Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Aanhoudende klachten na kop‐staart botsing

23 mei 2016 Auto ongeluk

Aanhoudende klachten na kop‐staart botsing

Letsel, wat men oploopt bij een kop-staart botsing, kan tot aanhoudende klachten leiden. Van bijvoorbeeld een whiplash of hersenschudding, kunt u nog heel lang last hebben.

Deze klachten kunnen veel kosten met zich meebrengen. Medische kosten, maar bijvoorbeeld ook inkomstenverlies, omdat u, soms voor langere tijd, niet of minder kunt werken. Deze kosten moeten vergoed worden door de aansprakelijke partij.

In dit artikel:
– Blijvende klachten na kop-staart botsing
– Langdurige klachten, wat nu?
– Let op de verjaringstermijn
– Samenvatting

Blijvende klachten na een kop-staart botsing

Na een achterop aanrijding kunt u last krijgen van allerlei soorten klachten. Hieronder bespreken we de twee meest voorkomende letsels: whiplash en hersenschudding.

Blijvend letsel door een whiplash

Een whiplash treedt op als de nek een heftige slingerbeweging maakt door bijvoorbeeld een aanrijding van achteren.

Een whiplash kan allerlei langdurige klachten veroorzaken, zoals:

 • Vermoeidheid
 • Nekpijn of stijfheid van de nek
 • Hoofdpijn
 • Afwijkend slaappatroon
 • Labiliteit
 • Moeite met concentratie
 • Angst
 • Stemmingsproblemen
 • Cognitieve beperkingen

Een whiplash hoeft niet direct na de kop-staart botsing op te treden. Er kan ook sprake zijn van een vertraagde whiplash. Als de klachten langer dan 6 maanden aanhouden, is er sprake van een laat post-whiplashsyndroom.

Bekijk de pagina whiplash klachten voor gratis juridische hulp bij het claimen van schadevergoeding. Lees ons artikel whiplash door kop-staartbotsing voor meer informatie.

Langdurig letsel door een hersenschudding

Een hersenschudding is een licht trauma aan de hersenen dat optreedt als het hoofd ergens tegenaan botst. Dit kan gebeuren bij een kop-staart botsing. Ook een hersenschudding kan aanhoudende klachten met zich meebrengen.

Bij een zware hersenschudding zijn aanhoudende klachten van een half jaar tot een jaar niet ongebruikelijk. Als de klachten langer dan een jaar duren, kan het slachtoffer ervan uitgaan dat er geen verbetering meer zal optreden.

Denk aan de volgende klachten:

 • Hoofdpijn
 • Evenwichtsstoornissen
 • Vermoeidheid
 • Snel geprikkeld
 • Traag denken
 • Angst of verwarring
 • Slapeloosheid
 • Slechter geheugen
 • Concentratieproblemen
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Oorsuizen

Langdurige klachten, wat nu?

Als u langdurige klachten overhoudt aan een kop-staart botsing, kan dit grote gevolgen hebben voor u en uw omgeving. U kunt forse financiële schade lijden, maar ook voor lange tijd psychische problemen ondervinden als gevolg van uw letsel. Het leven wordt minder leuk omdat u bijvoorbeeld hobby’s niet meer kan uitvoeren of niet meer met uw kinderen kunt spelen.

U kunt een schadevergoeding krijgen voor uw letsel. U kunt bij de aansprakelijke partij, degene die de kop-staart botsing en uw letsel heeft veroorzaakt, een schadeclaim indienen. Juridisch Bureau Letselschade kan u daar gratis bij helpen.

De schadeclaim kan bestaan uit de volgende schadeposten:

 • Medische kosten van het hersteltraject;
 • Aanschaf van hulpmiddelen en aanpassingen in huis;
 • Hulp in het huishouden omdat u dat zelf niet meer kunt doen;
 • Hulp bij klussen (als schilderen), in en om het huis, die u zelf niet meer kunt uitvoeren;
 • Reiskosten die u maakt vanwege uw letsel;
 • Hulp bij het uitlaten van de hond, wanneer u dit (tijdelijk) niet meer zelf kunt;
 • Kosten voor een aangepaste vakantie;
 • Misgelopen inkomsten omdat u minder of niet kan werken door uw klachten;
 • Smartengeld ter vergoeding van het verlies aan levensvreugde dat u heeft vanwege uw letsel;

Heeft u aanhoudende klachten door een kop-staart botsing? Zoek dan vandaag nog contact met een letselschadejurist. Deze kan de hoogte van uw schadevergoeding voor u berekenen en uw schadeclaim indienen. Zodoende krijgt u zo snel mogelijk uw schade vergoed. Onze juristen kunnen u gratis bijstaan. Er zijn geen wachttijden, uw dossier wordt direct in behandeling genomen.

Let op de verjaringstermijn

Is de achterop aanrijding al een tijd geleden gebeurd? Neem zo snel mogelijk contact op met een letselschadejurist en claim uw schade. De verjaringstermijn van een kop-staart botsing is namelijk 3 tot 5 jaar. Daarna kunt u geen schade meer vergoed krijgen.

Samenvatting

Aanhoudende klachten na een kop-staart botsing kunnen het gevolg zijn van een whiplash of een hersenschudding. U heeft recht op een schadevergoeding. Een letselschadejurist helpt u deze vergoeding te krijgen (onze juristen bieden gratis hulp). Wacht niet te lang met het claimen van uw schade, want na drie tot vijf jaar is de zaak verjaard.

klachten na kop-staart botsing

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.