Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht

Achterop aanrijding en verjaring van uw letselschade

14 mei 2016 Auto ongeluk

Achterop aanrijding en verjaring van uw letselschade

Verjaring houdt in dat een ongeval te lang geleden gebeurd is om nog behandeld te kunnen worden. Het slachtoffer heeft dan geen recht meer op schadevergoeding en kan geen schadeclaim meer indienen.

Bent u het slachtoffer van een achterop aanrijding? Waarschijnlijk heeft u schade geleden en wilt u deze vergoed krijgen. Voorkom verjaring van de zaak en neem direct contact op met (de verzekeraar van) de wederpartij. Een letselschadejurist kan er direct voor zorgen dat uw letselschadezaak niet verjaart.

In dit artikel:
De verjaringstermijn van uw letselschade
Hoe stuit ik de verjaringstermijn?
Voorkom verjaring van uw letselschade
Samenvatting

De verjaringstermijn van uw letselschade

Als iemand schade oploopt door toedoen van een ander, dan wordt van het slachtoffer verwacht dat hij of zij op tijd de betrokken partij aansprakelijk stelt. Alleen zo kan het slachtoffer aanspraak maken op een schadevergoeding.

De relatieve termijn voor het verjaren van uw letselschade na een verkeersongeval is volgens artikel 10 lid 3 van de WAM drie jaar. Dit betekent dat u binnen drie jaar na de achterop aanrijding actie moet ondernemen om de verzekeraar van de automobilist rechtstreeks aansprakelijk te kunnen stellen. U heeft vijf jaar de tijd om de automobilist zélf aansprakelijk te stellen.

De relatieve verjaringstermijn start nadat het slachtoffer kennis heeft genomen van de volgende zaken:

  • De geleden schade
  • De aansprakelijke partij

Bij ongevallen met motorvoertuigen, dus ook bij een achterop aanrijding, is deze termijn drie jaar. Bij een achterop aanrijding weet u direct wat de schade is en wie de aansprakelijke. U heeft dus drie jaar om zijn of haar verzekeraar te benaderen. U heeft vijf jaar om de automobilist zelf aansprakelijk te stellen voor uw letselschade.

Voorbeeld: u wordt van achteren aangereden bij een stoplicht. U schrijft de gegevens van achterliggende bestuurder op, maar u besluit zich vooral te richten op uw herstel. Zes jaar na het ongeval komt u erachter dat u toch wel veel klachten hebt, zoekt de gegevens weer op en dient een schadeclaim in. Daar hebt u echter geen recht op: hier is sprake van verjaring.

De absolute verjaringstermijn

Naast een relatieve verjaringstermijn, bestaat ook de absolute verjaringstermijn. Bij de meeste letselschadezaken is deze twintig jaar.

Het verschil tussen absolute en relatieve verjaring zit erin dat de absolute termijn geldt vanaf de geleden letselschade, en de relatieve geldt vanaf het moment dat het slachtoffer weet dat hij of zij schade heeft geleden.

Bij een achterop aanrijding is vooral de relatieve termijn van belang. U weet immers meteen dat u schade heeft geleden.

Hoe stuit ik de verjaringstermijn?

De verjaring stuiten betekent dat deze opnieuw gaat lopen. Dus bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor uw letselschade, wordt de klok als het ware gereset.

Voorbeeld: u komt terecht in een kop-staart botsing. Direct na de aanrijding heeft u geen mogelijkheid om een aansprakelijkheidsbrief te sturen. Na twee jaar heeft u die mogelijkheid echter wel en u neemt contact op met de verantwoordelijke verzekeraar. Vanaf dat moment hebt u weer drie / vijf jaar totdat de zaak verjaart.

In alle ongevallen waar een gemotoriseerd voertuig bij betrokken is, dus ook een aanrijding achterop, zijn er regels. De volgende handelingen zijn voldoende om de verjaring te stuiten:

  • Een mondeling of schriftelijk gesprek met de verzekeraar van de aansprakelijke, waarin aangegeven wordt dat u uw schade vergoed wenst te zien;
  • Een schriftelijke aanmaning gericht aan de verzekeraar met hierin vermeld, uw aanspraak op schadevergoeding;
  • (Schriftelijke) erkenning door de aansprakelijke partij.

Let op: U dient te apart te vermelden dat u ook aanspraak wenst te maken op vergoeding van smartengeld en wettelijke rente.

Ook wanneer de verzekeraar niet of ondubbelzinnig afwijzend reageert, is de verjaring van de letselschade gestuit. U moet er uiteraard wel voor zorgen dat u zeker weet dat uw aansprakelijkstelling op de juiste plek is bezorgd. Verstuur uw aansprakelijkheidsbrief daarom het liefst aangetekend.

Om ervoor te zorgen dat uw claim tot vergoeding van uw letselschade niet verjaart, is het het beste om zo snel mogelijk een ervaren letselschadejurist in te schakelen. Wij bieden u gratis juridische bijstand na een kop-staart aanrijding met letsel.

Voorkom verjaring van uw letselschade

Door direct na de achterop aanrijding de verantwoordelijke aansprakelijk te stellen door middel van een aangetekende brief, voorkomt u verjaring van uw letselschade. Een letselschadejurist kan deze aansprakelijkheidsbrief ook voor u versturen.

Samenvatting

Stel na de achterop aanrijding de veroorzaker meteen aansprakelijk en voorkom dat de zaak verjaart. U kunt dan uw schadeclaim indienen. Bij verkeersongevallen als een achterop aanrijding is de verjaringstermijn maximaal vijf jaar.

U stuit deze verjaring door direct contact op te nemen met de (verzekeraar van de) aansprakelijke. Verstuur een aangetekende brief waarin u aanspraak maakt op schadevergoeding. Een letselschadejurist kan dit voor u doen.

Terug naar overzicht

Gratis

De juristen van JBL&G werken altijd gratis voor slachtoffers met letsel. Hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijke verklaring.

Bij u in de buurt

Het hoofdkantoor van JBL&G zit in Amsterdam, maar onze juristen werken door heel Nederland. Zij komen graag bij u langs.

Keurmerk

JBL&G staat ingeschreven in het Register Letselschade. Dit keurmerk staat garant voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Ervaring

Door 15 jaar ervaring bent u met de hulp van JBL&G verzekerd van de maximale schadevergoeding en krijgt u snel een uitbetaling.