja, u kunt de automobilist zelf aansprakelijk stellen. Dit is echter niet eenvoudig. U zult dan complexe juridische discussies moeten voeren met de tegenpartij. Bovendien is de kans groot dat u allerlei schadeposten over het hoofd ziet, krijgt u hoogstwaarschijnlijk een te laag schadevergoedingsbedrag aangeboden en kunt u als klap op de vuurpijl niet in alle rust van uw letsel herstellen.

Schakel daarom altijd een ervaren specialist in. Een jurist die alles tot in de puntjes voor u regelt en u op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen.

Vraag 6. Hoe lang kan ik wachten met de tegenpartij aansprakelijk stellen?

Er zit een verjaringstermijn aan het indienen van een letselschadeclaim. U moet de automobilist binnen vijf jaar schriftelijk aansprakelijk laten stellen. Wanneer u de verzekeraar van de tegenpartij rechtstreeks aansprakelijk wilt laten stellen, moet u dit zelfs binnen drie jaar doen. Kom dus direct in actie na een verkeersongeval door dezelfde dag nog juridische hulp in te schakelen.

Vraag 7. De verzekeraar van de automobilist wijst mijn schadeclaim af, wat nu?

Het gebeurt vaak dat de verzekeraar van de tegenpartij een schadeclaim afwijst zonder gegronde redenen. Daarom is het verstandig om bij een afwijzing altijd om een second opinion te vragen van een onafhankelijk letselschadebureau. In 99,9% van de gevallen blijkt dan dat u wel degelijk recht heeft op schadevergoeding. U kunt uw zaak dan overdragen aan het letselschadebureau zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Vraag 8. Kan de automobilist mij ook aansprakelijk laten stellen?

Ja dat kan als u (deels) schuldig bent aan de aanrijding auto – fiets. Het is daarom ook verstandig om altijd een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als fietser.

Vraag 9. Ik ben op de fiets aangereden maar de dader is doorgereden, wat nu?

Doorrijden na een aanrijding is een heftig vergrijp. Bent u als fietser aangereden door een auto die is doorgereden? Dan kunt u een schadeclaim laten indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Het is dan wel belangrijk dat u:

 • Minstens één getuige heeft van de aanrijding
 • Direct aangifte doet van het verkeersongeluk als u het kenteken van de doorgereden automobilist niet heeft kunnen noteren. Heeft u het kenteken wel kunnen noteren of fotograferen? Dan dient u binnen 14 dagen aangifte te doen van de aanrijding

Let op: u kunt geen schadeclaim laten indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer als u terecht bent gekomen in een aanrijding met een andere fietser. Dit fonds behandelt u schadeclaim alleen als u door een motorvoertuig bent geschept zoals een automobilist.

Vraag 10. Wat zijn de kosten van juridische hulp?

Juridische hulp kost u helemaal niets; onze hulp is 100% gratis. U heeft namelijk recht op gratis juridische hulp bij letselschade. Onze kosten dienen volgens artikel 6:96 van het Burgerlijke Wetboek volledig vergoed te worden door de verzekeraar van de tegenpartij. Er zitten geen addertjes onder het gras. U krijgt dit ook schriftelijk bevestigd.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.